Miben segíthetünk?

Utólagos engedelmével, a név megváltoztatásával, idézünk egyik olvasónk hozzánk intézett levelére adott válaszunkból, némi kiegészítéssel:

Kedves Katalin!

Kérdésére válaszolva, a fennálló, a hitelezésre, a bankok működésére vonatkozó jogszabályokat a magyar jog még nem törölte el, ahogy bankok is be vannak jegyezve a magyar cégbíróságon, stb. A nemzetközi jogi rendszer (UCC) azonban, amire az egész banki rendszer léte és működése támaszkodott, kizárta őket. Egy ideig eltart, mire „leér” a jogi vonalon ez a hullám, és itt is átírják a törvényeket, ha egyáltalán lesz még rájuk szükség. Ettől függetlenül a nemzetközi törvények jogerősek, és vonatkoznak valamennyi, álltólagos magyarországi bankra.

Mit tehetünk?

Amit mi tehetünk, hogy a banki alkalmazottaknak, mint egyéneknek felhívjuk a figyelmét, hogy annak dacára, amit a helyi főnökeik tudnak/mondanak nekik (páran már pontosan tudják idehaza is, mi a felállás, nem csoda, hogy próbálnak mielőbb minél több bevételhez jutni), immár jogerősen nem léteznek a bankok, így ők egy nem létező struktúra mögül irogatnak, követelnek, de már csak magánemberként. Amikor megérti valaki, hogy mit tesz, mint magánember, egy másik emberrel szemben, akkor azonnal felhagy a dologgal, hiszen mostantól ő számonkérhető minden okozott kárért.

Javasoljuk, hogy a tájékoztatás a Tájékozódj és tájékoztass az alapvető jogi változásokról! oldalon leírtak alapján történjen.

Az UCC-ről

Az UCC olyannyira ismeretlen idehaza, hogy tudomásunk szerint a jogi egyetemen is csak most tervezik, az utolsó évben, a tanítását. Ettől függetlenül érvényben és használatban van, de nem „nyilvános”, ezért nem csoda, ha az ügyvédünk, bankárunk nem hallott róla. Ez nem jelenti azt, hogy egy közepes képességű ügyvéd néhány óra alatt nem tud utána járni a tényeknek. Azt állítani, hogy az UCC nem érvényes idehaza, ostobaság, kb. olyan, mintha azt mondanánk, az angol/magyar/kínai nyelv, vagy akár levegővétel mostantól nem érvényes. EZ minden üzleti tevékenység „alapja”. Bár a kódrendszer egységesítését 1952-ben formalizálták, a valódi törvényi alapok több évszázad óta vannak érvényben, világszerte.

Hitel felszámolására használható jogi eszköz

Azok, akik a hagyományosabb jogi utat választják, azoknak a következő, külföldön szintén sikeresen használt eszköz tanulmányozását javasoljuk. (Heather Ann Tucci-Jarraf ajánlásával):

Ezt a mintalevelet kitöltve és konkrét, sürgős ügy esetében ügyvédünkkel átnézve, pontosítva, olyan bankoknak vagy jogi személyeknek lehet küldeni, akik azt állítják, hogy kölcsöntartozásunk áll fenn velük szemben. A levéllel a kölcsönösszeg eredetére vonatkozó dokumentumokat kérünk.

Alapfeltevés:

Csak olyan dolgot lehet kölcsönadni, amit ténylegesen birtokoltunk, aminek valódiságát pedig az adott dolog eredetének igazolásával tehet meg bárki.

A „hivatkozással” részhez az (állítólagosan) hitelezett összeg nevét, Ft-összegét írjuk be. (pl. lakáskölcsön, 4.000.000 Ft, szerződés-azonosítószám)

 

KÉRVÉNY KÖLCSÖN-FINANSZÍROZÁSI HÁTTÉR IGAZOLÓ DOKUMENTUMAINAK BEMUTATÁSÁRA

Hivatkozással:______________________________________

Dátum: ___________________________________________

Tisztelt ……………….!

Tudomásomra jutott, hogy bizonyos szabálytalanságok gyanúja merült fel a fent említett pénzösszeg eredetével kapcsolatban. Annak érdekében, hogy tisztázzuk ezt a helyzetet, arra kérem, hogy a következő dokumentumokat biztosítsa a számomra:

1. Szíveskedjék elküldeni valamennyi írásos alátámasztó igazoló dokumentumát a korábbi jogcímének, tulajdonjogának és arra való jogának, hogy fent megnevezett személynek állítólagos kölcsönt biztosított, a fent említett pénzügyi eszközzel.

2. Szíveskedjék biztosítani a kölcsönadott összeg írásbeli eredettörténetét, amelyre az Önök cégének (bankjának) állítólagosan korábbi jogosultsága volt, a tulajdonjogot és az arra való jogot, amivel a nevezett személy nevére a kölcsönt állítólag ráterhelte a fenti, létező pénzügyi eszközzel. A kifizetett összeg történetét és eredetét legalább három (3) egymást követő eredeti pénzügyi akción keresztül kell bemutatnia az Önök „állítólagos” cégének. Magyarázatként: így tisztáznánk, hogy a pénz valóban és jogosan és 100%-ban az Önök tulajdonában volt, nem pedig - akár részlegesen - légből kapott értékként jött létre azt követően, hogy a kölcsönt kérő aláírásával vállalta az állítólagos kölcsön, ill. kamatainak, költségeinek stb. visszafizetését, azaz az addig nem létező érték tényleges megteremtését. Hiszen ebben az esetben kölcsönről, hitelről stb, nem beszélhetnénk.

3. Biztosítsa nevezett összeg kifizetésének és átutalásának dokumentált anyagait (a korábbi jogosultság, tulajdonjoggal, és jogok) a kölcsönt biztosítótól a kölcsönt kérvényező számára.

A fentiek igazolásának hiányát tetszőleges indokolás mellett is úgy tekintem, hogy a kért igazoló dokumentumok nem állnak rendelkezésre.

Kérjük, biztosítsa fenti dokumentumokat ezen kérvény kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül.

Előítélet nélkül, a UCC (Egységes Kereskedelmi Kódex) 1-308-as érvényes rendeletére hivatkozva tisztelettel:

Aláírás

 

Megjegyzés: A kérelem forrása itt található: Example Request For Documentation Of Funding Letter

A fenti levélvázlat csak egy útmutató, konkrét és sürgős ügy esetében saját ügyvédünkkel esetleg érdemes átnézetni, de a lényeg látható. Ha valaki nem rendelkezik valamivel, akkor azt nem adhatja kölcsön. Nem keletkezhet valami az után, hogy állítólag mi már megkaptuk.

Kiegészítés: A fentiek nem csak devizahitelre vonatkoznak, hanem mindennemű hitelre, jelzálogkölcsönre. A bankok hivatkozhatnak banktitokra, stb, de egy jó ügyvéd előáshatja a magyar jogrendből azokat a törvényeket, miszerint a szerződő feleknek joguk van tisztán látniuk minden lényeges, vonatkozó információt, adatot. Sok-sokmilliós hitelek, jelzálogok, több évtizedes elkötelezettségek vállalása esetén alap, hogy lássuk, nem valami kamu pénzt „változtatnak valóságossá” (majdnem azt írtam, „mosnak tisztává”) a segítségünkkel. Állítólag a devizahitel-szerződések amúgy is számtalan pontot tartalmaznak, amivel a fennállónak tekintett jogszabályok szerint könnyedén támadhatóak. Jóval nagyobb arányban, mint ahogy az sokak számára ismert.

De ezen a területen nem mozgunk otthonosan, az OP magyar honlap és a közösség fő célja nem is a devizahitelesek „megmentése”, ezzel a továbbiakban sem szeretnénk foglalkozni. Aki pedig úgy látja, mi a bankok, kormány stb. ellen vagyunk, fusson neki még egyszer az írásainknak, jobb szemüveggel. A bankoknak lett volna társadalmilag értékes, de messze nem gazdasági főszerepet játszó funkciójuk, szükség lett volna rájuk, ha azt teszik, amit elvárt tőlük a társadalom és amit ígértek. A kormányoknak a népük ügyét szem előtt tartó, mindenkor személyes felelősséggel tartozó, a vezetéshez, pénzügyekhez, gazdasági vezetéshez valóban értő emberek csoportjának kellene lenniük. Hogy megtették-e, amit várt tőlük a népük… mindenki döntse el maga… az OPPT mindenesetre felszámolás alá helyezte őket, mint bejegyzett profittermelő vállalatokat.

Néhány sor magunkról

Ez ügyben kérjük, hogy akiknek valóban fontos a bankokkal, állammal stb. való kapcsolatának rendezése, és elkötelezettnek érzi magát embertársainak megsegítésében, ne várja el azt tőlünk, hogy minden eszközt a keze alá tegyünk. Nem vagyunk jogsegítő szolgálat, nem szervezkedünk senki és semmi ellen, nem vagyunk információs központ, semmilyen szervezet, még csak csoport sem, csupán gondolkodó egyének, és senkinek nem tartozunk a segítséggel jobban, ahogy mások tartoznak egymásnak, emberként. Aki látja, milyen jelentőségű dologról van itt szó, tűrje fel az ingujját, tegye le a fenekét a monitor elé, átmenetileg zárja ki a macskát, RTL-híreket az életéből, és őszintén áldozzon rá heti néhány órát, hogy segítsen mindannyiunkat kimászni a gödörből… Minél többen tesszük (nem csak ígérjük), annál hatékonyabbak leszünk. A „megosztás” csak megosztás, a „like” sem elég. Munka van elég. A jövőnk a tét, ha még nem derült volna ki. Elnézést, a kissé kemény szavakért, de szalad az idő, és ez nem a mi terhünk, ez mindannyiunké.

Mi nem politizálunk. A politika mint olyan, kb. a 17. század óta nem létező fogalom. Nincsenek már valódi, tisztán politikai erők. Csupán cégek vannak, illetve voltak eddig. Maradtak és körülöttünk élnek viszont az egyének, akik a jogaikat csak most felismerve, ébredezve egy új korszak kapujában állnak. És olyan jövőt építenek maguknak, amilyet szeretnének.

A rabszolgaság a végéhez ért.

Félreértés ne essék, nem idealista kiscserkészek vad álmodozásáról van szó. Az UCC-törvények valósak, jogerősek. Heather Ann Tucci-Jarraf, az OPPT „élharcosa” szerint „nem is sejtitek, milyen sok ügyvéd, hírszerző, rendőr, katona, hivatalnok, bíró és bankár dolgozott velünk, hogy helyrehozzuk a dolgokat, és eljussunk ide. De a munka el lett végezve.”

Mi a jogaink tisztánlátásához, és ezen új korszak megszületéséhez próbálunk segédkezet nyújtani. Reméljük, hogy ezzel nem vagyunk egyedül.

Tisztelettel: az OP magyar közösség támogatói

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap