A közhatalom forrása a nép

A közhatalom forrása a nép

 

Idézet Magyarország Alaptörvényéből

ALAPVETÉS

A) cikk
HAZÁNK neve Magyarország.

B) cikk
(3) A közhatalom forrása a nép.
(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

Nézzük meg Magyarország alaptörvényét más szemmel is:

 1. Magyarország, mint jogi entitás, jogalap nélkül működik, az összes törvénye érvénytelen, erről itt adtunk tájékoztatást:
  Tájékoztató a bankok, „kormányok” és a vállalatok felszámolásáról
   

 2. Amennyiben a hatályos rendeletek ellenére, létezőnek és jogalappal rendelkezőnek fogadom el Magyarországot, amely egyébként vállatként működik, – erről itt tájékozódhatsz: Hungary – akkor az egyének összességének (a népnek) a kezében van a hatalom.

 3. A nép a hatalmát választott képviselői útján gyakorolja.
  Állapítsunk meg két tényt:
 • Ha én nem választok magamnak képviselőt, akkor senkit sem bízok meg azzal, hogy helyettem és a nevemben képviseljen engemet.
  A választásról való távolmaradás tehát egyértelműen ezt jelzi.
   
 • Amennyiben részt veszek a választáson, akkor hatalommal ruházom fel a képviselőmet, ugyanis az „Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.” Másként és nagyon egyszerűen fogalmazva: rabszolgává teszem magamat.
 1. A nép a hatalmát ... közvetlenül gyakorolja.
  A népnek alapjoga tehát, hogy a hatalmát közvetlenül gyakorolja.
  Mi is az a hatalomgyakorlás? Vajon lehet elnyomó és más embereket korlátozó, netán „törvényesen” kirabló, mint ahogy ez pl. a V. A hitel, mint rablás esetében történik? Más módszerekről most ne is beszéljünk, amelyekkel a Föld-uralmi rendszer, rabszolgasorban tartja az egész emberiséget

Az OP magyar nyelvű közösségének alapvetése a „hatalom” kapcsán

„Az ember a Teremtővel, avagy Forrással egységben létezik,
ezért nem rendelkezhet senki más az ember jogaival, javaival, életével, csak ő maga vagy a Teremtő.
A Teremtőnél kisebb erő nem veheti el ezeket az alapjogokat.

A hatalom gyakorlása helyett, az Önrendelkezés az, ami az egyedüi helyes mód:

A fentiek alapján akkor immár egyértelműen belátható, hogy:

Eljött a paradigmaváltás ideje!

 

Namaste! - Köszöntöm a téged is éltető Teremtőt!

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap