Sophia levele

 

 

 

Az alábbiakban, egy, az OPPT ügyeiben jártas, amerikai egyetemista diákkölcsönt „folyósító” bankjához intézett leveléből idézünk.

Példalevél a Diákkölcsön Bankhoz (Student Loan Bank)

xxxxxBank
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RE: Acct. # xxxxx

Tisztelt ???? (Valójában nem tudom a nevet, hogy hova kell küldeni ezt a levelet, mivel egy levelet sem kaptam egy bizonyos személytől. Mindegyiket „xxxBank”-ként írták alá, ezért hasonlóan címzem én is ezt a levelet.)

Tulajdonképpen fogalmam sincs, vajon valaki elolvassa-e a soraim. A levelet kommunikációs gyakorlatként küldöm. Olvasnak az intézmények egyáltalán? Soha az életemben nem volt még beszélgetésem vagy levélváltásom még intézménnyel. Ez az első ilyen alkalom.

A kérdéses levél dátuma 2013. május 16. Feltételezem, ez egy számítógép-generálta dátum, mivel valójában semmi mást nem találok ezzel kapcsolatban. A kérdéses levél gyakran használja az „Ön” névmást. Valójában soha nem utal a levél írójára. Nincs választásom, minthogy azt gondoljam, hogy ez a „formális követelés … a teljes egyenlegről … tíz napon belül a levél dátumától” csak egy számítógép által íródott. Nem válaszolok gépek által létrehozott követelésekre.

Utoljára, amikor néztem, még élő, lélegző lény voltam, minden tekintetben felvértezve a bennem levő értékekkel. Így írom le a következő információt.

Nemrégiben keltette fel a figyelmemet, hogy 2012. december 24-én a Fehér Ház jelzálog-érvényesítési dokumentumokat kapott. (az OPPT-től… a szerkesztő megjegyzése) Az állítólagos kormányainkat (valójában nagyvállalatok, amelyek magukat kormánynak tettetik) árulással és a monetáris rendszer kiszolgálásával vádolták (több formában is). Ezek a nagyvállalatok, amelyek kormánynak tettetik magukat, valamint minden bank és minden vállalat, amely korporációként működik, ugyanazon a napon jelzálog-érvényesítési dokumentumot kapott. Mivel az „állítólagos” USA kormány nagyvállalat volt és sohasem kormány, jelzálogot érvényesítettek rajta. Sorozatban háromszor figyelmeztették őket, hogy válaszoljanak erre a vádra. Ők pedig hallgattak.

Az 1913-as karácsonyi vakáció ideje alatt, miközben a Kongresszus még mindig ülésezett, két kongresszusi képviselő (Wall Street bankárok, akik kongresszusi képviselők lettek), törvényt írtak, hogy a Federal Reserve Bank kiváltságlevelet kapjon, és az akkori elnökünk aláírta a törvényt. Ugyanabban az időben minden kormányzati hivatalt bekebeleztek, és létrehozták a profitérdekelt Corporate Government (egységes kormány) hivatalokat. Még az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottsága (Securities and Exchange Commission) is csupán egy profitérdekelt vállalat, és nem egy törvényes alkotmányos kormányzati hivatal. Így, minden korporációs kiváltságlevél, amit 1913 óta bocsátottak ki, törvénytelen.

Amikor megszületünk, egy Trust Bond Account-ot (bizalmi kötvényszámlát) kapunk mindannyian. A számlaszám bizonyítékául láthatod a születési bizonyítvány (Birth Certificate) bal alsó sarkában a hozzárendelt kötvényszámot. Ez a „szalmabábu” (straw man, magyarul gyakran stróman) névhez van hozzárendelve. A szalmabábu név CSUPA NAGY BETŰVEL van írva. Amikor valaki 7 éves lesz, akkor iktatnak egy terhelést arról, hogy a személy (szalmabábu) meghalt, és az egységes kormányok átveszik az illető kedvezményezetti jogait. (Nézd meg, hogy írjak az igazolványaidban a nevedet.)

A szalmabábut azért találták ki, hogy mindent és mindenkit regisztrálni lehessen a kereskedelemben. Miért? Az alkotmány lehetővé tette a kormánynak a jogot a kereskedelem szabályozására, és kifejezetten megtiltotta, hogy egy természetes személyt irányítson. Ezért csellel azonban a természetes személyeket kereskedelmi nyilvántartásba vonták, ezután használták az alkotmányba épített szabályozási, birtoklási és minden általuk kereskedésbe vitt dologgal történő üzletelési szabadságukat. Ebbe te is (feltéve, hogy egy természetes személy és nem egy számítógép vagy intézmény vagy) és én is beletartozunk. Ha egyszer regisztráltak a kereskedelemben születési bizonyítványon, engedélyeken, szociális biztonsági számokon vagy szerződéseken keresztül, akkor az övék vagy.
Továbbá, amikor egy személy használja az aláírását, hitelcégek, bankok és más intézmények „monetarizálják” az aláírást, azaz pénzzé teszik. Már mindenki által tudott, hogy ez egészen az eredeti kölcsön összegének többszöröséig elmehet.

Az OPPT által készített, a www.peopletrust1776.org oldalon (immár az http://i-uv.com  honlapon - Szerkesztő megjegyzése) található UCC-akták szerint az állítólagos kormányok, bankok és nagyvállalatok (hitelintézmények) mindegyike iktatva van ezekben az UCC aktákban. Továbbá a „szokásjog” („Common Law”) alá tartozunk, nem a „vállalati jog” („Corporate Law”) vagy a „tengeri jog” („Maritime Law”) alá; ezek többé nem érvényesek. Az OPPT, ezekkel a jogerős rendeletekkel, véget vet minden egységes szervezetnek, amelyeket azért hoztak létre, hogy „kezeljék, manipulálják és profitért használják” az általuk létrehozott egész kereskedelmet.

Minden jelenlegi UCC-akta teljes egészében megtalálható a fenti weboldalon. A meghatalmazottak, vagy „bizalmat élvezők” (Trustee) telefonszáma is nyilvános.

Mindezek eredményeképp a következőek a kérdéseim és követeléseim.

  1. Létrejött valaha egyáltalán tényleges kölcsön? A tisztázáshoz, hogy ez megtörtént, és hogy egy törvényes tartozásom van, dokumentációt kell kiállítanod a megelőző jogcímeidről, birtokviszonyról, és arról, hogy jogod van a pénzhez, amit állítólagosan kölcsönadtál.
  2. Állíts ki dokumentációt a pénz történetéről és eredetéről, amihez állítólagosan jogosultságod volt, amivel birtokviszonyban voltál, és amit állítólagosan nekem kölcsönadtál (a banki igazolásnak legalább legalább 3 generációt kell felölelnie, hacsak nem az állítólagos pénz kibocsátásáig vezető teljes utat… ez az, amiért a bankok kiadják a tőke eredetét/történetét igazoló levelet)!
  3. Állíts ki minden dokumentációt az aktuális tranzakcióról és transzferéről (jogosultság, birtokviszony és jogok) a kölcsönadó és a kölcsönvevő között (számla, nyugta)! Különbség van a kölcsön és a tartozás között, elméletben és valóságban is. Csak egy számla az, amit fizetni kell… azonban először meg kellene mutatnod, hogy a kölcsön létrejött… ha nincs kölcsön, akkor minden számla csalás.
  4. Igazold, hogy valamely eredeti, tintával történő aláírásomat nem monetarizáltad (nem tetted pénzzé), és már előre ki is fizetted!

A fenti, minden jelenlegi törvény által alátámasztott kérdések azért jogosak, mivel a fent megjelölt kölcsön soha nem volt törvényesen elindítható, hiszen egyetlen szolgasági pénzt létrehozó rendszernek (amelyek kölcsönt adnak, hitelpontokat [credit scores] használnak nagyobb tőkéjű kölcsönök kibocsátása érdekében, aláírásokat monetarizálnak, és számos esetben pénzt gyűjtenek aláírásokból, ami eleve csalás), továbbá, egyetlen nagyvállalatnak sincs törvényes működési engedélye. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottsága egy profitérdekelt nagyvállalat, és eleve nem egy alkotmányos kormányzati hivatal; így azután ez az intézmény törvénytelenül működik. Az UCC dokumentumok szerint minden nagyvállalatot felszámoltak. A jelzálogjog-érvényesítésekkel együtt minden tartozás törölve lett. (nemzetközileg is – a Szerkesztő megjegyzése)
Temérdek bizonyíték van erre a tényre. Hiszem, hogy az UCC akták törvényesek és helyesek, és hogy te

  1. Egyike vagy azon korporációknak, amelyen érvényesítették a zálogjogot, és lehet, hogy egy törvénytelen pénz szolgasági rendszert működtetsz, ahogy az UCC aktákban írják, és
  2. Lehet, hogy pénzzé tetted a dokumentumokon és / vagy az általam ellenjegyzett csekken levő aláírásomat is. Bizonyítékot akarok arról, hogy előre nem lettél kifizetve, bizonyítékot akarok arról, hogy törvényes korporációként működsz, és a papírok szerint, amelyeket láttam, ez nem így van. Bizonyítékot akarok, hogy ez a tartozás nem vált érvénytelenné a vonatkozó az UCC-rendeletek értelmében.

Tudnom kell, milyen minőségben kommunikálsz velem, mivel xxxxxxxBank nem egy törvényes korporáció vagy személy. Úgy kommunikálsz velem, mint egy másik személy?

Tisztelettel,
„További kötelezettségek nélkül minden jogomat fenntartom” UCC 1-308

Sophia

Forrás: Example of Letter to Student Loan Bank

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap