Tisztázás

Tisztázás

Számtalan félre- és meg nem értéssel találkoztunk már eddig, a reagálásokból pedig pontosan tudjuk, hogy nagyon sok ember nem érti helyesen azt, hogy mit csinál az OP magyar nyelvű közössége és mi az, amit nem.

Ebben a cikkben akkor sokkal érthetőbben fejtjük ki a működésünk lényegét.

Az alapvető tény: az OP (OPPT, I AM, IUV) „mozgalom” decentralizált, „alulról”, ez egyes emberek együttműködésével, az OPPT által, az OP-re hagyott jogok alapján működik.

Az OP jelentése: One People, amit Egységes Emberiségnek, vagy Egységes Embereknek fordíthatunk. A magyar nyelven kommunikáló, lehetséges OP magyar tagok tehát nagyjából 14-15 millióan vagyunk. A honlap szerkesztői elsősorban lefordítják a nemzetközi OP „mozgalom” anyagait. Alapvetően nem mi vagyunk az információk forrása, nem vagyunk magyar nyelvű „leányvállalat”, hivatalos képviselő, stb. Néhány, nem túl gyakori esetben teszünk közzé saját kútfőből származó információkat. wink

Az általunk közzétett információk valós tényeken alapulnak, amelyek elsődleges forrása a http://i-uv.com honlapon és az ott megjelölt, kapcsolódó honlapokon találhatók, bárki számára elérhetően.

Minden információ nyilvános!

A honlapunk szerkesztését önkéntes alapon végezzük, támogatás és felkérés nélkül. A tájékoztatás nyilvános, – személyes tanácsadást és érdekképviseletet viszont nem vállalunk, mert ez már az adott egyén saját felelősségvállalásán alapuló döntése és cselekvése kell, hogy legyen. A tájékoztatáson túlmenő, bármiféle ráhatás (pl.: meggyőzés, vitatkozás stb.) már nem megengedhető, ezért a részünkről ez kizárt..

Az előző bekezdés egy fontos mondatban összefoglalva, így szól:

Az OP magyar nyelvű közössége tájékoztat és ha a jobb megértés miatt az szükséges, akkor megbeszélést folytat, – meggyőzést, vitát, tanácsadást, érdekképviseletet nem gyakorol.

A konzultációs lehetőség

A fentiekben egyértelműen jeleztük, hogy konkrét, egyéni ügyben nem tudunk segítséget adni.

A tájékozódás utáni döntés rád vár.

Az OPPT és a működésének lényege

Az OPPT (One People's Public Trust – Egy Emberiség Nyilvános Érdekképviselet, 2013. márciusáig létezett jogi entitás) az UCC-ben (Uniform Commercial Code – Egységes Kereskedelmi Kódex, a világ kereskedelmi, pénzügyi rendszerét definiáló és rendszabályozó jogszabályrendszer) felszámolta a Földön működő összes bankot és kormányt, erről itt adtunk információt: Tájékoztató a bankok és a kormányok felszámolásáról. Ez egy jogerős tény.

Felszámolás alatt, a működési engedélyek törlését, és – az addigi működésük károsultjainak kárpótlását célzandó – vagyonuk fő elemeinek lefoglalását kell érteni. Az OPPT, elérve a kitűzött célját, jogszerűen megszűnt, jogait magára az OP-nak jelölt teljes emberiségre hagyta. Az általa korábban bejegyzett UCC-rendeletek ugyanúgy érvényesek, egykori képviselői jelenleg más projekteken dolgoznak, a valódi értékteremtők, az emberek jogainak, vagyonuknak és a bolygót élhetőbbé tehető, eddig elzárt technológiák biztosítása érdekében. Tevékenységükről a jelzett honlapokon tájékozódhatunk.

A kételkedés jogát maximálisan tiszteletben tartjuk, de attól, hogy Te valamit nem ismersz, az még létezik, avagy létezhet? – A válasz természetesen csak az lehet, hogy: igen, létezik, létezhet.

Nos, így van ez az UCC kérdésében is. A jogi rendszer több száz év óta létezik (lásd admiralitási törvény), ez határozza meg a Föld gazdasági működését. Mégis, az átlagember eddig szinte semmit nem hallott róla.

A téma ismeretéhez, javasoljuk ezeknek az oldalaknak az alapos ismeretét is: 

De mi a fene az az OPPT? és Az OPPT - II. rész

Jogosan merül fel a kérdés, hogy az érintettek (a rabszolgatartó rendszer főnökei, a bankok tulajdonosai, állam- és kormányfők, politikusok stb.) ismerik azt a tényt, hogy a működésüknek immár nincs jogalapja?

A válasz: természetesen igen, a jó részük már tud róla.

A másik jogos kérdés: miért nem adnak nekük erről „hivatalos” tájékoztatást?

A visszakérdezés: gondolod, hogy a rabszolgatartó, a rabszolgáitól oly könnyedén megválik, hogy csettint egyet és bejelenti, hogy: bocs', de eddig több száz éven keresztül hazudtunk nektek és kiraboltunk benneteket, mától pedig szabadok vagytok!? – Feltételezed, hogy ezt bármikor is megteszik? Nos, nem... a legmesszebb menőkig a tény elhallgatása az érdekük...

Te, személyesen akarsz meggyőződni a tény valóságosságáról?

Nosza, rajta... értsd akkor a UCC lényegét, ismerd a jogi nyelvezetét és itt tanulmányozd a dokumentumokat:
http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings

Regisztráció után, saját magad, közvetlenül tanulmányozhatod a dokumentumokat itt:

https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/

Van még kételyed? - Lehet... mi ennél többet viszont már nem tehetünk érted...

Ebben a helyzetben mi a teendő?

Tájékozódj és tájékoztass az alapvető jogi változásokról!

Tudjuk, hogy a rabszolgafenntartó rendszer nemzetközi üzemeltetői egy ideig nem fogják közzétenni a tényt, sem pedig azt jóváhagyni, hogy a változásokról országos szinten értesítsék a lakosságot. Nagyvállalatok, bankok, kormányok UCC-felszámolásával az a jogi helyzet állt elő, hogy immár nem a rendszer maga, hanem az abban addig „alkalmazott” egyén felelős a tetteiért, ezért ha másnak, vagy másoknak kárt okoz a tevékenységével, akkor ezért személyesen ő vonható felelősségre. És ezt egyénként a többség nem vállalhatja, ezért nem is vállalja. Már csak ezért is javasolt az, hogy sokakat tájékoztass a jogi változásról. Ugye te sem akarod azt, hogy az embertársad, a kellő információ hiánya miatt, nagyon nagy bajba kerüljön? – Tájékoztass tehát másokat is!

Ne feledd! – a rendszert magánemberek alkotják, a nagyobb többségük jóindulatú ember, aki eddig még maga sem látta át, hogy mi veszi körül. Mi semmi mást nem csinálunk, mint hogy felhívjuk a figyelmet a nemzetközi jogi változásokra. Semmilyen politikai erővel, bankkal, stb. nem állunk szemben. Lesznek, akik tudomásul veszik a dolgokat, lesznek, akik évekig sem fogják felfogni vagy elismeri, hogy mi történt. Ez van...

Mi az, amit még javaslunk?

Tájékozódj alaposan! Tanulmányozd az ezen a honlapon közzétett, vagy erről a honlapról indulva, a más honlapon, vagy honlapokon elérhető információkat.

Az alapkérdés persze így szól: rabszolga kívánsz maradni, avagy felszabadítod magadat? Természetesen, információ adásával másoknak is segíthetsz!

– Jogi értelemben szabad vagy! Tedd azt, amit a legjobb belátásod szerint, helyesnek tartasz!

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap