Tudnivalók harmadik fél bevonásáról - követelés esetén

Tudnivalók harmadik fél bevonásáról

A szerződés megköveteli a szerződő felek átláthatóságát és egyetértését. Te aláírtad a harmadik féllel kötött szerződésedet? Egészen biztosan: nem! Az a mód, ahogy erre ők sort kerítenek az, hogy megkérnek, küldj pénzt, még ha az csak egy csekély összeg is. Felajánljak a részletfizetés lehetőségét, ( miután vagy ezzel elismered FELÉJÜK) az adósságodat. Ez az, ami legális (de nem törvényes) alapot formál a szerződésre, melyet aztán ellened próbálnak fordítani, és sikeresen meg is teszik. Legális, de nem törvényes? Nézzük meg, hogy is van ez:

A legális alapot úgy hívják, hogy Tacit Procuration. A „tacit” azt jelenti, hogy: hallgatólagos, passzív, szótlan. A “procuration” az a tett, amely által valaki felruház egy másik személyt, hogy a nevében úgy járjon el, mintha ő tette volna. (Meghatalmazás). A prokurátorok (meghatalmazottak) vagy egyértelműek – vagyis akkor, ha a felek beleegyezésének kinyilvánításával válnak azzá; vagy pedig hallgatólagosak – vagyis abban az esetben, ha az egyén azt tapasztalja, hogy az ügyeit más kezeli, de nem tud beleavatkozni, hogy ezt megakadályozza.

A megbízásra való beleegyezésre „utalhat” a válaszadás elmulasztása, vagy „más egyéb” kinyilvánítása. Mivel ezek a jelentések adottak, megérthetjük, hogy az ELMULASZTÁS válasz a BELEEGYEZÉSRE. Tehát nem elég, ha félretolod az adósságbehajtó postaládádba besunnyantott levelet. VISSZA KELL UTASÍTANUNK az ELŐFELTEVÉSEKET, miszerint a harmadik félnek bármilyen jogalapja lenne az adósságra. A (harmadik fél felé fennálló) adósság visszautasítása egy írásban tett nyilatkozattal, törvényesen, abszolút hatékony eszköze az előfeltételek visszautasításának és MEGSZÜNTETI azt a CÉLZÁST, hogy egy fel nem fedett harmadik fél esetleg jogot formált az adósságra hallgatólagos formában.

Sok esetben – nem mindig! – ez az út a legcélravezetőbb.

Ne dőlj bele a csapdájukba. Ahhoz, hogy egy szerződés érvényes és érvényesíthető legyen, az “elméknek találkozniuk” kell, vagyis ez megköveteli a teljes felfedést és átláthatóságot. A szerződésben lévő fél, aki eladja a kamatot egy másik félnek az ÖSSZES szerződő fél közvetlen hozzájárulása nélkül (vagyis ami egyértelmű beleegyezést jelent) nem érvényesíthető törvényileg, hacsak nem tudtukon kívül Hallgatólagos Meghatalmazást hagy számukra azáltal, hogy NEM utasítja vissza az előfeltételeket és nem válaszol a szerződésre tett ajánlataikra.

Hivatkoznak nyilatkozatokra, amit az eredeti szolgáltató, hitelező tesz, vagy a magukéra, miszerint ők a kedvezményezettek. Ennek sose dőlj be. Öt behajtócég nyilatkozhat akár, de a nyilatkozatát, ami csak egy állítás, igazolnia is kell. Kérd a SZERZŐDÉST, amit az állítólagos ügyedben kötöttek (akár a rájuk vonatkozó pénzügyi adatok kiszerkesztésével), ÉS FŐKÉPP: kérd a harmadik fél és közted fennálló, mindkét részről aláírt szerződés egy példányát.

Minden levélben tüntesd fel, hogy természetesen a törvényesen igazolt tartozásodat megfizeted, de igazolniuk kell a szerződéses jogosultságot. Így nem vitatsz semmit, nem bírósági tétel az ügy.

Természetesen minden telefonos ügyintézést, névtelen ügyintézőket, akik a 'cég' nevében, aláírás nélkül irkálnak, háríts el. Tértivevényes levél az egyetlen csatorna, az ügyintézőnek címezve. Az ügyedet így azonosítsd: "állítólagos (ügyszám)".

Forrás: https://www.facebook.com/OP.Magyarorszag/posts/619033998141296

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap