A remény

A remény

A reményről

Korábban említettük már, hogy az OPPT által jogerősen felszámolt vállalatként működő kormányok és bankok ragaszkodnak a korábbi rendszer fenntartásához. Egyrészt uraik nem hajlandóak lemondani az eddigi szisztémáról – ami évszázadok óta sikeresen működött, legalább is az ő nézőpontjukból -, másrészt a rendszerben lévők el sem bírják képzelni (még gyakran az ébredező szolgák sem), hogy bárhogy máshogy működhetne a világ. Ha az emberek látnák, mi történik valójában, hogy van a megszokott kereteiken (rácsaikon?) kívül is élet, valószínűleg néhány nap alatt, csupán az egyet nem értésük kifejezésével, a hozzájárulásuk megvonásával leállítanák ezt az egész színjátékot.

Mert minden a pénzről szól?

Aligha. Pénzt – pláne papírpénzt, nem is beszélve az elektromos jelekről – gyakorlatilag korlátlanul lehet előállítani. A leghatalmasabbak eddig akkora számot „írhattak” közvetlen vagy közvetetten a bankszámláikra, amit nem szégyelltek. Más kérdés persze, hogy ha a világ pénzét csak úgy rázúdítanák a gazdaságra, hatalmas infláció lépne fel, a pénz értéktelenné válna, és elveszítené kontrollfunkcióját is. Dolgoztatniuk kell folyamatosan mindenki mást, hogy legyen érték, amit megvásárolhatnak.

Az egykori csereeszközből, értékmérőből mára elsősorban irányítóeszköz lett.

A ptw (power that were, egykori hatalmasok) fő célja a hatalom gyakorlása, az energiák – pénz, szellemi, fizikai –, és legfőképp az emberek figyelmének folyamatos lekötése. Gazdagabbak már nem lehetnek. (Ahogy egy barátom mondta „Két kacsát ők sem tudnak megenni”). Nagyobb pénzügyi befolyást aligha érhetnének el. Beosztottjaik, a látható bábuk persze játsszák a maguk játszmáját, ők még próbálják a húsosfazékból kiemelni, amit lehet, – és ezen nem győzünk szörnyülködni –, de a játék igazából réges-rég nem a pénzről szól. Az emberek mindenek feletti kontrollálásának motivációja maga a félelem, amit a rendszer urai táplálnak mindenki mással szemben. Rettegnek attól, mi van, ha meglátjuk az igazságot. Hogy ők mit tesznek, tettek velünk. Hogy egyszer  összerakjuk a képet, hogy mióta is zajlik ez, és ha képesek vagyunk elhinni a hihetetlent. Legnagyobb védelmük eddig az volt, hogy amit tettek, annyira hihetetlen, annyira felfoghatatlan, hogy azt az emberiség zöme az „összeesküvés-elméletek” kategóriájába sorolta. Mindenki elvégezheti a maga kutatását ebben a témában, vannak fórumok, ahol ezeket az eszközöket, a történelmet befolyásoló háttéreseményeket többé-kevésbé pontosan feltárták.

A legfőbb érték

Ezen a földön a legnagyobb érték Te vagy. Létezel egyénként, társként, szülőként, gyermekként, egy-két csoport tagjaként, de minden igazi értéknek Te vagy a forrása. Az arany, ezüst, és egyéb nemesfémek is csak azért értékesek, mert mi annak tartjuk őket. Csupán képviselik azt az értéket, amit mi teremtünk. Minden érték, művészet, vagyon, építés, növekedés, változás, konstruktív szándékkal végzett rombolás, szépség mögött emberek állnak. A rendszer eddig úgy épült fel, hogy az értékek forrását folyamatosan fejje, irányítsa butítással, ideológiákkal, elferdített vallásokkal, fenyegetésael, megfélemlítéssel, erőszakkal, csalással, hitegetéssel, hamis célokkal, de leginkább az igazság megmásításával és degradálásával: szinte végtelen lehetőségekkel bíró, de elveszett önbizalmú, elkábított szellemi lények vagyunk, Isten által kapott és istenszerű képességekkel, és minden teremtés, amit látunk, most és a múltban ennek a teremtő erőnek, nekünk köszönhető. Valamikor talán tudatában voltunk ennek, mindenesetre ettől a pontról jutottunk el oda, hogy már a saját fizikai túléléséért, otthonainkért harcolunk nap mint nap, kimerülve, frusztráltan, már egymásban is gyanakodva. És amikor már nagyon elég, a legtöbb, amit teszünk, hogy valami jó dumájú vezetőt választunk magunknak, aki legalább némi enyhülést, reményt ígér, és a reménybe kapaszkodva sokszázadszor is képesek vagyunk megszavazni, melyik zsarnok és csapata vezesse holnaptól a vérszívó-állomást. A világot sosem a pénz mozgatta, hanem mi. Ahogy elhittük, hogy ez nem így van, a pénzrendszerek uralkodni kezdtek felettünk.

Vannak persze jó szándékú egyének, csoportok, politikusok, akik nagyobb teret adnának, de személyesen ők sem látják vagy ha látják, sem szívesen említik meg nekünk, hogy a kerítésen kívül is van élet, hogy mik a valódi távlataink. Aztán vannak a misztikusok, akik persze „mindent tudnak”, de a tudásuk olyan irreális – még ha lehet is benne igazság –, hogy elfordulunk tőlük, mert amit mondanak, emészthetetlen, szembe megy saját meggyőződésünkkel, és nem teszik könnyebbé a vállunkon nyugvó terhet. Kimerülünk, bízunk benne, hogy a következő generációnak jobb sora lesz, de igazából magunknak sem mernénk megmondani, mire is alapozzuk ezt a feltevést. A modern időkben bíztunk, de a technikai fejlődés sehova nem vitte az emberiséget. Az embert maga alá temeti a gépezet.

Belefáradtunk. Óriások vagyunk, vékony zsinórokkal a földhöz szegezve. Már elvesztettük a reményt. Régen álmodni sem merünk. És ha valaki ébresztgetni kezd, ki sem nyitjuk a szemünket, hogy végre lássunk. Miért tennénk?

Pedig a legnagyobb köteleinket nemrég tényleg átvágták. Az OPPT jogszerűen visszavonta a bankok, kormányok vállalati működési engedélyét, zárolta legfőbb vagyonaikat (fő bankszámlák, aranykészletek), és egyéb lépéseket is tett a rendszer felszámolására.

Mi történik most?

Az OPPT három képviselője jelenleg egy új, az egész Föld gazdaságát gyökeresen megváltoztató rendszer kiépítésén dolgozik. Érdemes megjegyezni a nevét I :U/V Exchange (kb: ÉN Univerzális Érték Csere). Ez érinti a pénzügyi rendszereket, az emberek, mint tényleges értékteremtők egymás közötti kapcsolati- és cserefolyamatainak felvirágoztatását, megtámogatva az egészet korábban a ptw által lefojtott, haladó technológiákat leíró szabadalmak és tényleges technológiák közkinccsé tételével. Az új eszközök épp ellentételei lesznek a korábbi rendszernek, az egyén nem egy hatalmi piramis legalján gürcöl, teljes felső felügyelettel, hanem ő maga irányítja értékei, kapcsolatai, információ áramlását. Teljes személyes biztonságban, jogainak védelmében, minden hierarchiától mentesen, „saját bankfelülettel”. Az LEHETSZ, aki LENNI akarsz, és TEHETED, ami a legközelebb áll hozzád. Feltéve persze, ha tiszteletben tartod a többiek hasonló jogait. Hihetetlennek tűnik?

Kis technikai kitérő

Caleb Skinner (ő az egyik OPPT-meghatalmazott, számítógépes virtuóz, Heather többek között az ő segítségével tárta fel a háttérhatalom pénzügyi csatornáit) szavaival, „a szoftverháttért illetően hasonlót képzeljetek el, mint a Facebook, annak adathalász- és megfigyelőrendszere nélkül, ahol magatok szabjátok meg, mit láthat belőletek a világ. Ez teljesen ellentétes a rendszerben mostanáig használt kontrolleszközökkel. Csak, hogy tudd, egyetlen közösségi médiaeszköz, Facebook, Yahoo, Google stb nem kaphatott működési engedélyt, ha nem a régi rendszert szolgálta.”

A program a ProjectXIII keretén belül kerül kibocsátásra (nem kell megijedni, a ’13-as’ szám az első, kétjegyű szám, ami prím- és a Fibonacci-sorozatban is szerepel, Caleb önkényes elnevezése).

Univerzálisan, bárhol használható, okostelefonos alkalmazásoktól a nagygépes oldalakig többféleképpen hozzáférhető lesz, de természetesen a rendszer mindenkit szolgál, nem csak a technikailag előbbre járó országok lakóit. A rendszert feltörésmentesnek ígérik, teljesen új, eddig ismeretlen, korábban sehol nem alkalmazott eszközökre épül, és mellesleg ebben a hónapban (2013 május) a világ legjobbnak tartott hekkerei tesztelik. Pénzügyi eszközét tetszőleges pénznemmel használhatjuk, univerzálisan, interkontinentálisan, országosan, akár az új „rendszert” nem használókkal is. Tudsz vele vásárolni, értékeket cserélni.

A pénzügyi rendszer stabil lábakon áll, többek között a korábban a ptw által évszázadokon át jogtalanul felhalmozott aranyfedezet áll mögötte.

Caleb 2013 májusának végére ígérte a kibocsátását, amit nemzetközi bejelentéssel fognak nyilvánossá tenni.

Fontos: használata nem kötelező.

Kisebb kitérő

A ptw tervezte és tervezi, hogy a világ pénzeinek összeomlasztásával „új, megmentő” pénzrendszert dob „piacra”, ez azonban korábban valóban jó szándékkal tervezett reformrendszerek (pl. NESARA) korrupt elferdítése, amely ismét csak a magánpénzkibocsátást erősítené meg. Az ügyvezetői nevek változnának, a lényeg ugyanaz maradna, ahogy a pénzügyi kontroll is. Fedezet nélküli, háttérerők által irányított, ingatag, energiaelszívó gépezet. Ugyanaz a fejőrendszer, új név alatt, pepitában.

A létezés új korszaka

Heather Ann Tucci-Jarraf, Caleb társa szerint 2013 júniusának végére az I U/V Exchange rendszer bevezetését követően a világ képe komolyan megváltozik, egy év múlva pedig rá sem lehet ismerni. Az egyén felelős, de szabad életet élhet, LEHET az, és CSELEKEDHET úgy, ahogy az a szívéhez a lehető legközelebb áll. A társadalom működését nem a mesterseges hiány, a fentről irányított és kiszipolyozott energiacsatornák határozzák meg, hanem az egymással együttműködő, de egyénként teremtő és létező, pénzügyileg szabad emberek. 

Gondold végig

A közeljövőd szempontjából le kéne porolnunk egy régi kérdést. Te mivel foglalkoznál, ha szinte korlátlan vagyonod volna, és nem a pénzért alkotnál/dolgoznál/cselekednél?

Milyen „szerep” áll hozzád a legközelebb. (ne feltétlenül szakmában gondolkodj) Ki vagy Te valójában? Az, aki segít? Aki megment? Aki oktat? Aki igazságot tesz, ha vita van? Aki tervez? Aki fájdalmat enyhít? Aki irányít? Aki vigyáz a rendre? Aki kutat? Aki táplál? Aki véd? Aki meghódítja a fizikai világot? Aki szépséget teremt?

Gyermekként, mielőtt bárhogy korlátozódtak a lehetőségeid, mi akartál LENNI?

Megtennéd magadnak és nekünk, hogy igazán azzá válsz?

Nem kell semmit elhinned, de megtennéd, hogy kinyitod a szemed, és felülsz, óriás?

(folyt. köv.)

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap