OP

Az OP magyar nyelvű honlap szimbóluma

 

 

Az OP magyar nyelvű honlapról

Bal oldalon látod a szimbólumunkat, amelyhez hasonlót, sok nemzet tagjai használnak az OP, mint emberi közösség megjelölésére. A szimbólum nagy jelentőségű, annak helyes és pontos megértését rád bízzuk. Alább, részletesebb kifejtéssel is szolgálunk.

 

Előzmények

Az OPPT (One People's Public Trust, ford.: Egy Emberiség Nyilvános Érdekképviselet) megtette a dolgát, a UCC-ben – Egységes Kereskedelmi Kódex, avagy Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv, amely  a Föld kereskedelmi életének meghatározó törvényrendszere – visszavonta valamennyi bank, „kormány” és vállalat működési engedélyét, egyúttal helyreállította az egyes ember jogi alaphelyzetét. Az erről szóló tájékoztatás magyar fordítását a Tájékoztató a bankok, „kormányok” és a vállalatok felszámolásáról oldalon tettük közzé.

Az OPPT, mint jogi entitás megszűnt, a jogok örököse az OP. A továbbiak már rajtunk, vagyis az egyes embereken múlnak. Minden egyes embernek ajánlott, hogy ezeket a jogokat megismerje és a saját döntése, valamint a személyes felelősségvállalása alapján, a jogait érvényesítse.

Szómagyarázat, az OP angol jelentése

One People – amely a magyar nyelvre nem fordítható le pontosan, így jelezhető a tartalma: „egy emberek” vagy „egy emberiség”.

A fentiek alapján, az OP magyar az emberiségnek egy olyan honlapja, amely az OPPT által rögzített jogerős törvényeket és a hozzá kapcsolódó információkat magyar nyelven ismerteti, segíti annak minél szélesebb körben való megismerését és megértését.

Az OP magyar nyelvű honlap szimbóluma

Aki ismeri és érti a szimbológiát, annak sokat mond az OP betűpáros szimbolikus jelentése.

Aki kevésbé tájékozott ezen a téren, azok számára itt egy rövid leírás:

O

OM = OM MANI PEDME HUM – „Nézd csak a drágakövet a lótuszban!”
OM – Az Istenek Világa.
MANI – Csendes Bölcsesség
PADME – A Csodálatos Fény Felragyog
HUM – Védelmez, támogat.
Az O jelentése megegyezik a Nullával, a Semmivel, a meg nem nyilvánult erővel, amivel minden elindult.

P

PADME – A Csodálatos Fény Felragyog.
Kiterjedés, kockázat, megértés, megvilágosodás.

I

Kezdet, tűz, fény, központ, isteni eredet.
Magyarázat: az egyes ember A Teremtő által létrehozott és éltetett lény
.

Forrás: A betűk szimbolikája - Világbiztonság

A lepke, mint szimbólum:

A szabadságot szimbolizálja – A Teremtő lénye, vagyis az egyes ember, immár szabad...

Átláthatóság

Minden tisztességes tevékenység alapja az átláthatóság. Erről két dolgot jelzünk:

  1. Az OP magyar nyelvű honlap tevékenysége teljes mértékben átlátható, ugyanis minden lényeges információt közzé teszünk magunkról.

  2. Tudjuk, hogy különféle hatalmi érdekek miatt, az emberek elől nagyon sok információt elrejtenek... Mi azon fárodozunk, hogy az emberek elől elrejtett információkat is közzé tegyük.

Felelősség

A felelősség, felelősségvállalás, valamint a felelősségre vonhatóság kérdése

Alapban, minden egyes ember felelős az általa létrehozott gondolatokért, érzésekért és cselekedetekért. Ennek alapos megértéséhez a karma ismerete is szükséges. Azt is jelezzük, hogy a felelősségrevonás több féle módon is lehetséges...

Amit nyomatékosan jelzünk:

  1. Mi, vagyis az OP magyar nyelvű honlap szerkesztői, felelősséget vállalunk azért, hogy az általunk közzé tett információk megismerésre méltóak.

  2. Mivel minden egyes ember felelős azért, hogy mit tesz, avagy nem tesz, ezért erre is felhívjuk a figyelmet.
    Megjegyzés: Bíráskodni, netán elítélni bárkit is a cselekedeteiért, ahhoz természetesen nincs jogunk, ámde a nyilvánosság tájékoztatása alapvető feladatunk.

Igazság

Ez egy rendkívül bonyolult és összetett kérdés...

A magunk részéről azon fáradozunk, hogy nagyon sok oldalról világítsunk meg tényeket és összefüggéseket azért, hogy az igazság kirajzolódhasson...

Integritás

Minek az integritásán fáradozik az OP magyar nyelvű honlap?

Nagyon sokak számára ismerős az a tény, hogy a Föld nevű bolygón élő populáció jelenlegi működése eltér a Teljesség Rend-jétől. Azon fáradozunk, hogy ez a helyzet az alapjaiban változhasson meg. Ennek érdekében tettük közzé az alábbiakat:

  • Az Univerzumok szabályai, avagy törvényei

  • „Az ember a Teremtővel, avagy Forrással egységben létezik, – ezért nem rendelkezhet senki más az ember jogaival, javaival, életével, csak ő maga vagy a Teremtő. A Teremtőnél kisebb erő nem veheti el ezeket az alapjogokat.

Színek

Arany: arra utal, hogy az emberiség immár az Aranykorban él, amelynek során alapvető változások zajlanak a Földön.

Lila: ebben az értelemben, az emberiség felvilágosodását és a Teremtővel, avagy Forrással való közvetlen kapcsolat helyreállását jelenti.

Záró gondolatok

Bízunk benne, hogy a fenti leírást figyelembe véve, immár sokkal pontosabban érthető, hogy az OP magyar nyelvű honlap mivel és hogyan foglalkozik.

Amennyiben netán nem pontosan érthető a kifejtés, akkor hozzászólással jelezd azt, amire még ki kell, hogy térjünk, ekkor tovább részletezzük az álláspontunkat és a működésünk lényegének kifejtését.

Alább pedig a szimbólumunk nagyobb méretű megjelenítése, amely akár meditációs objektumként is használható.

Az OP magyar nyelvű közösségének szimbóluma

Namaste! – Köszöntjük a téged is éltető Teremtőt!

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap