A bankomtól kérdezem

A bankomtól kérdezem

Javasoljuk, hogy Te is kérdezd meg a bankodat és terjeszd ezt a kérdéssort!

„Az imént kaptam egy e-mailt egy munkanélkülitől, aki leírja, hogy a bankját, amelynek már 30 éve ügyfele, az alábbi 10 kérdéssel akarja megkeresni.

Ez a munkanélküli ember az egységes SEPA rendszerre (IBAN, BIC adatok) történő átállással kapcsolatban személyes megbeszélésre kérte banki ügyintézőjét. A beszélgetés további témája az állítólagos lefoglalásbiztos P-számla, ami az alábbi kérdőíven szereplő kérdések megválaszolásához szükséges. Meglepő módon, a banki alkalmazott készségesen állt hozzá, hogy a kérdőív összes kérdését megbeszélje a munkanélkülivel. Jelenleg a kérdőív aláírásra vár a banknál.”

A UCC érvényessége

A UCC érvényessége

Jelezzük, hogy a UCC (Uniform Commercial Code – Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv) a Földön zajló összes gazdasági és/vagy kereskedelmi ügyletre vonatkoztatható, amelyet a jelentősége miatt, minden egyes embernek ismernie kell(ene).

Sok tapasztalatból viszont azt is tudjuk, hogy a UCC-t nagyon kevesen ismerik a Földön, emiatt a jogok és a szabályok betartása nagyon gyakran akadozik.

A fentiek alapján, segíteni kívánjuk a helyes megértést, ezért a UCC érvényességével kiemelten foglalkozunk.

 

A UCC érvényessége a Földön

Alapok

Természetes, hogy a Földön lennie kell egy, a helyes és minden érintett által elfogadott jogrendszernek, amely elsősorban a gazdasági és/vagy kereskedelmi ügyleteket szabályozza, amelyet mindenki ismer és betart, mert enélkül káosz lenne...

Gondolatok a „szabad”-piaci diktatúráról III.

Szabadpiaci diktatúra

Az Európai Unióról, globalizációról, „szabad” kereskedelemről és egyébről

Ez a cikk a Gondolatok a „szabad” piaci diktatúráról I. és II. folytatása. Most azzal foglalkozunk, hogyan tekinthetünk a jelenlegi gazdasági és politikai intézményekre azzal az eddigiektől eltérő szemléletmóddal, amiről az előző két cikkben írtunk az új paradigma kapcsán felmerült civilizációelméleti fejtegetés során.

Úgy gondoljuk, a társadalmi szerveződés és a civilizációs folyamatok kölcsönösen hívták életre egymást (egyúttal kölcsönösen egymásban is foglaltatnak), ami elvezetett az állam intézményének létrejöttéhez. Ez az intézmény formáját, működését és szerepét tekintve a történelem során folyamatosan változott és változik ma is. Ha elfogadjuk azt az ökológiai szemléletet, hogy az organikus folyamatok mindig a magasabb szerveződési szintek és új entitások megjelenését eredményezik, akkor ezt társadalmi vonatkozásban általánosítva azt mondhatjuk, hogy a társadalmi integráció is szükségszerű. A magasabb szintű társadalmi integrálódás vetülete lehet az államok közötti politikai integráció valamint a globális társdalom és a világgazdaság. Ugyanakkor emellett a lokális tényezők, mint helyi komponensek szerepe is átértékelődik, anélkül hogy azok feloldódnának. Egyesek ezért használják a glokalizáció kifejezést.

Gondolatok a „szabad”-piaci diktatúráról II.

Szabadpiaci diktatúra

Az alapjaiban hibás pénzfelfogásról

Mint előbbi cikkünkben is írtuk, most az ott feltett második kérdéssel foglalkozunk, ami így szól:

Önmagában van-e bármilyen értéke a pénznek, amelyről a költségvetési számháborúk szólnak, miközben figyelmen kívül hagyják annak forrását, vagyis a jelenlegi monetáris rendszert?

Egy gondolat erejéig visszakanyarodnánk az előbbi, szorosan kapcsolódó témánkhoz.

Gondolatok a „szabad”-piaci diktatúráról I.

Szabadpiaci diktatúra

A növekedés csapdájáról

Bár kétségtelenül és feltartóztathatatlanul erősödik a kollektív igény egy globális személetmód váltásra, és szerencsére egyre többen kezdik felismerni és megérteni a körvonalazódó új paradigma lényegét, egyelőre „hivatalos” körökben még tartja magát a gazdaságról, civilizációról és világról alkotott régi, mondhatni ortodox paradigma.

Ez a bizonyos régi paradigma egy tévesen eltorzított világképet igyekszik az egyes emberek szemléletmódjára erőszakolni, hogy ezáltal igazoljon egy valójában önmagában céltalan növekedési parancsot, amely legfeljebb egy nagyon szűk csoport rövid távú érdekeit szolgálhatja. Többféleképpen és (látszólag) különböző formákban nyilvánul ez meg, de napjainkban talán a legjellemzőbb példája ennek egy mesterségesen előidézett és valójában (természeténél fogva) nem létező piaci versenyre és az ún. GDP „mérőszámokra” történő hivatkozás.

Érdemes ezért két kérdésen jobban elgondolkozni:

Átlátszóság

Átlátszóság

Minden olyan gyorsasággal történik mostanában, hogy szinte hangrobbanást hagy maga után!

Őszintén szólva, alig bírom követni az információ áramlatot, amely a „sajtóból” most is folyik éppen. Még szerencse, hogy számíthatok a legjobb kutató csapatra és a férjemre, aki folyamatosan végignéz különböző oldalakat – mindannyian remekül informálnak engem.

Elképesztő az átlátszóság mértéke, amely a köz szeme láttára nyilvánul meg. Kiemelek néhány cikket, amelyek tényleg szöget ütöttek a fejemben. Szokás szerint most is kékkel vannak szedve a saját kiemeléseim és kommentjeim.

Obama’s call to close Vatican embassy is ‘slap in the face’ to Roman Catholics

O.P.A.L. Tour – Szabad energiát az embereknek!

O.P.A.L. Tour

Emberek – határok nélkül

Az O.P.A.L. Tour, emberek határok nélkül kezdeményezés Veled kezdődött. Azokkal az emberi hangokkal, akik egységért, közösségért és együtt létért kiáltottak.

Célkitűzése a manipulatív és bürokratikus rendszer felszámolása, mely kultúránkba, közénk, az egyének közé ékelődött.  Azon erők felszámolására jött létre, amelyek befolyásuk alatt tartják az elosztást, kreativitást és innovációt. Mindezt úgy kívánja elérni, hogy embertől-emberig, csoporttól csoportig, közösségtől közösségig KÖZVETLEN módon osztják meg a tudást, az információt.

Az emberiség, a polgári engedelmességgel tartja fenn a saját maga rabszolgaságát

Az emberiség, a polgári engedelmességgel tartja fenn a saját maga rabszolgaságát

Tudjuk, hogy első pillantásra, meghökkentő lehet ez a cím, mely szerint a „Az emberiség, a polgári engedelmességgel tartja fenn a saját maga rabszolgaságát”

Nézzük meg akkor ezt a kérdést kicsit tüzetesebben.

Matt Damon színész, forgatókönyvíró, az alábbi videóban idézi Howard Zinn történetíró gondolatait.

Megjegyzés: Köszönjük sevaster1-nek, hogy a videót lefordította és magyar felirattal tette közzé, amelyet alább, mi is megteszünk.

Törvényes a hiteled?

Törvényes a hiteled?

 

 

 

Törvényes a hiteled? – Kérheted az átvilágítását!

Ma, Magyarországon csak a lakosságnak 5.442.268 (5,5 millió!) darab „hitele” van (Forrás MNB, 1.15 tábla), amelyek törvényességére minden egyes állítólagos szerződés esetén érdemes rákérdezni.

Mi rákérdezés jogi alapja?

Nem az állítólagos magyar jog, hanem a UCC § 1-308.

Pénz és politika: hibás diagnózis, rossz gyógymód

Pénz és politika

Újabban, a nyugat kilátástalan adósságba és pökhendi kleptomániába torkolló gyorsuló pénzügyi és politikai hanyatlásának köszönhetően, sokan kiáltanak alapvető pénzügyi és politikai reformokért. A legradikálisabbak gyakran a kamat vagy egyenesen a pénz eltörlésére és az emberek által irányított közvetlen demokrácia kiterjesztésére szólítanak fel.

De a tudatlan és elővigyázatlan emberek valószínűleg továbbra tudatlan vagy elővigyázatlan döntéseket hoznak majd, akármilyen demokratikus úton is. Nem így jutottunk el odáig ahol most vagyunk, sarkunkban a kihalással? Milyen okosnak kell lenned ahhoz, hogy megértsd, a véges erőforrások kifogynak? Minden bizonnyal okosabbnak az embernél. A több demokrácia önmagában soha nem lehet maga a megoldás. Ugye, amit valójában akarunk, az a bolygón lévő élet érdekeit hosszú távon a legjobban szolgáló tudatos (intelligens) döntéshozatal?

A pénzteremtés folyamata, avagy rablás a hitellel

Rablás a hitellel

A téma forró, mert a bankvilág egyik legnagyobb szereplője, a Deutsche Bundesbank már hivatalosan is elismerte ezt a pénzteremtési folyamatot.

A német nemzeti bank (Deutsche Bundesbank) először 2010-ben, a „Geld und Geldpolitik” című közlönyében reagált erre a „mesére”, amelynek 67. oldalán a központi jegybankpénz és a készpénz (papír és fémpénz) teremtéséről számol be. A 68. oldalon pedig leírja a számlapénz és a készpénz közti összefüggést, illetve a számlapénzteremtés módját.

Top Secret Banker's Manual

Top Secret Banker's Manual

 

 

Banki felső vezetők szigorúan titkos kézikönyve, amelyet az alacsonyabb beosztású alkalmazottak nem olvashatnak.

Az immár állítólagos bankoknak a UCC-vel való kapcsolatáról is szól, ezért tettük közzé.

Vajon miért titkos? Ha tudsz angolul, akkor megérted, hogy miért...

Forrás: Books

Szupermen, az arany meg a műanyag béka

Szupermen

Aki korábban elmélyedt az OPPT-s cikkek, hírek tanulmányozásában, emlékezhet, hogy tervben volt minden ország fizikai helyére egy ún. CVAC (Creator Value Assets Center – kb. Teremtő Érték Vagyon Központ létrehozása. A CVAC-ok szerepe – miután a vállalati struktúra teljesen összeomlik – az egyes országok kommunikációs, pénzügyi, jogi, technológiai, oktatási stb. feladatainak koordinálása, szigorúan ideiglenes szerződésekkel megbízott önkéntes egyének közreműködésével. A Föld összes országára kijelöltek egy-egy CVAC-ot, a Vatikán kivételével.

A CVAC-okban való munkára rengetegen jelentkeztek világszerte. Heather Ann Tucci-Jarraf azonban, az OPPT egykori „frontembere” azonban úgy látta, ahogy a dolgok alakulnak, a dolog átmenne (nem azonnal) egy újfajta hatalmi struktúrába. Lehetséges átváltani a „magánpénz közhasználatban” rendszerről (ez van most) a „közpénz magánhasználatban” rendszerre anélkül is, hogy akár egy jóindulatú csoport privilégiumot kapna a rendszer felügyelete fölött, előbb-utóbb megindulna az elitesedés. Arról nem is beszélve, hogy semmi garancia, hogy csakis jóindulatú emberek kerülnének a CVAC-ok gárdájába. És a legfontosabb: lehetséges a pénzügyeket teljesen (most a szó jó értelmében vett) demokráciával kezelni.

Helyzetjelentés és a remény

„Lehetetlen nagyobb és gonoszabb változást bevezetni egy társadalomban annál, mint amikor a törvényt a fosztogatás eszközévé teszik.”

Frederick Bastiat (1801-1850).

Amikor egy kormány céggé változik, többé nincs kormány és nincs szabadság

Az úgynevezett „kormány” illegitim. Rutinszerűen és brutálisan tiporja meg polgárait, miközben ügyet sem vet az emberi jogaikra. A bizonyítékok nyilvánvalóak, a lista szinte végeláthatatlan. Az állam „adósságtörlesztés” és a „működés fenntartása” jogcímén kivonja az életet a kereskedelemből és a gazdaságból, lefoglalja a jogosan szerzett tulajdonokat és a magánmegtakarításokat, zaklatja az embereket, és akár kémkedik is utánuk. De ez csak a kezdet. Ez a vérszívó vállalat-szörny fosztogatja, terrorizálja, kirabolja polgárait, támogatja az egyenlőtlenséget, ellehetetleníti a javak szabad tulajdonlását, bünteti a termelést, uralma alá akarja hajtani az elméket, zavaros eszméket terjeszt, kicsavarja a nemzeti nyelvet, elfedi az igazságot, ártalmas anyagok testbe juttatását teszi kötelezővé, a sértett nélküli „szabálysértéseket” bünteti, miközben legalizál ténylegesen kárt okozó tevékenységeket, bármikor tulajdonjogot formál gyermekeinkre, elhülyítő oktatást tesz kötelezővé, terjeszti a sületlen propagandáját, ellenszegül a jobbító szándékoknak, monopolizálja hatalmát, ártalmas jogrendet tart fenn, miközben tiltja az alternatív – és valós – igazságszolgáltatást, önkényesen alkalmaz letartóztatást és fogvatartást, tönkreteszi az élet élhetőségét, a házasságokat, a fiatal elméket, a vállalkozásokat, és általában pusztítja az életet. Ez nem egy kormány. Ez egy obszcén és erkölcstelen korrupt vállalat.

– Ken Bartle,
aki természetesen csakis az ausztrál kormányról beszélt.(?) smiley

Mekkora rablás a „hitel”? - Számoljunk egy kicsit...

A bank kirabolja az embereket

A maga nemében, zseniálisnak is nevezhető a bankrendszer állítólagos hitelezési rendszere, amellyel kirabolja az emberiséget.

Ebben az írásban arra vállalkozom, hogy két vázlatos példán keresztül, megmutatom a rablás mértékét.

1. példa - forinthitel

Kovács Józsinak „pénzre” van szüksége, mert épp pl. lakást akar venni.

Szorgos kutatással, kiválasztja a számára legkedvezőbb ajánlatot nyújtó, akármelyik bankot, amely pl. 10 millió forint állítólagos hitelt ad neki, 15 év törlesztési idővel, 10%-os THM-el.

Mi történik?

Oldalak

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap