Válasz az Udvarias értesítések közzétételének kifogásolására

Válasz az Udvarias értesítések közzételének kifogásolására

 

Az OP magyar nyelvű közösségi honlapjának szerkesztője megkeresést kapott e-mailben, amelyben egy állítólagos cég állítólagos jogtanácsosa azt kifogásolja, hogy az Udvarias értesítések nyilvánosan is közzé vannak téve.

A téma jelentősége miatt, a megkeresést és a választ, anonimizált módon ugyan, de közzétesszük, mert sokak számára fontos lehet ez az információ és segítséget adhat a további eligazodásban.

 

 

A megkeresés

Tárgy: felszólítás

„Tudomásunkra jutott, hogy a http://op.harmoniaban.org/udvariasan-ertesitettem címen, a ... Bank Zrt. (Cím: xxxxxxxxxxxx, Cg. xxxxxxxxxxx) illetve a Bank egyes munkavállalóinak neve, az érintettek előzetes hozzájárulása nélkül jelent meg. Sem a Bank, sem a Bank munkavállalói a nevük ilyen módon való felhasználásához nem járultak hozzá, ezért kérjük, hogy a vitatott tartalmat haladéktalanul törölni szíveskedjenek.

Köszönettel:

xxxxxx xxxxxx
jogtanácsos”

A válasz

Tárgy: Re: felszólítás

Köszönöm szépen a szíves jelzését!

Kérem szépen, hogy a válaszomban foglaltak pontos megértéséhez és az egységes alapokon történő megbeszéléshez, az alábbi oldalakon található információkat alaposan ismerje:

A fentiek alapján egyértelmű, hogy az Udvarias értesítés küldésekor, az adott egyén a UCC jogrend alapján jár el, ennek során egyén és egyén közötti szerződéses kapcsolat jön, vagy jöhet létre.

Ön, a fentiek alapján, egy állítólagos cég és annak állítólagos alkalmazottai nevében, jogalap nélkül jelentkezett nálam. Kérem szépen ennek pontos ismeretét és megértését.

Tekintettel arra, hogy mindannyiunk érdekéről van szó, ezért bővebb és általános információkról is tájékoztatom.

Az OPPT minden egyes cselekedete nyilvános és átlátható.

Az OPPT megszűnte után, az OP, vagyis a teljes emberiség a jogutód.

A tevékenységünk szintén nyilvános, amely arra is vonatkozik, hogy az adott egyén nyilvánosan is közzé teheti a saját szerződését, vagyis az Udvarias értesítés-ét. Ez az adott egyén joga. Én, mint szerkesztő, csak technikailag gondozom a felületet.

Javaslom, tekintse át azokat a nemzetközi udvarias értesítéseket is, amelyeket a más nyelven beszélő embertársaink nyilvánosan közzé tettek itt:

http://pn.i-uv.com/index/

Még egy nyomatékos jelzés, amely felett talán könnyen átsiklik a felületesen tájékozódó ember szeme:

Az Udvarias értesítések küldésének elsődleges célja a UCC alapján való törvényesség tisztázása. Amennyiben erre nem kerül sor és az adott egyén, vagy egyének csoportja kárt okoz, akkor az okozott kár 3-5-szörösét köteles megtéríteni annak, akinek kárt okozott, avagy kárt okoztak.

http://op.harmoniaban.org/ucc-jogervenyesites#karterites

Kérem szépen tehát a UCC jogrend alapos ismeretét és annak betartását.

Bízom benne, hogy személyesen Ön és az állítólagos cégnél dolgozó állítólagos munkatársai is megértéssel fogadják a soraimat, ugyanis az alapvető célom nekem is az, hogy tájékoztatással éljek és mindannyian betartsuk a törvényes alapokat.

Külön köszönöm Önnek, hogy megkeresett, mert olyan kérdésre hívta fel a figyelmemet, amelyre adott válaszomat mások számára is közölnöm szükséges, ezért az anonimizált, nyilvános válaszomat itt találja:

http://op.harmoniaban.org/valasz-az-udvarias-ertesitesek-kozzetetelenek-kifogasolasara

Halk zárszóként még azt kívánom jelezni, hogy minden ember felelős a tetteiért és vállalnia kell annak következményeit, a UCC alapján akkor immár anyagi, fizikai értelemben is – az ez alól való kibújás továbbra már nem lehetséges...

Namaste! – vagyis: Üdvözlöm a benned lévő, téged is éltető Teremtőt!

Hozzászólások

Egyetértünk. Nagyon kevesen veszik a fáradságot az utánajárásnak és a Rendszer természetesen tagadni igyekszik a saját maga által kreált UCC önmagára való vonatkoztatását. A szokásos, jól megszokott módszertannal alkalmazott kétarcúság (tisztelet a kivételnek).

Az e-mail etika szerint, 24 órán belül illik válaszolni.

Jelzem, hogy ez az idő már réges-rég lejárt és hivatalos válasz eddig még nem érkezett a fentiekre.

Most akkor azt is jelzem, hogy a meg nem nevezett állítólagos cég 3 állítólagos alkalmazottja kapta meg e-mailben a fenti választ.

Természetesen, amennyiben bármiféle reagálás érkezik, akkor szintén anonim módon ugyan, de közzé fogom tenni, az arra adott válasszal együtt.

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap