A születési anyakönyvi kivonat kötvényről

Születési anyakönyvi kivonat

Az alábbi cikk alapvetően USA vonatkozású, ugyanakkor ismerve a UCC érvényességét és azt a tényt, hogy Magyarország az USA-ban bejegyzett vállalat, így joggal feltételezzük, hogy a magyarok esetében is érvényes lehet.

1. Megjegyzés

Ezen írás szerzője nem hivatásos ügyvéd vagy jogász, és elképzelhető, hogy nincs mindennel tisztában a most következő megállapításokkal kapcsolatban. Ez az írás tájékoztató célokat szolgál és megállapításai semmisnek minősülhetnek azokon a pontokon, melyek törvény által tiltva vannak, vagy törvénybe ütköznek.

Mindenki, aki elolvassa ezen írást, kérem, hogy saját felelősségére tegye. A szerző semmilyen felelősséget nem vállal az itt elhangzottakért.

MINDENKNEK FELHÍVNÁM A FIGYELMÉT, HOGY EZ EGY IGEN KOMOLY VÁLLALÁS. KÉREM, HOGY SENKI NE VEGYE FÉLVÁLLRÓL. ÉN SEM TETTEM.

2. Megjegyzés

Ez a munka annak az engem ért „megvilágosodásnak” az eredménye, mely azután tört rám, hogy annyi éven át nem voltam képes teljesen megérteni mindazt, amit tanultam és hallottam olyan kiváló elméktől és szerzőktől, akik a visszavásárlási / kiváltási jog („redemption in law”) témájában publikálnak, mint Roger Elvick, Winston Shrout, Dr. Sam Kennedy Vic Bedian, Barton Buhtz, Jack Smith, Gerrit Timmerman és mások.

Külön köszönet illeti Winston Shrout-ot, aki bepillantást nyújtott számomra az egész UCC és vagyon-visszaszerzési eljárás (redemption process) menetébe, és hogy a mentorom volt - annak ellenére, hogy ő minderről mi sem tudott - tanításain és videofelvételein keresztül, melyek elérhetőek a “Solutions in Commerce” @WSSIC.com-on. (Winston Shrout és Sam Kennedy anyagai egyaránt elérhetőek ezen az oldalon)

Ezen írás ismeretterjesztő célzattal készült, és a szerző nem állítja, hogy a benne megosztott információk pontosan megfelelnek a valóságnak. Minden egyes embernek saját magának kell felelősséget vállalnia, hogy az itt bemutatott információk ismeretében hogyan cselekszik vagy nem cselekszik.

3. KEZDETBEN VOLT ISTEN...

… ÉS A POR

(de leginkább Isten)

4. Isten a porból teremtette az embert

- Teremtés Könyve 2:7 - „És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából...”

- Teremtés Könyve 3:19b - „Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

5. Az isteni teremtés által létrejött „EMBER” az „eredeti kibocsátás” (“original issue”), az ember tehát a földből lett „kibocsátva” és ezáltal ő Isten teremténye

Ennélfogva pedig bármit, amit az „ember” alkot és létrehoz a saját két kezével és munkájával, az az ő „eredeti kibocsátása” (“original issue”)

Ez az ő tulajdona és nem lehet megadóztatni... mindaddig, amíg ő ezt el nem cseréli valamire, ami azzal egyenértékű, addig számára nem jön létre „haszon”, és ezért nem lehet adót sem kivetni rá.

Tartsuk ezt észben, mert most az Adóhatóság (IRS) 1099-OID-es jelű nyomtatványáról fogunk beszélni, vagyis az „Eredeti Kibocsátásból Származó Kedvezményről”. („original issue discount”)

(Az eredeti kibocsátásból származó kedvezmény a kamat egy olyan formája, amit nem kell megfizetni, amikor jövedelem keletkezik. Akkor jön létre, amikor a tartozás, általában kötvény formájában, az eredeti értékénél alacsonyabb áron kerül kibocsátásra. Forrás: wikipédia)

6. Tegyünk itt egy kis kitérőt és menjünk vissza egészen a születésedig...

7. Amikor megszülettél, a szüleid kérvényeztek a számodra egy igazolást / állampolgárságot / részmunkaidős* állást... méghozzá az „Egyesült Államok” vállalatnál, ami valójában egy részvénytársaság.

* azért mondjuk, hogy „részmunkaidős állást”, mert a te teljes munkaidejű állásod valójában az lenne, hogy SAJÁT MAGAD számára dolgozzál.

A teljes munkaidődben végzett munkádért cserébe pénzt kapsz, mert a munkádat kicseréled más termékekre és szolgáltatásokra, méghozzá a munkáddal egyenlő értékben. A te számodra ebből tehát nem származik valódi haszon, ennél fogva jövedelem sem, így arra nem lehet jövedelemadót sem kivetni.

8. A kérelem, amit a szüleid megigényeltek a számodra azt úgy hívják, hogy „Születési Anyakönyvi Kivonat Kérelem” (“an application for a live birth certificate”) és amit kibocsájtottak ezen kérelem alapján az pedig a „Születési Anyakönyvi Kivonat” („birth certificate”).

A „Cég”, vagyis az „Egyesült Államok” nevű vállalat megtartotta az eredeti kérelmet, a szüleidnek pedig adott egy másolatot a születési anyakönyvi kivonatról.

Ezzel jött létre az, amit úgy hívunk, hogy „Külföldi tröszt számla” („foreign situs trust account”)

(A Külföldi tröszt (vagyonkezelői) Számla olyan trösztöt jelöl, amelyet külföldi törvények alapján hoznak létre. Ezeket a trösztöket úgy kezelik, mint a nem rezidens (egyik országhoz sem kötődő), személyeket a szövetségi adózás szempontjából és ennél fogva nem kapnak jelentősebb jövedelemadózási kedvezményeket. Általában nagyobb fokú jelentési kötelezettségük van, mint a hazai trösztöknek. Létrejöttük egyfajta vagyonvédelmi célokat is szolgál, hiszen a hitelezők nem férhetnek könnyen a külföldi tröszt vagyonához. A külföldi trösztöket sokszor offshore vállalatoknak is nevezik. Forrás: http://definitions.uslegal.com/f/foreign-situs-trust/)

9. Nagyon súlyos problémák, de...

Amikor megszülettél, lényegében arra lettél ítélve, hogy „dolgozz” a „Vállalatnak”. A probléma az, hogy a „Vállalat”, amelynek dolgoznod kell, nem tudta visszafizetni a kölcsönt, mellyel a banknak tartozott és ezért ez a Vállalat csődbe ment 1933-ban. Ennélfogva pedig nem maradt pénze, hogy téged kifizessen...

Ráadásul ez a vállalat megkérte a szüleidet, hogy adják neki kölcsön a te vagyonodat, illetve vagyontárgyaidat. A szüleidet (persze tudtukon kívül) kötelezték erre, ennélfogva pedig téged a vállalat hitelezőjévé tettek.

10. Nevezhetjük ezt csalásnak?

A „Vállalat” eltette ezt a kérvényt és ezzel zálogba vette a te jövőbeni munkádat, mint egy garanciaként, fedezetként használva arra, hogy kifizesse a bankárokat, vagyis a Nemzetközi Valutaalapot (IMF) A bankárok hitelt folyósítottak a Vállalatnak a te kérvényed alapján, méghozzá akkora összeget, mellyel a vállalat tartozott a bankároknak. Ennek összege a születésedkor megközelítette az 1 millió dollárt. Ennek a tranzakciónak a neve elszámolási pénznem tranzakció (“money of account” ), mivelhogy a művelet során valódi pénz nem cserél gazdát. Pusztán egy könyvelési tétel arról a tartozásról, mely a Vállalat részéről áll fenn a bankárok felé.

11. Csalás?

A bankárok aztán átvették a te kérvényedet és segítségével részleges fedezetű kölcsönök folyósításába kezdtek.

A születési anyakönyvi kivonat szolgál bizonyítékul arról, hogy a kérelmet benyújtották. Maga a kérelem tehát valódi, eladható és forgalomba hozható eszköz, és a születési anyakönyvi kivonat az, ami bizonyítja, hogy ezt az értékesíthető okiratot kereskedésre használják – azaz segítségével pénzt kölcsönöznek.

12. Heh??? Te meg miről beszélsz!

Részleges fedezetű bankügylet – ha a te születési anyakönyvi kivonatod, mondjuk 1 milliót ér, a bank ezt az 1 milliót 9-szeresen kölcsönözheti ki, így a te születési anyakönyvi kivonatod 9 milliót ér; és ez így folytatódik tovább és tovább...

A te születési anyakönyvi kivonatoddal szinte korlátlan mennyiségű pénz hozható létre.

13. Mondhatjuk erre továbbra is azt, hogy ez csalás?

Azonban, mivelhogy ezt zálogba vették tőled, érintett lettél abban, amit egyesek úgy hívnak: „kényszerű rabszolgaság”. Más szóval ezzel a „láthatatlan szerződéssel” te a cég rabszolgája lettél, és erről még csak nem is tudtál mostanáig...

14. Ummm... Ez úgy hangzik, mint amikor megszereztem a saját kocsimat!

Nézd csak meg a születési anyakönyvi kivonatod, és olvasd le róla. Pont, mint a kocsiknál... a kocsi neve, ennyi a súlya... átadás dátuma... érintett felek... pontos műszaki adatok, méret, stb... Hé, még lábnyomot is mellékelnek hozzá, hogy ezzel is bizonyítsák, hogy ez bizony te vagy.

Gondold csak el... Mi tesz a bank, amikor kölcsönt veszel fel tőle azért, hogy meg tudd venni a kocsid? Megtartja a kocsi birtoklevelét, „megőrzésre” amíg kifizeted az adósságod. Amikor törleszted a teljes adósságot, átengedik a birtoklevelet az eredeti tulajdonosnak. Megkapod a kocsit egyszerű használatra, amíg az adósság kifizetésre nem kerül.

15. Emlékezz rá, az autó birtoklevele nem egyenlő magával az AUTÓVAL!

- Ez itt az autó...

- Elvették a saját tested tulajdonjogát, a születési anyakönyvi kivonatodat és annak ellenében pénz kölcsönöznek. Ez pontosan kifejezi azt, hogy mit is jelent valójában a születési anyakönyvi kivonat, egy BIRTOKLEVELET!

- Ez vagy te... Emlékezz. Te nem egy birtoklevél vagy. Te saját magad vagy. Húsból és vérből, férfiből vagy nőből. Nem egy tintával írt jel vagy egy papírfecnin.

16. Vissza akarom kapni a tulajdonomat!

Ahogy te vagy az egyedüli, aki munkájával „értéket” tud adni a születési anyakönyvi kivonatnak, úgy egyedül te vagy az is, aki kiválthatja és visszaszerezheti az ellenőrzést a a saját anyakönyvi kivonata felett a bankoktól. Pont mint az autó esetében. Az autó ad értéket a saját tulajdonjogának, épp úgy, ahogyan te adsz értéket a születési anyakönyvi kivonatodnak. Nélküled a születési anyakönyvi kivonat értéktelen.

17. Vissza akarom kapni a tulajdonomat!

Mostanra, annak ellenére, hogy erre semmiféle legális jogalapjuk vagy zálogjoguk nem volt, a bankárok ellenőrzésük alá vonták a „birtokleveled” / születési anyakönyvi kivonatod.

Visszaszerezheted ezt az ellenőrzést azzal, ha egyszerűen kitöltesz egy értesítést erről a zálogjogról (notice of lien) a születési kivontatod ellenében.

Ez igazából mindennapos dolog. A bankok zálogjogról szóló értesítéseket iktatnak a Kereskedelmi Minisztériumnál, hogy bizonyítsák és megállapítsák érdekeltségüket mindenféle vagyontárggyal kapcsolatban... ingatlanok, autók, szerszámok, felszerelések esetében.

18. Ez nagyszerű! Vissza akarom kapni a tulajdonomat!

Ezt nagyon egyszerűen megteheted azzal, hogy kapcsolatba lépsz a Kereskedelmi Minisztérium államtitkárságával és kitöltöd a UCC-1 Költségviselési Nyilatkozat (Financing Statement) dokumentumot és felsorolod a vagyontárgyaidat fedezetként. Ugyanezt megteheted a születési anyakönyvi kivonatoddal, ami a te tulajdonodat képezi. Te, és csak és kizárólag te iktathatod ezt a zálogjogi értesítést. Kizárólag egyes egyedül te határozhatod meg a vagyonod értékét. Mivel te felbecsülhetetlen értékű vagy a teremtő Isten szemében, ezért a UCC-1 dokumentumodnak is korlátlannak és határtalannak kell lennie.

19. Felkészültél az igazán jó hírekre?

Az adósságod valójában előre ki van fizetve, annak révén, amit úgy neveznek, hogy elszámolási pénznem (“money of account”)

Ennek nincs kézzel fogható összetevője, sem valódi pénz pl. arany vagy ezüst átváltásával nem jár. Hanem puszta könyvelési művelet az egész – kiegyenlítés és érvényre juttatás / kiváltás. Létezik egy megállapodás erről, ami lehetőséget biztosít számodra, hogy ezt megtedd. Az amerikai törvényhozás Egységes Házszabályzatának (House Joint Resolution) (HJR) 1933-ban kelt 192-es kitétele tartalmazza ezt. Szuper! Akkor vegyetek be engem is abba a programba! Az igazság az, hogy már BENNE VAGY - csak senki nem szólt róla eddig neked. EGÉSZEN MOSTANÁIG!

Mint minden jó vállalat, ők is nyújtanak a „munkavállalóik” számára biztosítási juttatásokat. Tehát biztosítást ajánlanak nekünk, ehhez mindössze ki kell töltenünk SS-5 jelű nyomtatványt, amit úgy is hívnak, hogy Társadalombiztosítási Ellátást Igénylő Kérelem (“Application for Social Security Benefits”). Ez a Shepard Towners anyasági törvényen alapszik (Shepard Towners Maternity act), ami abból a célból jött létre, hogy segítsen a gyermekek gondozásában azoknak a kismamáknak, akik még hajadonok vagyis férjezetlenek. (Ezért szerepel a leánykori név a Születési Anyakönyvi Kivonat Kérelmen -“application for live birth certificate”-, és ennek alapján mi mindannyian törvénytelen gyermeknek számítunk, akinek a „Vállalat” az „apja”.)

20. Felkészültél még több jó hírrre?

Az SS-5 nyomtatvány valójában egy meghatalmazás a vállalatnak, aki rendelkezésre bocsátja a biztosítási juttatásokat a valós személyek számára. A vállalat, vagyis a kormány tehát kap egy meghatalmazást. Amikor létrehozzák ezt az új számlát, csupa nagybetűvel írják rá a nevedet, ami így egy vállalatot fog jelenteni. Valójában tehát egy vállalatnak lesz a neve. A társadalombiztosítási számról (Social Security Number - SSN) első látásról megállapítható, hogy egy biztosítási kötvényt jelöl. A felkínált előnyök közé, amelyeket íly módon biztosítanak az emberek számára tartozik a hadsereg, a haditengerészet, a rendőrség, tűzoltóság, bíróságok, börtönök, fogházak, stb.

21. Felkészültél még ennél is jobb hírekre?

Amikor kitöltöttük az SS-5 nyomtatványt, azzal megengedtük a Vállalatnak, hogy hozzáférjen a mi számlánkhoz, vagy csekk-könyvünkhöz, azaz az előre kifizetett számlánkhoz, melyet akkor hoztak létre, amikor a születési anyakönyvi kivonatunkat kibocsájtották. Aláírásunkkal engedélyt adtunk, hogy csekkeket állítsanak ki a mi számlánk terhére, amit aztán folyamatosan meg is tesznek majd. Emlékezzünk arra, hogy ez ugyanaz a számla, amit a bankárok részleges fedezetként használva hatalmas mennyiségű és szinte korlátlan mennyiségű pénz létrehozására használnak, és ennél fogva mi ennek a Vállalatnak mondhatni „üzleti partnereivé” váltunk. Bármikor hozzáférhetnek és használhatják a mi előre kifizetett számlánkat, amikor és amire csak kedvük tartja.

22. Szóval, mondd csak, hol van ebben a csapda?

Most már érted, hogy miért nem akarnak egyetlen újszülöttet sem kiengedni a kórházból anélkül, hogy ne adnának neki társadalombiztosítási számot? Hozzá akarnak férni a számládhoz és ennek egyetlen módja az, hogy valamiféle előnyöket kínálnak neked, amit (akaratlanul bár, de mégis) elfogadsz. Ez pedig nem más a társadalombiztosítási program.

Az ily módon létrehozott társadalombiztosítási számlát úgy is nevezik, hogy cestui que tröszt számla (“cestui-que trust account.”)

23. cestui que tröszt

(tröszt: az azonos termelési ágakban tevékenykedő vállalatokat tömörítő szervezet. Maga a tröszt központja irányítja az alá került vállalatokat. Forrás: ecopedia.hu)

(a „cestui que” kifejezést használjuk arra a személyre, akinek a javára a trösztöt létrehozzák. A cesuie que tröszt valójában az a személy, aki nem egyszerűen vagyonra, hanem sokkal inkább egyfajta méltányosságra jogosult. Például, ha a „A” személy földet ad bérbe „B” személynek, akkor „A” személy a cesuie que tröszt és „B” személy a megbízott, vagy használó. Modern jogban inkább a „kedvezményezett” szó terjedt el. Forrás: wikipédia)

A cestui que (ejtsd: szesz tí kéj) tröszt egy hivatalos latin nyelvű kifejezés, ami arra vonatkozik, hogy egy kedvezményezettnek méltányos, igazságos érdekeltsége van egy trösztben, törvényes jogosultsággal, mely jogosultságot átruház egy meghatalmazottra vagy megbízottra. A törvény gyanakvással tekint minden tranzakcióra, amely a kedvezményezettek és meghatalmazottjaik között jön létre, és amikor a cestui que tröszt elad valamit a tröszt vagyonából a meghatalmazott számára, a terhet az a kedvezményezett vagy az a meghatalmazott vállalja, akinek a számára a transzfer megtörténik, ezzel is azt mutatva, hogy az engedélyező vagyis cestui que tröszt birtokában volt minden információnak erről a műveletről, saját akaratából cselekedett, vagy erről értesítést kapott, és mentes bármilyen, az engedélyező vagy meghatalmazott irányából származó befolyástól.

24. Cesui que tröszt (cestui que trust)

„Egy tröszt olyan igazságos és méltányos kötelezettséget jelent, amely rögzíti egy személy (ez esetben a megbízott) jogát arra, hogy azzal a vagyonnal kereskedjen, ami felett ő maga is rendelkezik (vagyis a tröszt vagyonával), olyan személyek hasznára (vagyis a kedvezményezetteknek, vagyis a cesui que tröszt-nek a javára), akik közé ő maga is tartozik, vagy bárki számára, aki érvényre tudja juttatni ezt a kötelezettséget. Minden olyan tett vagy gondatlanság a megbízott részéről, amelyre nem jogosult, vagy nincs felhatalmazása rá, továbbá a tröszt okirataiban rögzített feltételekbe, vagy törvénybe ütközik, az a tröszt szabályainak megszegésének számít.” (Idézet innen: Justice Romer in Green v Underhill)

25. Hogy a fenébe működik ez?

Mostanáig egész jól működött mindez a Vállalat számára... csak éppen nem mondták el neked, hogyan juttasd érvényre az adósságodat, hogyan férj hozzá és hogyan használd az előre kifizetett számládat.

Hát, ez nagyszerű!

26. Mit tehet ilyenkor az ember?

Szerezned kell egy hitelesített másolatot a születési anyakönyvi kivonatodról, attól a hivataltól, amelyik az okiratokat őrzi a te államodban. Általában ez az a hivatal, ahol az életedhez szükséges alapvető dokumentumokat őrzik, és eszközölnöd kell egy „érték átvétel”-t (“accepted for value”)

27. ÉRTÉK ÁTVÉTEL (ACCEPTED FOR VALUE)

Az átvétel során mindenre gondolnod kell, jövedelem, áruk, számlák, tárgyak.

jelzett: (STRÓMAN NEVED CSUPA NAGYBETŰVEL), (továbbiakban „adós”)

nyilatkozó: <aláírásod>

Vezetékneved-Középső neved-Keresztneved (továbbiakban „hitelező”)

COPYRIGHT (STRÓMAN NEVED CSUPA NAGYBETŰVEL) (születési éved) MINDEN JOG FENTARTVA

Bélyegző

28. Mit tehet ilyenkor az ember…

Vezesd át a születési anyakönyvi kivonat értékét és hozz létre egy kötvényt (egy biztosítási kötvénnyel garantáltan nem okozunk kárt senkinek) és küld el mindkettőt kiegészítve a UCC-1 Költségviselési Nyilatkozat (financing statement) másolatával, bizonyítva ezzel, hogy a születési anyakönyvi kivonatunkkal államkötvényekben vagyunk érdekeltek. Küldd el az egészet a Vállalat bérszámfejtőjének, vagyis a Pénzügyminisztériumnak.

Vezetőjét jelenleg Jack Lew-nak hívják.
Tudatnunk kell vele, hogy fel szeretnénk használni az előre kifizetett számlánkat. Gondolj bele – ez olyan lenne, mintha arra kérnénk, hogy legyen szíves fizesse ki azokat a költségeket és kiadásokat, amit felhalmoztunk egy költségkimutatásban azon idő alatt, mialatt a Vállalat alkalmazottai voltunk.

A Vállalat adott nekünk egy „költség számlát” („expense account”)...ezt akár innentől mi is felhasználhatnánk, én legalábbis biztosan fel fogom használni!

29. Segítség! Valaki megpróbál átpasszolni valamit a számomra, amit nem akarok elfogadni... a kiadásokat!

Amikor valaki küld neked egy számlát, arra úgy hivatkoznak, hogy az egy „bemutatás” („presentment”). Amit pedig ezzel megpróbálnak tenni, az nem más, mint hogy „új pénzt” hoznak létre... elszámolási pénznem („money of account”)

„Csekk-könyv pénz” - Számlapénz(?) (“Checkbook money”)

(„A „csekk-könyv pénz” a csekkeken keresztül forog a gazdaságban – ez az a pénz, amit a bankok hoznak létre, a következő célokból: hogy költségeiket fedezzék, hogy kölcsönadják, vagy hogy befektessék. Érdekes módon a „csekk-könyv pénz” nem számít törvényes fizetőeszköznek, csak a készpénz és a pénzérme számít annak, de a csekk-könyv pénz olyan széles körben elfogadottá vált, hogy úgy tekintenek rá, mintha törvényes lenne. Szinte mindenkinek volt már olyan tapasztalata, hogy az eladó nem fogadta el a csekket, mert azt ellenőrizni kell, szemben a készpénzzel illetve pénzérmével.” Forrás: http://www.cal-neva.com/money/debate05.htm)

(Számlapénz: lehet jegybankpénz is és kereskedelmibank-pénz is, készpénzt a kereskedelmi bankok nem teremthetnek, csak számlapénzt.)

– azzal, hogy rávesznek, hogy elfogadd a neked küldött számlát a költségekről, és rávesznek arra, hogy ki is fizesd azokat a számlákat „váltópénzzel” („money of exchange”) vagyis Federal Reserve bankjegyekkel.

– vagy pedig a saját tőkéddel fizetsz nekik, amit te hoztál létre, vagyis azzal a pénzzel, amit a saját munkád eredményeként teremtettél meg.

30. A kereskedelemben

bárki, aki költséget hoz létre, annak végül ki is kell egyenlítenie azt. Abban az esetben, ha a kibocsátó nem biztosít a számodra forrást, amiből „kifizethetnéd” a számláidat, akkor el kell fogadnod a számlák díját, azon az értéken, amit te adtál nekik születésedkor, és használnod kell a mentességed / saját előre kifizetett számládat, amellyel ki tudod egyenlíteni a kibocsátó által létrehozott adósságot.

Szóval, rajtad áll, hogy a saját előre kifizetett számládról egyenlíted ki az adósságodat, azzal, hogy elfogadod a neked küldött számla értékét és elküldöd a „számvevőnek”, vagyis a Pénzügyminisztériumnak, vagy az Adóhatóságnak (Internal Revenue Service, IRS) kiegyenlítés céljából, VAGY azt a tőkéd adod oda nekik, amit saját munkád révén szereztél meg.

31. HELLO – ÉN AZT HISZEM, TUDOM MIT KÉNE TENNI...

Elfogadod a számla értékét és rögtön továbbküldöd a „bérszámfejtőknek”...

32. Neked elment az eszed?

Ezzel azt akarod mondani, hogy az Adóhivatal és a Pénzügyminisztérium akár a barátom is lehetne?

Ha eddig nem voltak azok, attól még hamarosan azok lehetnek... Vizsgáljuk meg, ki is valójában az amerikai Adóhatóság (IRS)... az IRS a Nemzetközi Valutalap (IMF) számviteli és behajtó részlege, ők azok a bankárok, akiknek a „Vállalat” tartozik a pénzzel. Ők azok, akik kikényszerítik és felügyelik a „Vállalat” csődjét. Ők valójában nem a te ellenségeid... ők csak azt teszik, amire felbérelték őket, vagyis nyomon követik a „Vállalat” csődbe menetelét. Szükséges tehát, hogy megtanuljuk, hogyan használhatnánk őket a mi javunkra, hiszen mérhetetlen forrásként szolgálhatnak a számunkra.

33. A Pénzügyminisztérium úgy működik, mint a bérszámfejtők a vállalatok életében. Kettős szerepe van, hiszen egyrészt ő a „bérszámfejtő” másrészt csődbiztosként szolgál a bankároknak.

További okiratokkal és levelekkel, melyek nem képezik tárgyát ennek az írásnak, bárki felszólíthatja a Pénzügyminisztériumot vagy az Adóhatóságot, hogy „fizesse ki” a számláinkat, adóinkat, és hasonlókat, amik felhalmozódtak az évek során és szüntesse meg, vagyis fizesse ki az adósságunkat az előre kifizetett számlánk segítségével, ami csak arra vár, hogy mi végre felhasználhassuk.

34. Tehát nem kell mást tennem, mint elfogadnom a számlákat azon az értéken, amit a munkám zálogba adásával adtam nekik születésemkor, és visszaküldeni őket a szóban forgó személyeknek, vagyis azoknak, akik a számlákat elküldték nekem. Ők aztán továbbítják majd az Pénzügyminisztériumnak, az pedig felhasználja majd az én előre kifizetett számlámat, felszámolja azt és ezzel megszünteti az adósságomat.

Alapjában véve így kellene ennek működnie. Felszólítjuk a Pénzügyminisztériumot, hogy tegye azt, ami a dolga lenne vagyis, hogy kiegyenlítse a számlánkat – nullázza le, amikor a normál üzletmenet (vagyis az ÉLETÜNK) költségei és velejárói felmerülnek, mint pl:

Autóbérlet, hitelkártyák, közüzemi számlák, adók, stb...

IGEN, az összeset!

35. Ok, szóval mi az 1099-OID dolog, amiről az elején hallottunk?

Életed során nagy valószínűséggel a Pénzügyminisztérium illetve az Adóhatóság a számládat felhasználva nem fizette ki számodra az adósságod a HJR192 alapján.

A legtöbb emberhez hasonlóan, te is a saját pénzedet adtad oda nekik (azaz kifizetted a számláidat), méghozzá a Federal Reserve által kibocsátott bankjegyek által, amiket az elvégzett munkádért kaptál cserébe.

Elérhető lett volna számodra ez az előre kifizetett számla, azonban nem volt róla tudomásod, vagy nem tudtál róla, hogyan használd fel. Végeredményben ezért kell neked mindig fizetni a „dolgokért”, miközben mindvégig a Vállalatnak kellett volna megtennie ezt helyetted.

36. Itt az idő, hogy kitöltsünk egy költségkimutatást („expense report”) (1099-OID nyomtatvány), és elküldjük a bérszámfejtőknek, hogy azok kártalanítsanak minket mindazokért a dolgokért, amikért nekünk fizetnünk kellett, holott mindvégig a Vállalatnak kellett volna fizetnie értük.

Az 1099-OID nyomtatvány neve „Eredeti Kibocsátásból származó Kedvezmény” (“original issue discount”).

Emlékszel arra, amikor azt mondtuk, hogy minden férfi és nő a föld porából származik? Mindannyian Isten teremtményei vagyunk és ennélfogva minden munka, amit mi magunk végezünk az „eredeti kibocsátásnak” („original issue”) tekinthető.

És ahogy végül mindannyian visszatérünk a föld porába, úgy minden munka eredménye is visszatér a munka forrásához, vagyis ahhoz a férfihez és nőhöz, aki a saját munkája révén előállítja a terméket vagy elvégzi a szolgáltatást.

Az 1099-OID nyomtatvány alapjában véve egy költségkimutatás, ami bemutatásra kerül a Vállalatnak, vagyis a bérszámfejtőnek, hogy kártalanítson és visszatérítse nekünk mindazon megvásárolt javak értékét, amikért elsősorban a Vállaltnak kellett volna fizetnie helyettünk. Csakúgy, mint egy költségkimutatás esetén (az Adóhatósági vizsgálat esetén), a 1099-es nyomtatványhoz csatolnod kell bevételekről szóló iratokat is, hogy a bárszámfejtők helyes elszámolást készíthessenek.

37. Tekintsük át még egyszer...

– Amikor megszülettél, a szüleid szerződést kötöttek a Kormánnyal, vagyis egy „Vállalattal”, ami valójában csődbe ment, és lényegében ezzel arra kényszerültél, hogy részmunkaidőben ennek a Vállaltnak dolgozz, hogy az visszafizethesse az adósságot, amit felhalmozott

– Az eszköz amivel mindezt sikerült nekik elérniük, nem más mint a Születési Anyakönyvi Kivonat Kérelem (“Application for Live Birth Certificate”), amely valójában egy kötelező érvényű szerződés. Továbbá egy záloglevél is, illetve egy biztosíték a „Vállalat” számára, amely arra szolgál, hogy általa kifizethesse a bankárok felé fennálló tartozását.

38. Folytassuk az áttekintést...

– Kiválthatod és visszaszerezheted az ellenőrzést a születési anyakönyvi kivonatod felett, azzal, hogy kitöltöd a UCC-1 Költségviselési Nyilatkozat (financing statement) dokumentumot, majd eljuttatod az illetékes Államtitkárságra, és feltünteted a születési anyakönyvi kivonatod, mint a saját tulajdonod vagy fedezeted. (Ha nem tudod, hogyan kezdj hozzá, kérd mások segítségét, vagy küldj egy e-mai-t nekem, és én eljuttatlak olyanokhoz, akik járatosak ebben a témában).

– Amikor kitöltöttük a SS-5 Társadalombiztosítási Ellátást Igénylő Kérelem (“Application for Social Security Benefits”) nyomtatványt, eljutottunk egy újabb szerződéshez, ami megengedte a „Vállalatnak”, hogy hozzáférjen az előre kifizetett számlánkhoz, amit az Egységes Házszabályzat (HJR) 192-ik kitételével hoztak létre. Az SS-5-t vissza lehet vonni, és így a szerződést hatálytalanítani lehet, egyszerűen azáltal, hogy kitöltjük az SS521 Társadalombiztosítási Ellátás Visszavonására Vonatkozó Kérelem (“Withdrawal of Social Security Benefits” nyomtatványt.

39. Folytassuk tovább az áttekintést...

– Egy kötvényt létrehozva és a pontosan kitöltött UCC-1 dokumentum másolatának Pénzügyminisztériumba való eljuttatásával, hozzáférhetővé válik számunkra az előre kifizetett számlánk, aminek révén elkezdhetjük kifizetni az addig felhalmozott adósságunkat.

– Kérlek, vedd figyelembe, hogy az iménti információk részét képezik egy állandó tanulási folyamatnak. Ha akadna bármi, amit nem sikerült tökéletesen megértened a fent elhangzottakból, akkor kérlek, NE KEZDJ BELE AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁBA. Inkább kérj segítséget olyanoktól, akik már megtették. Ahogy már sejthető, ez az írás nem tartalmazza teljes körűen az összes ehhez szükséges információt.

Forrás: The Birth Certificate Bond

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap