Két alkotmány az Egyesült Államokban

USA Alkotmány

Sok elmélet kering arról, hogy még az eredeti 1776-os alkotmány is az amerikai nép manipulációjára szolgált. Ez talán nagyon is igaz. Megosztom itt ezt a történetet, na nem az állítás megcáfolására, hanem arra, hogy további adatokat adjak arról, hogyan változtak meg drasztikusan a dolgok ebben az országban, 1871-ben, amikor a kormány csődbe ment, és megszületett az AMERIKA EGYESÜLT ÁLLAMOK Részvénytársaság. Ez az írás, referenciapontokat is tartalmaz arról is, hogy miként esik minden a Vatikán uralma alá. Továbbá ad néhány új információt arról, amit nem láttam az összeomlás előtt, hogy hogyan illeszkednek az Elnökök a kirakós-játékba.

1871 óta az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és az Egyesült Államok kongresszusának politikai játszmája más szabályok és politikák szerint zajlik. Az amerikai emberek nem tudják, hogy két alkotmány van az Egyesült Államokban. Az elsőt 1776. július 4-én foglalták írásba az újonnan függetlenné vált Egyesült Államok vezetői. 1776. július 4-én az emberek kijelentették a Britanniától való függetlenségüket, és a köztársaság megszületett. Innentől 95 évig az amerikai emberek valóban szabadok és függetlenek voltak. Ez a szabadság 1871-ben véget ért, amikor „Az Alkotmány az egyesült államok részére” nevű kiadványt felváltotta az „AMERIKA EGYESÜLT ÁLLAMOK ALKOTMÁNYA”.

A kongresszus rájött, az ország szörnyű nehéz anyagi helyzetben van, tehát üzletet kötött az ördöggel... – a nemzetközi bankárokkal – (azokban az időkben ezek London Rothschildjai voltak) és eladósodtak feléjük. A nemzetközi bankárok célja persze nem az volt, hogy komoly kondíciók nélkül pénzt adjanak egy vergődő nemzetnek. Kidolgoztak hát egy tervet arról, hogy hogyan szerezhetnék vissza a kontrollt, és 1871-ben ez sikerült is. Mivel erre nem volt felhatalmazásuk, ezért a kongresszus létrehozott egy külön államformát, a ”District of Columbia”-t.

Az 1871-es törvénnyel, megalakult egy 10 négyzetmérföldnyi területtel a District of Columbia városállam (állam az államban). Saját zászlóval, és független alkotmánnyal – a titkos második alkotmánnyal.

A POTUS (President of the United States), azaz az Egyesült Államok elnöke valójában vezérigazgató, azaz az ”Egyesült Államok társaságnak” ügyvezető elnöke úgy működik, mint bármely más üzleti vállalkozás esetén. Irányítja az igazgatótanácsot (kabinet-tagok) és a vezetőket (kongresszusi szenátorok).

A jelenlegi elnök, mint a többi POTUS előtte, úgy működik, mint egy „vazallus (hűbéres) király”: felveszi a rendelést a ”City of London”-tól RIIA-n (Royal Institute of International Affairs – a Nemzetközi Ügyek Királyi Intézetén) keresztül.

A RIIA-t az illuminátusok (akiket a Jézus/Jezsuiták Társasága, a fekete pápa vezetése alatt a legjelentősebbé vált római katolikus egyházi rend keltett életre) hozták létre 1919-ben.

Az amerikai megfelelője az RIIA-nek a CFR (Council of Foreign Relations – Külkapcsolatok Tanácsa).

Az RIIA és CFR – Arthur király legendáit alapul véve – kerekasztal-csoport formában működik.

Mit ért el az 1871-es törvény?

Az 1871-es törvény visszavonta Amerikát Nagy-Britannia fennhatósága alá, (ami, mint tudjuk, mind a mai napig a Vatikán alá tartozik). Az amerikai emberek 1871-ben elvesztették a függetlenségüket.

A (második és titkos) „AMERIKA EGYESÜLT ÁLLAMOK ALKOTMÁNYA” valójában az AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK társaság/cég alkotmánya (ami ugye, mint tudjuk, nem az eredeti).

Ezt arra használták, hogy elhitessék az emberekkel, hogy a köztársaság kormányoz.
Ez NEM IGAZ! A nagybetűk használata egy dokumentum nevében nem jelentéktelen részlet, amikor egy törvényes dokumentumról van szó.
Ez a látszólag kicsi változtatás hatással volt minden, ezt követő amerikai generációra.

A kormány az 1871-es törvénnyel létrehozott egy teljesen új dokumentumot, a „District of Columbia”, a vállalatként működő kormány alkotmányát.

A washingtoni „District of Columbia” zászlójában 3 piros csillag látható. Mindegyik egy-egy államot jelképez a „három város birodalom”-ból. A „három város birodalom” tagjai Washington DC, a City of London és a Vatikánváros. London a három város pénzügyi központja, és a világ gazdaságának irányítója. Washington DC a katonai háttérért felelős, a Vatikán pedig mindet irányítja a spiritualitás álcája alatt.

Bár földrajzilag különállóak, e három „város” egyetlen egyesült birodalmat alkot. Ez a Város Birodalma, az Empire of the City.

A Washington DC alkotmánya a zsarnoki vatikáni jog szerint működik, mint „Lex Fori” (helyi törvény). Amikor a kongresszus elfogadta az 1871-es törvényt, létrehozott egy külön vállalatot, az AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK-at, és a District of Columbia „vállalati kormányt”. Ez az áruló törvény jogellenesen engedélyezte, hogy a District of Columbia az eredeti alkotmányt és az amerikai emberek érdekeit figyelmen kívül hagyva működjön.

Ahelyett, hogy teljes és elidegeníthetetlen jogokat garantálna az alkotmány, nekünk, amerikai embereknek most „relatív” jogaink és kiváltságaink vannak. Ennek egyik példája az utazás szuverén joga, ami átalakult egy olyan kiváltsággá, amely megköveteli a polgároktól az olyan engedélyeket, mint az útlevél és vezetői engedély. Az 1871-es törvény engedélyezésével a kongresszus elárulta az embereket, akiknek azon szuverén jogaik megszűntek, melyek addig a Függetlenségi Nyilatkozat és az eredeti Alkotmány szerves részei voltak. Az 1871-es törvény lett az alapja azóta minden árulásnak, amit a kormányzati tisztviselők követtek el.

Forrás: Two Constitutions in the United States

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap