Legvégső, összefoglaló jelentés ∞ PARADIGMA ∞

Paradigm Report – Legvégső, összefoglaló jelentés

Íme a korábban sokszor említett, a világ pénzügyi/gazdasági problémáinak gyökeréig leásó vizsgálati jelentés, a Paradigm Report, amelynek eredeti közzététele itt található: OPPT Initial Investigation: The Paradigm Report

Heather és társai e vizsgálat alapján – miután látták, hogy a rendszer valóban menthetetlenül korrupt és elnyomó –, döntöttek úgy, hogy a később megalapított OPPT dokumentumain át a nemzetközileg érvényes és elsőbbséget élvező kereskedelmi jogrendszer segítségével felszámolják a nagyvállalatokat, a vállalatként bejegyzett és működő kormányokat és bankokat.

Az Ausztrál kormány gyakori meg-NEM-válaszolt kérdései

Megválaszolatlan kérdések

 

 

 

Két szempont miatt is ajánljuk ezt a cikket:

  • Független az OPPT-től, ugyanakkor azonos felismeréseket tartalmaz és a UCC magas fokú ismeretén alapul.
  • Bármelyik országra vonatkozó tényeket jelez.

 

„Az Alkotmány nem a kormány eszköze, hogy féken tartsa az embereket,
hanem az emberek eszköze, hogy féken tartsák a kormányt.”
(Patrick Henry)

„Qui non negat fatetur” – Ha valaki nem tagad, akkor bevall.

 „A gonoszsággal szembeni hallgatás maga is gonoszságot jelent, az Isten számon kéri rajtunk.
A csend is beszéd. A nem-cselekvés is cselekvés.”
(Dietrich Bonhoeffer)

OPPT – bővebben az Emberi Közösségek Érdekképviseletéről

OPPT

Az OPPT [Emberi Közösségek Érdekképviselete] jogszerűen lezárja a részvénytársaságokat, bankokat, és kormányokat annak okán, hogy rabszolgaságot és magán pénzrendszereket működtettek

2013. február 17.

Andy Whiteley írta, aki Társ-alapítója az Ébredj fel világ és a Teremtő lény nevű weblapoknak.

Sokan közületek hallottatok róla, sokan pedig nem. Nyilvánosan 2012. december 25-én került bejelentésre, hogy a testületi-kormány rendszer uralmának lezárása megtörtént. Jogszerűen került lezárásra... annak egyik saját mechanizmusán keresztül. A „jelenleg meglévő hatalomból” most már az „egykori volt hatalom” lett. Minden adósság és részvénytársaság a testületi kormányokkal és bankokkal együtt, de nem csak azokra korlátozva – eltörlésre került.

Bizonyos, hogy ők még játszadozni fognak annak reményében, hogy együtt fogunk velük működni. De hála az UCC (Egységes Kereskedelmi Kódex) számos feliratának, melyeket az Emberi Közösségek Érdekképviselete (OPPT néven közismert) készített, most tiétek a választás, hogy azt megtegyétek. Egy új társadalmi kormányzati keretegyezmény hatályos most; ez egy tény, melyet jóváhagyott annak ‘legális’ testületi formában irányított elődje.

Rendszer szerűen fogalmazva… SZABADOK VAGYUNK!!

(Helyezkedjetek el kényelmesen, mindannyian – ez egy hosszú cikk lesz, ám ugyanakkor egy olyan, amit nem engedhettek meg magatoknak, hogy elmulasszatok!!)

50 kérdés, ami segít felszabadítani az elméd

50 kérdés, ami segít felszabadítani az elméd

 

 

 

 

 

 

Az alábbi kérdésekre nincs jó vagy rossz válasz

 

A Project XIII-ról

Project XIII.

A projectxiii.com honlapja néhány napja aktív, a tartalma még fejlesztés alatt áll.

Mi az a ProjectXIII?

Az OPPT három megbízottjának az egyike, Caleb Skinner, a csapatával pár hónapja nekilátott egy teljesen egyedülálló program kifejlesztésének. A Project XIII-t úgy képzeld el, mint egy – a megjelenése után is folyamatos fejlesztés alatt álló – rendkívül biztonságos platformot, amely a Facebook, Skype, Gmail, Yahoomail, eBay stb. főbb funkcióinak megtartása mellett egy, eddig elérhetetlenül teljesen biztonságos hátteret biztosít az egyéni adataid, értékeid, kommunikációid, személyiségi jogaid védelmére.

Tudnod kell, hogy minden „ingyenes” közösségi webfelület csak úgy kaphatott zöld utat, ha a ptw (power that were, egykori hatalmasok) emberei azon át hozzáférést kaphattak az egyéni és tömeges személyes adatokhoz. Példa: a korábban meglehetősen hatékonyan kódolt, csak a kommunikáló felek számítógépeit (adattárolásra) használó Skype program immár Microsoft tulajdonban van, és a rajta átfolyó adataid nem csupán a tieid, hanem raktározásra kerülnek központi szervereken.

Nyilatkozat az Abszolút Szabadságról

Szabad vagyok!

Ezt a nyilatkozatot Ömagadnak teszed. Egyszerűen kijelentve, leírva (javallott magadnak aláírás után hangosan felolvasni) fel fogod ismerni, hogy megváltozik a nézőpontod önmagaddal és a világban betöltött szerepeddel kapcsolatban.

Még egyszer leírjuk, teljesen önkéntes a dolog, ha akarod, csatlakozol a világszerte egyre több, hasonlóan cselekvő embertársadhoz...

Képben kifejezve:

Sokan beszámolnak élményeikről, felismeréseikről azzal kapcsolatban, milyen érzés volt rátalálni szabad önmagukra. Alább találod a nyilatkozat fordítását. Nem könnyű nyelvezetű, de okkal ilyen.

Sophia levele

 

 

 

Az alábbiakban, egy, az OPPT ügyeiben jártas, amerikai egyetemista diákkölcsönt „folyósító” bankjához intézett leveléből idézünk.

Példalevél a Diákkölcsön Bankhoz (Student Loan Bank)

xxxxxBank
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RE: Acct. # xxxxx

Tisztelt ???? (Valójában nem tudom a nevet, hogy hova kell küldeni ezt a levelet, mivel egy levelet sem kaptam egy bizonyos személytől. Mindegyiket „xxxBank”-ként írták alá, ezért hasonlóan címzem én is ezt a levelet.)

Tulajdonképpen fogalmam sincs, vajon valaki elolvassa-e a soraim. A levelet kommunikációs gyakorlatként küldöm. Olvasnak az intézmények egyáltalán? Soha az életemben nem volt még beszélgetésem vagy levélváltásom még intézménnyel. Ez az első ilyen alkalom.

UCC leírás

UCC - Uniform Commercial Code

A Földön nagyon kevesen ismerik a UCC-t, – beleértve a jogászokat is! – ezért ebben a cikkben jelezzük a globális, mindenkit érintő jelentőségét.

Mi a UCC?

A Uniform Commercial Code angol kifejezés mozaikszava a UCC, amely magyarra fordítva: Egységes Kereskedelmi Kódex, vagy: Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv

De mégis, mi a ménkű az a UCC?!

Annak ellenére, hogy neked esetleg fogalmad sincs róla, a jelentősége sokkal, de sokkal nagyobb, mint godolnád. Az egyes országok jogszabályaitól független, globális jogrendszer, amely mindenkire vonatkozik, az emberiség jogi helyzetét és a Föld kereskedelmi életét szabályozza.

Az OPPT cselekedete pontosan ezért kiemelkedően fontos, mert ebben a törvényrendszerben vonta vissza a bankok, kormányok és vállalatok (vagyis az összes jogi entitás!) működési engedélyét, amelyről itt adtunk téjékoztatást: Tájékoztató a bankok, „kormányok” és a vállalatok felszámolásáról

Tisztázás

Tisztázás

Számtalan félre- és meg nem értéssel találkoztunk már eddig, a reagálásokból pedig pontosan tudjuk, hogy nagyon sok ember nem érti helyesen azt, hogy mit csinál az OP magyar nyelvű közössége és mi az, amit nem.

Ebben a cikkben akkor sokkal érthetőbben fejtjük ki a működésünk lényegét.

Az alapvető tény: az OP (OPPT, I AM, IUV) „mozgalom” decentralizált, „alulról”, ez egyes emberek együttműködésével, az OPPT által, az OP-re hagyott jogok alapján működik.

Az OP jelentése: One People, amit Egységes Emberiségnek, vagy Egységes Embereknek fordíthatunk. A magyar nyelven kommunikáló, lehetséges OP magyar tagok tehát nagyjából 14-15 millióan vagyunk. A honlap szerkesztői elsősorban lefordítják a nemzetközi OP „mozgalom” anyagait. Alapvetően nem mi vagyunk az információk forrása, nem vagyunk magyar nyelvű „leányvállalat”, hivatalos képviselő, stb. Néhány, nem túl gyakori esetben teszünk közzé saját kútfőből származó információkat. wink

Az általunk közzétett információk valós tényeken alapulnak, amelyek elsődleges forrása a http://i-uv.com honlapon és az ott megjelölt, kapcsolódó honlapokon találhatók, bárki számára elérhetően.

Minden információ nyilvános!

Miben segíthetünk?

Utólagos engedelmével, a név megváltoztatásával, idézünk egyik olvasónk hozzánk intézett levelére adott válaszunkból, némi kiegészítéssel:

Kedves Katalin!

Kérdésére válaszolva, a fennálló, a hitelezésre, a bankok működésére vonatkozó jogszabályokat a magyar jog még nem törölte el, ahogy bankok is be vannak jegyezve a magyar cégbíróságon, stb. A nemzetközi jogi rendszer (UCC) azonban, amire az egész banki rendszer léte és működése támaszkodott, kizárta őket. Egy ideig eltart, mire „leér” a jogi vonalon ez a hullám, és itt is átírják a törvényeket, ha egyáltalán lesz még rájuk szükség. Ettől függetlenül a nemzetközi törvények jogerősek, és vonatkoznak valamennyi, álltólagos magyarországi bankra.

OP

Az OP magyar nyelvű honlap szimbóluma

 

 

Az OP magyar nyelvű honlapról

Bal oldalon látod a szimbólumunkat, amelyhez hasonlót, sok nemzet tagjai használnak az OP, mint emberi közösség megjelölésére. A szimbólum nagy jelentőségű, annak helyes és pontos megértését rád bízzuk. Alább, részletesebb kifejtéssel is szolgálunk.

 

Előzmények

Az OPPT (One People's Public Trust, ford.: Egy Emberiség Nyilvános Érdekképviselet) megtette a dolgát, a UCC-ben – Egységes Kereskedelmi Kódex, avagy Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv, amely  a Föld kereskedelmi életének meghatározó törvényrendszere – visszavonta valamennyi bank, „kormány” és vállalat működési engedélyét, egyúttal helyreállította az egyes ember jogi alaphelyzetét. Az erről szóló tájékoztatás magyar fordítását a Tájékoztató a bankok, „kormányok” és a vállalatok felszámolásáról oldalon tettük közzé.

Az OPPT, mint jogi entitás megszűnt, a jogok örököse az OP. A továbbiak már rajtunk, vagyis az egyes embereken múlnak. Minden egyes embernek ajánlott, hogy ezeket a jogokat megismerje és a saját döntése, valamint a személyes felelősségvállalása alapján, a jogait érvényesítse.

Van erő az igazság mögött?

Swissindo

Korábban utaltunk rá, hogy leírjuk, milyen nemzetközi erők támogatják az OPPT-rendeletek érvényre jutását.

Az alábbiakban az OPPT- (most már OP) mozgalom egyik „fősajtósa” (bár az OPPT-ben sosem voltak posztok, vezetők), Brian Kelly blogoldaláról idézünk.

Tudnotok kell, hogy az OPPT-vel kapcsolatban nincsenek titkos, vagy bizalmas anyagok, a közösséget – „csekély” 7,1 milliárd embert – érintő valamennyi dokumentum nyilvános. Ha megnézitek az OPPT logóját, a felelősség, elszámolhatóság mellett az áttekinthetőség is fontos alapelvnek számít. Nem kell meglepődni hát, ha néha egész „nagykutyák” levelezésébe is belekukkanthatunk. Korábban ez nem volt jellemző….

Röviden, 2013 április 18-án Brian Kelly levelet kapott a Swissindo-tól. A Swissindo egyrészt svájci-indonéz érdekeltségű vagyonkezelő (elképesztő történelmi háttérrel, ezzel kapcsolatban javasoljuk a BANK TÖRTÉNETE c. kiadvány tanulmányozását.), Illetve lényegében ez maga az indonéz királyi család. Ismételten javasoljuk a fenti prezentáció átböngészését, amely leírja, hogy indultak be először a világban jó ezer évvel ezelőtt az első bankok, milyen kapcsolatba kerültek a templomos lovagokkal. a Vatikánnal, az európai elit családokkal, a kínai birodalommal, a „királynemesítő programmal” és milyen szerepet játszottak a legfőképp a nyugatról keletre áramló arany felhalmozásában, megőrzésében.

40 botrányos tény, amiről a legtöbben nem tudnak

Megjegyzés: Az alábbi pontok zöme közvetlenül az Egyesült Államokra vonatkozik, az olvasáskor kérjük ezt figyelembe venni. Más kérdés, hogy mennyire és hogyan érvényesek ezek az állítások más, kevésbé „szabad” nemzetekre is. Amikor bemászol a nyúl üregébe, olyan dolgokat fedezel fel, amikről a legtöbben semmit nem tudnak. Itt a 40 botrányos tény, amiről a legtöbb embernek fogalma sincs!

 

 

A játszma

Labirintus

Az OPPT-anyagok nyelvezetéről, és az OPPT által benyújtott dokumentumok erejéről

E cikket azoknak ajánljuk, akik már elolvasták az OPPT-vel kapcsolatos, korábbi cikkeinket. (De mi a fene az az OPPT?, Tájékoztató a bankok és a kormányok felszámolásáról)

Az OPPT által az UCC-rendszerbe – Egységes (Nemzetközi) Kereskedelmi Kódex – regisztrált és ott a rendszer jellegénél fogva jogerős törvénnyé vált dokumentumok tanulmányozása még az angol anyanyelvűeknek sem egyszerű feladat. A megszövegezés nem a nagyközönség tájékoztatására szolgál, teljesen érthető, ha kissé összezavarodunk rajtuk.

Az OPPT-megbízottak élharcosa, Heather Ann Tucci-Jarraf szerint a dokumentumok megfogalmazásakor minden egyes szót pontosan megválogattak, és a jogászok, akik a legalease-t (jogi nyelvezetet)  és az UCC-rendszert ismerik, pontosan tudják, hogy ezek az igazságok kikezdhetetlenek, és önmagukban is több szinten kiütik a létezésből az eddigi rendszer alapjait. Nem csupán holmi működési engedélyek visszavonásáról van szó, hanem a valóság, a létezés, az emberi lét alapjainak, viszonyainak, igazságainak stabil és cáfolhatatlan deklarálásáról.

A remény

A remény

A reményről

Korábban említettük már, hogy az OPPT által jogerősen felszámolt vállalatként működő kormányok és bankok ragaszkodnak a korábbi rendszer fenntartásához. Egyrészt uraik nem hajlandóak lemondani az eddigi szisztémáról – ami évszázadok óta sikeresen működött, legalább is az ő nézőpontjukból -, másrészt a rendszerben lévők el sem bírják képzelni (még gyakran az ébredező szolgák sem), hogy bárhogy máshogy működhetne a világ. Ha az emberek látnák, mi történik valójában, hogy van a megszokott kereteiken (rácsaikon?) kívül is élet, valószínűleg néhány nap alatt, csupán az egyet nem értésük kifejezésével, a hozzájárulásuk megvonásával leállítanák ezt az egész színjátékot.

Mert minden a pénzről szól?

Aligha. Pénzt – pláne papírpénzt, nem is beszélve az elektromos jelekről – gyakorlatilag korlátlanul lehet előállítani. A leghatalmasabbak eddig akkora számot „írhattak” közvetlen vagy közvetetten a bankszámláikra, amit nem szégyelltek. Más kérdés persze, hogy ha a világ pénzét csak úgy rázúdítanák a gazdaságra, hatalmas infláció lépne fel, a pénz értéktelenné válna, és elveszítené kontrollfunkcióját is. Dolgoztatniuk kell folyamatosan mindenki mást, hogy legyen érték, amit megvásárolhatnak.

Oldalak

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap