Van erő az igazság mögött?

Swissindo

Korábban utaltunk rá, hogy leírjuk, milyen nemzetközi erők támogatják az OPPT-rendeletek érvényre jutását.

Az alábbiakban az OPPT- (most már OP) mozgalom egyik „fősajtósa” (bár az OPPT-ben sosem voltak posztok, vezetők), Brian Kelly blogoldaláról idézünk.

Tudnotok kell, hogy az OPPT-vel kapcsolatban nincsenek titkos, vagy bizalmas anyagok, a közösséget – „csekély” 7,1 milliárd embert – érintő valamennyi dokumentum nyilvános. Ha megnézitek az OPPT logóját, a felelősség, elszámolhatóság mellett az áttekinthetőség is fontos alapelvnek számít. Nem kell meglepődni hát, ha néha egész „nagykutyák” levelezésébe is belekukkanthatunk. Korábban ez nem volt jellemző….

Röviden, 2013 április 18-án Brian Kelly levelet kapott a Swissindo-tól. A Swissindo egyrészt svájci-indonéz érdekeltségű vagyonkezelő (elképesztő történelmi háttérrel, ezzel kapcsolatban javasoljuk a BANK TÖRTÉNETE c. kiadvány tanulmányozását.), Illetve lényegében ez maga az indonéz királyi család. Ismételten javasoljuk a fenti prezentáció átböngészését, amely leírja, hogy indultak be először a világban jó ezer évvel ezelőtt az első bankok, milyen kapcsolatba kerültek a templomos lovagokkal. a Vatikánnal, az európai elit családokkal, a kínai birodalommal, a „királynemesítő programmal” és milyen szerepet játszottak a legfőképp a nyugatról keletre áramló arany felhalmozásában, megőrzésében.

Kis kitérő

A „királynemesítő” programról talán sosem hallottatok. Nos, az történt, hogy a világ királyi családjai 1750 környékén megállapodtak, hogy tagjaik innentől csak egymással házasodnak. 128 elit, nemesi család vett részt a programban, lehetőség szerint első szülött fiaik/lányaik tovább folytatták a nemesi házasságokon át történő „szupernemesítést”. (Rejtély, miért volt olyan fontos ez nekik, mikor az emberi értéket se nem a vér, se nem a DNS képviseli, hanem a szellem, de ez most mellékes). Egyszerű számtan szerint 64, majd a következő generációkban 32, 16 stb. számú utód folytatta a programot, majd hét generációt követően 1900-ban megszületett Egy”. Ő volt a Királyok Királya, aki minden más nemesi királyt képviselt. Őt M1-nek is nevezik, az angol (monetary – pénzügy szó alapján). Ő a királyi családok fő vagyonkezelője. A családok 1920-21 környékén kezdték rábízni a vagyon kezelését M1-re.

A terv

A legprominensebb királyi családok közül kilenc (a világ különböző régióinak képviseletében) vállalta a terv végrehajtását. M1 (aki mellesleg indonéz születésű volt) 1928-ban Jáva szigetére hívta az eredeti 128 család képviselőit. Véglegesen itt írták alá a dokumentumokat, amellyel átengedték M1-nek a vagyonuk nagy részének kezelését. Ekkor indították el az akkor „Szakértők tervének” nevezett programot.

A terv valóban jó szándékú volt, célja az emberiség fejlődési útjának egyengetése, anyagi körülményeinek és életkörülményeinek javítása.

Ez volt tehát – 1928-ban – a világ elmaradott népeinek rabszolgasorból való felszabadításának első komoly és jó szándékú terve, amelyhez azonban az addigi politikai struktúrák nem lettek volna alkalmasak.

A tervek szerint létre kellett hozni egy nemzetközi testületet, amely egyenlő jogokat ad a nemzeteknek, koordinálja felemelkedésüket, igazságot tesz vitás ügyeikben, illetve megszervezi az évszázadok során felhalmozott (de lényegében álló) vagyon elosztását, világszerte.

Mit tesz isten, időközben beütött a világgazdasági válság (persze nem véletlenül), melynek következményeképp Amerika – és a világ számos más országa – gazdaságilag összeomlott. A gazdasági válság természetesen a bankár elit munkája volt, akik máshogy szerették volna formálni az emberiség sorsát. (Erről más forrásokból is olvashatunk.) Mivel a rabszolgaságot fenntartani nem lett volna „ildomos”, és léteztek jóval hatékonyabb eszközök, hát módszert váltottak.

Az 1928-as projekt végrehajtása egyelőre „elnapolódott”, a működtetéséhez szükséges struktúrát nem tudták a tervek szerint felépíteni.

Az ENSZ

Erre csak a második világháború befejezését követően került sor, a szervezetet ENSZ-nek nevezték el (sajnos, már ekkor rátelepedett néhány ellenérdekelt bankár- és elit család a projektre, ezért a végeredmény messze nem az lett, mint aminek indították, de egyelőre lássuk a tervet). A hierarchia tetején tehát lett volna egy-egy nemzet egy-egy szavazattal, és minden, az emberiséget érintő dologról közösen döntöttek volna.
Az egyik fő cél még mindig az volt, hogy a világ rabszolgasorban lévő nemzeteit felszabadítsák, és megakadályozzák, hogy a világban ismét háború pusztítson. Csoda, hogy ez nem tetszett mindenkinek?

A királyi nemesítő program feje (M1) hatalommal ruházta fel az ENSZ-et. (persze formálisan az országok vezetői hozták létre a szervezetet, nemzetközi szerződésekkel). Létre kellett hozni egy pénzügyi szervezetet, amely a világ bankjainak hálózatát koordinálja. Ez volna a BIS (Bank of International Settlement – Nemzetközi Kifizetések Bankja – minden bank ez alatt működött, amíg az OPPT fel nem számolta a BIS-t is). Létrehozták a Világbankot, amely a pénzek felhasználását, a készpénzkibocsátást ellenőrizte volna. Létrejött a FED (Amerikai Szövetségi Jegybank), az IMF, a nemzetközi jogi viták kezelését rendezni hivatott Hágai bíróság, pár éve az EU stb stb. Az alapvető struktúra teljesen jó szándékkal épült volna fel, a nemzetközi bankárok (és a függöny mögött lévő valódi uraik) lépésről lépésre tökéletesen korrumpálták valamennyi szervezetet, az eredeti szándék, tőke az emberiség javát szolgáló intézményi struktúrából az emberiség szervezett elnyomását „legalizáló” rendszerré alakult át. Vannak jó szándékú kezdeményezései is, természetesen, de azok mára vagy korrumpálódtak, vagy teljesen marginális szerepet játszanak.

Az EU kezdeti „sikereit” látva nagyjából 2015-től tervezték az Ázsiai és az Afrikai Unió létrehozását is, a nemzetállamok felszámolásának hatalmi eszközeként.

Ezekről az eseményekről, valós hátterükről számtalan forrásból tájékozódhatunk, sokan más adatok alapján „máshogy tudhatnak” bizonyos részleteket, egyelőre ne menjünk jobban bele a dologba.

Az M1 címet jelenleg Mr. Sino, az Indonéz királyi család feje birtokolja. Egyes kutatások szerint ő őrzi a világ tényleges aranykészletének nagyobbik részét (Svájcban, Indonéziában és más helyeken).

Bár családját megfosztották országa vezetésének közvetlen jogától, a család évszázadok óta vallott céljához most is ragaszkodik, és ő a legnagyobb hatalmú emberek egyike a világon. Ne feledjük, ő az M1, a „pénzügyes”, ő számol el a világ vagyonával. Ő az ENSZ egyik, ha nem a legfőbb, „megmondó embere”.

Mi köze a Swissindonak az OPPT-hez?

Először is tisztázni kell, hogy nem az OPPT kereste meg a SWISSINDO-t, hanem fordítva. Nem kötöttek semmilyen együttműködési szerződést.

Mr. Sino (M1) levelében megkereste Brian Kellyt, majd tájékoztatta, hogy ügyvédei igazolták az OPPT jogerős UCC-kereseteinek valódiságát, és a SWISSINDO szeretne erővel és pénzzel megtámogatni nevezett törvények világszerte történő végrehajtatását.

Ahogy említettünk, a Királyok Királyának családja évszázadok óta hirdetett célja az emberiség felemelése. Látták, hova ferdült el a jobbító szándékuk, milyen erők szálltak a ringbe, és hogyan fordították a hasznukra az emberek megsegítésére létrehozott szervezeteket.

Ám az indonéz család évszázadok óta, különböző korokon, háborúkon, válságokon át, tudta, hogyan őrizze meg a rá bízott vagyont. Csupán a múlt században több alkalommal kísérelték meglopni, becsapni őket, többnyire kevesebb, mint több sikerrel. (Talán sokan emlékeznek, tavaly Indonézia szigetei közelében parádézott hadgyakorlatnak nevezett manőverekkel előbb az amerikai, majd a sietve megérkező kínai és az orosz hadiflotta. A vagyon végül maradt a helyén, vagyis, Heather szerint nem is ott van, ahol a srácok gondolják.)

A lényeg, hogy az indonéz királyi család terve még mindig a régi, és a hatalmuk, befolyásuk ma is igen nagy.

Céljuk segíteni, hogy az örök lényeg, azaz az emberi szellem visszanyerje a rendszertől való függetlenségégét.

A 104333 számú ENSZ ügyvezetői rendelet, avagy a tettek mezeje

A nevezett rendelet teljes anyagi támogatást biztosít az ENSZ fegyveres erőinek, hogy végrehajtsák/támogassák az OPPT 2012096074 számú jogerős MILITARY ORDER UCC-rendeletét, ami elrendeli minden rabszolgatartó rendszert fenntartó, támogató, segítő, üzemeltető rendszer, egyén elfogását, javaik lefoglalását, emberi élet, vagy testi épség károsítása nélkül.

Mivel Mr. Sino pontosan tudja, hogy a rendelet az ENSZ mostanra rettentő lassú és korrupt rendszerén át csak igen lassan jut el a címzettekhez, közvetlenül értesítette valamennyi ország un Provost marshallját (vagy az annak megfelelő, ENSZ hatáskörbe tartozó vezetőt). A Provist marshall az USA-ban felel a hadsereg belső rendjének, tűzvédelmének, stb. megszervezéséért, és a belső igazságszolgáltatás (rendészet) irányításáért. Az USA Provost marshallja az egyetlen személy, aki magát az elnököt is őrizetbe veheti.

Más országokban a hadsereg főparancsnoka, illetve a büntetésvégrehajtás főparancsnoka kapott értesítést.

Hogy áll most a dolog?

Tudni kell, hogy ez nem OPPT-ügy, bár a nevezett személyeknek Brian Kelly is küldött levelet, hogy „igen, tudunk róla”. Mivel nem kis akcióról van szó, Kelly tudomása szerint jelenleg a terv végrehajtását dolgozzák ki országonként – miután mindenki ellenőrizte a dokumentumok valódiságát. Nem hajt a tatár, nem nagyon lehet elbújni ezen a bolygón sehol. Ahogy említettük, világszerte különböző szinteken rengeteg jó szándékú katonatiszt, rendőr, hírszerző, bíró stb. várt a kedvező fordulatra, ami most megtörtént.

Erőviszonyok

Amit tudni kell: maga az USA hadserege is az ENSZ fennhatósága alatt áll – bár sokszor tűnt úgy, hogy az ENSZ csak az USA kiszolgálója, de ez nem így van. Nemzetközi ügyekben az USA hadserege az ENSZ határozatait követi, csak önvédelmi helyzetekben cselekedhet önállóan. Más kérdés, mire használták eddig az eredetileg az Egyesült Államok megvédésére létrehozott szupersereget. Amikor azt hallottuk, hogy az USA diktál az ENSZ-nek, tudni kell, hogy az sosem a kongresszus vagy az elnök volt, hanem az őket is irányító erők képviselői.

A cél

Az akció fő célja nem az egykori hatalmasok megbüntetése. Az ember csak nagyon lecsúszott elmeállapotban ragaszkodik büntetéshez (lásd egyes országok fennálló jogi rendszerét). Lehet rehabilitálni, kispadra is ültetni a 'rosszfiúkat.' A lényeg, hogy többé ne zavarják azokat, akik építeni szeretnék saját és gyermekeik jövőjét.

Vannak magasabb rendű célok is, mint hogy a puszta túlélésünkért küzdjünk nap mint nap.

Mi van, ha nem?

Fontos még tudni, még abban az esetben is, ha a nevezett ENSZ-rendeletet nem hajtanák végre, a régi rendszer jópár okból kifolyólag rövidesen mindenképp beleáll a betonba. Az ENSZ segítségével az OPPT képviselői nem is számoltak.

De tény, hogy a srácok nagy tapsot kapnának, ha mégis meggyorsítanák a dolgot. Úgy kb. 7 milliárd ember verné vörösre a tenyerét...

Forrás: UN-SWISSINDO - OPPT As I Understand It
 

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap