A születési anyakönyvi kivonat kötvényről

Születési anyakönyvi kivonat

Az alábbi cikk alapvetően USA vonatkozású, ugyanakkor ismerve a UCC érvényességét és azt a tényt, hogy Magyarország az USA-ban bejegyzett vállalat, így joggal feltételezzük, hogy a magyarok esetében is érvényes lehet.

1. Megjegyzés

Ezen írás szerzője nem hivatásos ügyvéd vagy jogász, és elképzelhető, hogy nincs mindennel tisztában a most következő megállapításokkal kapcsolatban. Ez az írás tájékoztató célokat szolgál és megállapításai semmisnek minősülhetnek azokon a pontokon, melyek törvény által tiltva vannak, vagy törvénybe ütköznek.

Ismerd meg a STRÓMANODAT! – XII. rész – Az átverés összefoglalása

Stróman - Az átverés összefoglalása

Ha az eddigiek sok információt jelentettek számodra, akkor talán hasznos lehet rendelkezned annak a felháborító szélhámosságnak egy rövid „vázlatával” is, amit veled játszanak. Ugyanúgy itt, a Te lakóhelyeden (Anglia – a ford.) is és szinte minden más lakóhelyen ugyanez a helyzet áll fenn.

Minden azelőtt kezdődött, mielőtt a legtöbb jelenleg is élő ember megszületett volna. Két testvér azon elhatározásával kezdődött, hogy belekezdenek egy szélhámosságba, amelyik a világ leggazdagabb embereivé teszi őket, és amely ráveszi az embereket arra, hogy nekik dolgozzanak anélkül, hogy felismernék ezt a tényt. Bár ők szó szerint is testvérek, a rend kedvéért különböztessük meg és nevezzük el őket Kormány úrnak és Bankár úrnak, mert erre van szükségük ahhoz, véghezvigyék ezt a szélhámosságot.

Ismerd meg a STRÓMANODAT! – XI. rész – Összefoglalás

Stróman összefoglalás

Mielőtt megszülettél, a bankárok összefogtak, hogy kifosszák a társadalom többségét alkotó tagjait. Eltávolították a pénz minden formáját és lecserélték értéktelen bankjegyekre, melyek olvasata annyi, hogy „megígérem, hogy fizetek a tulajdonosnak…”(egy másik értéktelen bankjeggyel). Aztán úgy intézték, hogy leszámoltak az államvezetéssel és helyébe a saját gazdasági vállalat-csoportjukat helyezték. Olyan nevet adtak ennek a cégnek, amely olyan benyomással bír, mintha az a kormányzat lenne. Aztán átírták az értéktelen bankjegyeket a saját magáncégük nevére, melyet úgy hívnak, hogy „The Bank of England” (vagy Magyar Nemzeti Bank – a ford.), mely név úgy hangzik, mintha egy kormányzati szervezet lenne (ami egyértelműen nem az).

Ismerd meg a STRÓMANODAT! – X. rész – A fegyveres erők

Stróman - A fegyveres erők

Abban a kereskedelmi vállalatban, amelyik azt a nevet választotta magának, hogy „Észak-Írország és Nagy Britannia Egyesült Királysága”, rengeteg alkalmazott dolgozik az „Angol Fegyveres Erőknek”. A legtöbb országban ugyanez a helyzet. Ha megkérdeznéd, hogy „mi a céljuk ezeknek a felfegyverzett és kiképzett embereknek?”, milyen választ kaphatnál?

Lehet, meglep, de azok az emberek, akik őket alkalmazzák, azt akarják tőlük, hogy védjék meg őket (a munkaadókat) az ellenségeiktől. Nem is új ötlet ez, mondhatnád. Bizony, ahogy mondod, ez nem egy új keletű dolog, de meglepődnél, ha rájönnél, hogy ez az ellenség egészen nyilvánvalóan te vagy! Tehát nem csak „szörnyetegnek” vagy nyilvánítva, de „ellenségnek” is.

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

 

A jog akkor válik élővé, ha jogérvényesítés követi.

A UCC alapján és a UCC-ben rögzített rendeletek figyelembe vételével, te, saját magad érvényesítheted a jogaidat, jogi képviselő nélkül is.

Mielőtt belefogsz a UCC alapján történő jogérvényesítésedbe, azt javasoljuk, hogy alaposan ismerd meg a leírtakat, a sorrend betartásával.

 

A UCC érvényessége

A UCC (Uniform Commercial Code – Egységes Kereskedelmi Kódex, vagy: Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv) az egész Földön, minden kereskedelmi ügyletre érvényes jogrendszer, – amely kevéssé ismert az átlagember számára.

A magyarokra is vonatkozó érvényesség megértése alapvetően fontos, ezért A UCC érvényessége oldalon fejtettük ki bővebben, – ezzel kezdd a tájékozódást.

Javasolt, hogy a UCC rovat összes tartalmát ismerd meg, mielőtt továbblépsz. A rovatból elengedhetetlenül fontos ennek az írásnak az ismerete: A UCC kapcsolat

Jogi változások

A Tájékoztató a bankok, „kormányok” és vállalatok felszámolásáról oldalon tettük közzé a jogi változásokról szóló hivatalos tájékoztatás magyar nyelvű fordítását.

Jogerős, tele van a rendeletekre való hivatkozásokkal. Alapvetően fontos, de ez a jogi tény részben figyelmen kivül is hagyható, mert a UCC alapján, akár enélkül is érvényesítheted a jogaidat.

A UCC kapcsolat

A UCC kapcsolat

ELŐSZÓ

Ez az írás Howard Freeman 1990-ben kiadott szemináriumának szalagjairól készített kivonatos anyaga. Annak érdekében készült ez az anyag, hogy elérhető legyen Mr. Freeman tudása és tapasztalata, hogy a kormányok és a bíróságok megtévesztéseit megérthessük. Ez az anyag azok számára nyújthat segítséget, akiknek nincs idejük vagy lehetőségük a szeminárium három-négy órás anyagát végighallgatniuk. 

Az a csalódottság, amit sok amerikai érez az igazságügyi rendszerünkkel kapcsolatban, elsöprő és gyakran ijesztő lehet; és a kormányzati ügynökségek és a bíróságok összezavaró és döbbenetes erejének a látszólag zsarnoki ereje leginkább félelmet kelt bennük. Arra tanítottak minket, hogy „legyen jó ügyvédünk”, de ez egyre nehezebb, ha nem lehetetlen. Ha a kormánnyal szemben kell, hogy megvédjük magunkat, és keresünk egy ügyvédet, gyorsan megszabadít a pénzünktől, aztán elmondja nekünk, hogy a hajó süllyed, „nem tudok segíteni az ügyben – a bíróság egy tisztviselője vagyok”.

Galaktikus Kódex

Galaktikus Kódex

 

A Föld a Teljesség része, ahol a természet szabályai és rendje mellett, a rajta élő lényekre a Galaktikus Kódex is vonatkozik.

 

Ennek a kódexnek a neve Galaktikus Kódex, és a Konföderáció tevékenységének jogalapját képviseli ebben, és más galaxisokban. Ez a Kódex nem külső törvények merev halmazát tartalmazza, hanem minden Fénylélek belső erkölcsének rendszerezett kódját. Ezt a kódot a Fény minden teremtménye szabad akaratából kifolyólag elfogadja, mivel az a belső igazságukat tükrözi.

A Galaktikus Kódexet most olyan formában mutatjuk be, mely a társadalom egy átlagos felébredt embere számára is értelmezhető.

I. Fejezet: Az Isteni Kegyelem Törvénye

Minden egyes érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga van a pozitív élettapasztalathoz.

Kinyilatkoztatások

Kinyilatkoztatás

Heather Ann Tucci-Jarraf, a már megszűnt OPPT volt képviselője, aki részt vett a UCC-ben deklarált rendeletek megfogalmazásában és jogerős érvényre juttatásában, kimunkálta az egyén valós lényiségére vonatkozó kinyilatkoztatásokat is, amelyeket eredetileg itt tett közzé: I AM DOCUMENTS

A kinyilatkoztatásokat a UCC-ben hozott rendeletek alapozzák meg. Egy részük azt szolgálja, hogy az adott egyén, saját maga számára határozza meg a valós lényiségét, más részük jognyilatkozatként is használható.

Használd őket belátásod szerint, a szabad akaratod alapján.

A Teljesség Rendje működjön a Földön!

A Teljesség Rendje működjön a Földön!

 

 

 

Miért fontos ennek a rögzítése és az egyénenkénti megerősítése?

 

 

 

Nézzük a két alapvető másságot

 • A valódi segítő erő, a Teljesség Rendje, csak kifejezett kérésre aktiválódik, ha elegendően kérik ezt.
  Megjegyzés: mára már elegendően kérték, a változások elindultak, de a könnyebb és gyorsabb átrendeződés érdekében, további kérések és megerősítések is szükségesek.
  Természetesen, a Teljesség Rendje, rendszerint nem avatkozik be közvetlenül pl. az emberi faj „fejlődési” – intrikus jelzéssel élve, „fejlövési”– folyamatába, mert az egyéni és a kollektív szabad akarat tiszteletben van tartva, hanem „csak” fokozott és erőteljes lehetővé tételt biztosít.
  Az egyének sokaságának kérésére behívott Teljesség Rendje jelenlétében, az attól eltérő, alacsonyabb szinteknek igazodniuk kell a Teljesség Rendjéhez. Az átrendeződéshez viszont az is szükséges, hogy az egyes emberek, a szabad akaratuk alapján, cselekvőek is legyenek a kívánt változásban.

  Mik jellemzik a Teljesség Rendjét?:
  Béke, harmónia, átláthatóság, egyenlőség, igazság stb.

  Megjegyzés: Ma már, a Földön nagyon sok ember tudja ezt és folyamatosan kéri a rendező, támogató erőt, a segítő jelenlétet...

 • Az emberiséget jelenleg pénzügyi, „társadalmi”, tudati, vallási, stb. rabszolgasorban tartó erők, kéretlenül települtek rá az emberiségre, különféle trükkökkel, választási lehetőségnek, avagy jobbító, „felemelő” szándéknak álcázva. Ennek révén, az emberiség mára már a teljes kipusztulás és a lebutulás határára jutott el...

  Mik jellemzik a jelenlegi, globális, Föld-uralmi rendszert?:
  Háborúskodás, viszálykeltés, viszálykodás, kizsákmányolás, egyenlőtlenség, kiszolgáltatottság, megalázottság, az emberi jogok semmibe vétele stb.

A fentiek ismeretében, mérlegelj és dönts szabadon!:

 • A Teljesség Rendjét kívánod a Földön, avagy

 • A jelenlegi rabszolgaságod további fenntartását választod?

Ismerd meg a STRÓMANODAT! – IX. rész – Társadalom

Stróman - IX. - Társadalom

Most elérkeztünk egy igen érzékeny részhez, az Angol társadalomhoz. Határozottan kijelenthetem, hogy nem tudom mindenre a választ ezen a területen. A társadalom azon emberek csoportja, akik akaratlagosan csatlakoznak és ragaszkodnak egymáshoz azon meghatározott szabályok alapján, amelyeket a társadalom tagjai határoztak meg. Röviden fogalmazva, az a rendszer, melyet azon kereskedelmi vállalatok határoztak meg, amelyek Anglia felett az ellenőrzést gyakorolják, az egy társadalom. Mégpedig olyan, melynek egyaránt vannak jó, és rossz jellemzői. A józan ész azt mondja, hogy van előnye annak, ha bármely nagyobb közösség megszervezi magát és rendelkezik képzett specialistákkal, akik fizetett szolgáltatásokat nyújtanak a társadalom többi tagjának.

Ismerd meg a STRÓMANODAT! – VIII. rész – Postai felszólítások

Stróman - VIII. - Postai felszólítások

Minden ember rendszeresen felszólítást kap, hogy valamit fizessen be. Példaként említem a TV használatáért fizetendő adót. Ez olyan valami, amit az amerikaiak nevetségesnek és nagyon szórakoztatónak találnak, mivel nekik nincsen ilyen fizetési kötelezettségük. Ha egy fizetési felszólítást kapsz, meg fogod jegyezni, hogy az nem neked – az embernek – van címezve, hanem a fikciónak, a strómannak, aminek a neve hasonlóan cseng, mint a tied, de mégsem ugyanaz. A felszólításon a név csupa nagybetűvel van írva, vagy a neved előtt olyan szerepel, hogy „Úr” vagy „Úrhölgy”, és bármilyen más egyéb jelzés is legyen ott, az azt jelenti, hogy a stróman a címzett, amelyik úgy hangzik, mintha te lennél, és ugyanakkor lett megkreálva, mint amelyik napon te megszülettél.

Tudnivalók harmadik fél bevonásáról - követelés esetén

Tudnivalók harmadik fél bevonásáról

A szerződés megköveteli a szerződő felek átláthatóságát és egyetértését. Te aláírtad a harmadik féllel kötött szerződésedet? Egészen biztosan: nem! Az a mód, ahogy erre ők sort kerítenek az, hogy megkérnek, küldj pénzt, még ha az csak egy csekély összeg is. Felajánljak a részletfizetés lehetőségét, ( miután vagy ezzel elismered FELÉJÜK) az adósságodat. Ez az, ami legális (de nem törvényes) alapot formál a szerződésre, melyet aztán ellened próbálnak fordítani, és sikeresen meg is teszik. Legális, de nem törvényes? Nézzük meg, hogy is van ez:

A legális alapot úgy hívják, hogy Tacit Procuration. A „tacit” azt jelenti, hogy: hallgatólagos, passzív, szótlan. A “procuration” az a tett, amely által valaki felruház egy másik személyt, hogy a nevében úgy járjon el, mintha ő tette volna. (Meghatalmazás). A prokurátorok (meghatalmazottak) vagy egyértelműek – vagyis akkor, ha a felek beleegyezésének kinyilvánításával válnak azzá; vagy pedig hallgatólagosak – vagyis abban az esetben, ha az egyén azt tapasztalja, hogy az ügyeit más kezeli, de nem tud beleavatkozni, hogy ezt megakadályozza.

Nyílt forráskódú gazdaság és mezőgazdaság

Open Source Ecology - Nyílt forráskódú gazdaság és mezőgazdaság

 

Rendkívül figyelemre méltó az Open Source Ecology (Nyílt forráskódú gazdaság és mezőgazdaság) projekt, amely megosztja velünk a tudását és a tapasztalatát.

Megjegyzés: köszönjük szépen sevaster1 .-nek, hogy magyar felirattal látta el a videót!

A projektről, további részleteket az angol nyelvű Open Source Ecology honlapon találsz.

 

Ismerd meg a STRÓMANODAT! – VII. rész – Regisztráció

Stróman - VII. - regisztráció

A legtöbb ember azt hiszi, hogy amikor megvesz egy új autót, akkor azt regisztráltatnia kell (Angliában a Driver and Vehicle Licensing Agency nevezetű gazdasági társasággal – az állítólagos Magyarországon ezt a gazdasági társaságot okosan Nemzeti Közlekedési Hatóságnak nevezik – a ford.). Csak néhány embernek kelti fel a figyelmét a tény, miszerint a regisztrációval az eladótól megvásárolt autó nem a vásárló, hanem az autót regisztráló társaság tulajdonába kerül. A regisztrációval tehát elajándékoztad az autódat egy gazdasági társaságnak, amely semmit nem tett érted, és amelyre talán nem is gondolsz jó szívvel.

Nyílt levél a rabszolgaság fenntartóihoz

Nyílt levél a rabszolgaság fenntartóihoz

Kedves Embertárs! – akinek a jelenlegi a munkaköre a rabszolgaság fenntartása, vagyis

 • kormánytag,

 • politikus,

 • közhivatalnok,

 • banki alkalmazott,

 • jogász,

 • közjegyző,

 • adósságbehajtó,

 • végrehajtó,

 • rendfenntartó,

 • a mainstream (fő sodratú) médiában dolgozó,

 • multinacionális cég alkalmazottja stb.

Javasoljuk, hogy alaposan ismerd azokat a jelzéseket, amelyek arról szólnak, hogy a Földön gyökeres változások zajlanak.

Oldalak

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap