A kereskedelmi törvény alkalmazása

A kereskedelmi törvény alkalmazása

 

A szerkesztő megjegyzése: Kifejezetten ajánlott cikk, ha meg akarod ismerni a vállalatként működő összes kormány alapjait és a UCC alapján, a jogaidat is érvényesíteni kívánod.

Megerősítjük, hogy a UCC az összes országra érvényes

 

Forrás: The Application of Commercial Law (.pdf)

 

 

CÉL: Kitalálni, hogy melyik csoportban vagy

A jogi testületek különbségeinek rövid összefoglalása, meghatározásaik szerint
Címeket, tulajdont és vagyont illető megfogalmazások
Teljes meglátást ad arról, hogy hogyan tudod visszavenni a világod feletti irányítást
Magyarázat arról, hogyan működik a UCC-1, és hogyan iktassuk megfelelően
Magyarázat arról, hogyan lehet saját magánszerződést kötni a világgal

VÉGEREDMÉNY:

Az a képesség, hogy irányítani tudjuk a testet és a tulajdont

A törvény hierarchiája

A törvények elsődleges rendjét a Természeti Törvények képviselik. Ezek Egyetemes Vezérelvek, melyeket szükségszerűen el kell fogadni az emberi természettel és állapottal kapcsolatban, mert a jellemző vezérelveik megfigyelése nélkül lehetetlen fenntartani a társadalomban a békét és a boldogságot. A természeti törvények ismerete pusztán csak az ok fényében elérhető, az emberi természet alapszabályával nélkülözhetetlen egyezőségük tényeiből fakadóan. A Természeti Törvények attól függetlenül léteznek, hogy azokat pozitív törvényként életbe léptetik-e, vagy sem.

Amikor a jog felszínre került az emberi lelkiismeretben, gondolatban, szóban és tettben, elérkeztünk a törvény következő rendjéhez ezen a bolygón. Minden ember által alkotott törvénynek összhangban kell lennie a túlélésnek ezzel a legfőbb és legalapvetőbb törvényével, ami szintén Egyetemes Vezérelv. Az ember által alkotott törvényeknek összhangban kell lenniük az emberi kölcsönhatások bármilyen formájával, legyen szó akár kapcsolatokról, vásárlókról, kereskedőkről vagy bármely másról, ami összefügg a kereskedelemmel. Ez az egymás közötti kereskedelmen vagy alkun alapul, aminek a célja vásárlás vagy alkukötés. Ez a Kereskedelem Törvénye. A Kereskedelmi Törvény azóta létezik, mióta az emberek egymással üzletelnek, már sok ezer évvel ezelőtt is működött, a Sumér/babiloni korszakban is, ahol azokat törvénybe iktatták és végrehajtották. Több mint 6,000 éves Ősi leletek bizonyítják, hogy a rendszer más akkor annyira összetett volt, hogy még nyugtákat, vert pénzt, bevásárló listákat, nyilatkozatokat is használtak sőt, még egy agyagsütő cég házhozszállítási rendszerét is feltárták.

Mint a kereskedelmi törvény származéka, a természeti törvényekből kivonatolva, tehát ebből következően alsóbbrendű törvény, létezik a Szokásjog Törvénye (Common Law) (a közösség [a Latin co együtt + munis szolgáltatás, ajándék, csere szavakból] egymás közötti cseréjéhez). Angliában került először bevezetésre az allodiumban (hűbéradó-mentes birtok) levő föld körüli vitákból (a föld független tulajdonjoga) kifolyólag, és a „józanész” alapján lett meghatározva. Tehát a szokásjog a föld törvénye. A szokásjog hozta létre az esküdtszékrendszert és azt a rengeteg okiratot és eljárást, amiket a kormányok bevezettek és jogszabályosítottak, és amely szabályok, valamint szabályzási eljárások alapján a bíróságok működnek.

A szokásjogi eljárások azon a lehetőségen alapultak, hogy tanúk előtt nézhess szembe a feljelentőddel vagy a károsult személlyel, hogy a problémát közvetlenül orvosolható legyen. Ehhez az eljáráshoz soha nem volt szükség arra, hogy „ügyészek, ügyvédek vagy bírók értelmezgessék saját törvényüket”, ahogy mindegyike ezeknek a „címeknek” is csupán azoknak a „képviselőtestületeknek” kitalációira épültek, amelyek sosem voltak „valós, létező dolgok”.

A szokásjogot követik a kormányok, azok törvényei és törvényhozói szabályozásaik az államok szerves köztársaságainak végtelen soráig. Az egyetlen „törvény”, amit egy állam alkothat az, hogy „megengedje, hogy a kereskedelem még hatékonyabban folyhasson az államon BELÜL”. Az egyetlen „törvény”, amit az USA központi kormánya alkothatott az, hogy megengedte, hogy a kereskedelem még hatékonyabban folyhasson az államokon belül. " Soha nem állt szándékában embereket szabályozni – akik függetlenek.

Ez alatt a szeméthegy alatt vannak többé kevesbé a politikusok és a személyesen levédett külföldi vállalatok vállalati politikája, mint például az EGYESÜLT ÁLLAMOK, a THE STATE OF..., a THE COUNTY OF..., a THE CITY OF…,stb. Ezen „önkormányzatok” (municipalities) célja [a Latin munus szolgáltatás, ajándék, csere + capere venni; szolgáltatást és cserét venni szavakból], hogy létrehozzanak olyan kitalált entitásokat, mint például JOHN DOE-T és K-MART-ot –, hiszen embereket nem szabályozhat. Emlékezz vissza, ha azt gondolnád, hogy te nem JOHN DOE vagy, arra, hogy miként írják például a vezetői engedélyeden a nevedet? (John Doe nem azonos JOHN DOE-val, noha minden adatuk látszólag megegyezik, mert míg John Doe egy élő emberre, addig JOHN DOE egy kitalált jogi entitásra utal!)

Az egyik problémánk az, hogy amikor kapcsolatba kerülünk a kormánnyal, az önkormányzatokkal és valamely másik hasonló társasággal, nem volt más lehetőségünk, mint az ő szintjük szerint meghatározott törvények alapján érintkezni velük. Soha nem emelkedhettünk fel arra a szintre, amely a törvények alapját képezi, ahol a valóság, a hatalom, a szilárdság és a kitűnőség valójában létezik – A FÜGGETLENEK SZINTJÉRE. Viszont most már lehetőségünk van ezen az erőteljes szinten működni. Ez sakk-matt. A játéknak vége. EZ AZ ORVOSSÁG.

Kereskedelem

A Kereskedelmi Törvény elvei, alapelvei és előírásai örökkévalóak, nem változtathatóak és megváltoztathatatlanok. Kifejtésre kerültek a bibliában is, az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt. A fentiekben megtudtuk, hogy a kereskedelmi törvény hogyan hajtott igába minket több mint 6000 éve. A kereskedelemnek ez a törvénye több ezer éve változatlan, ez alakítja a háttérből ezen a bolygón minden törvénynek, és a világ összes kormányának alapvetéseit, alaptörvényeit, alkotmányait. Ez a Nemzetek törvénye és minden emberi civilizáció erre épült. Ez azért van, mert annyira erőteljes. Amikor ezen a szinten működsz, az előírásait semelyik alsóbbrendű törvény nem változtathatja meg, nem boríthatja fel, nem törölheti el, vagy nem nyúlhat hozzá. Ez a törvény a hatóság, a hatalom és a funkcionális valóság alapvető forrása marad.

A nyilatkozat

A mindennapi életben a kereskedelem az a közvetítő közeg vagy ragasztó, ami összetartja, összeköti a közösség nevű politikai vállalatot. Pontosabban fogalmazva, a kereskedelem annak a módszere, hogy a résztvevők egymásra hatása, üzletelése, vagy vitáik elkerülése miatt mindent eskü alatt tegyenek, igazolva legyen minden fél kereskedelmi felelőssége az eskü alatt tett nyilatkozatuk, vagy az által, amitől azt várják, hogy ugyanazt a hatás érjék el, ami igazságos, helyes és teljes, nem félrevezető, ami az igazság, a teljes igazság és csak az igazság.

Ezt a nyilatkozatot igénylik általában a vezetői engedély kérelméhez és a 1040-es IRS nyomtatványhoz (az IRS nálunk a NAV – a ford.), a szavazáshoz történő regisztrációhoz, egy közvetlen Államkincstári Számlához, egy közjegyzői okirat „másolatához”, vagy egy dokumentum tanúsításához is, és majdnem minden egyes okmányhoz, amivel a rendszer korlátozásra vagy kötelezettségekre kötelez másokat. Ilyen eszköz egy eskü, vagy Kereskedelmi Nyilatkozat aláírása is, ami a hamis eskü büntetése terhe mellett egyenesen végrehajtható, „igaz, helyes, és teljes”. Ezzel ellentétben, a bírósági tanúvallomásban (szóbeli) eskü alatt jelentik ki, hogy „az igazságot, a teljes igazságot, és csakis az igazságot mondom, Isten engem úgy segéljen”.

Ráadásul amellett, hogy ünnepélyes eskü alatt kell mindent kijelenteni, nem számít, hogy az személyes, kereskedelmi, pénzügyi, vagy jogi felelősséggel jár, minden egyes nyilatkozat érvényességéért a résztvevőnek fizikai bizonyítékot is kell nyújtania, pl. leltár vagy könyvelés formájában, az igazság érvényességének, fontosságának, és ellenőrizhetően minden egyes különös állítás hitelességének fenntartásának bizonyításaként. A kereskedelem előnyt élvez és sokkal fontosabb a társadalom számára a bíróságoknál vagy a jogrendszereknél, és a bíróságokra vagy jogrendszerekre való tekintet nélkül létezik és működik. A Kereskedelmi Törvény a Természeti Törvény a gazdaságra történő, nem törvény-függő kiterjesztése, ahogy lentebb, a törvény alapelveiben az 1-től 10-ig bemutatott pontokból is látható, az ember társadalmi világában és a természetben egyaránt egyetemes érvényű. Az alapvető, állandó, szükséges és elegendő elvek, más néven a „Kereskedelmi Alapelvek” itt vannak:

A kereskedelmi törvény alapelvei

Kereskedelmi törvényben tizenegy lényeges alapelv vagy előírás van.

 1. A DOLGOZÓT SZERZŐDÉSKÖTÉS ILLETI MEG. Az első alapelvet az Exodusban (20:15; Lev. 19:13; Máté 10:10; Lukács 10"7; II Tim. 2:6.) fejezik ki. Törvényi alapelv: „Szabad embereknek való tőke ellen való, hogy lehető legyen a saját tulajdonuk büntetlen elkobzása”.
   
 2. A második alapelv szerint, MINDENKI EGYENLŐ A TÖRVÉNY ELŐTT. (Isten törvénye - erkölcsi és természetes törvény). (Kivonulás 21:23-25; Lev. 24: 17-21; Deut 1;17, 19:21; Máté 22:36-40; Lukács 10:17; Col. 3:25.) Senki nincs a törvény fölött. Ezek Természetes és erkölcsi törvényeken alapulnak és mindenkire kötelezőek. Valakinek azt mondani, vagy úgy tenni, hogy ő „a törvény fölött áll”, elmebeteg dolog. Ez a jelentős elmezavar jól látható a világban manapság. Az ember tovább él, közrejátszik, hisz, és részt vesz olyan rendszerekben, szervezetekben, kormányokban, törvényekben és eljárásokban, amik feladják vagy eltörlik a Természeti vagy az Erkölcsi Törvényeket. De a kereskedelmi jog szerint a Természeti és az Erkölcsi Törvények kötelező érvényűek mindenkire, és senki nem bújhat ki alóluk. A kereskedelemnek a nemzetek törvényeivel harmóniában kellene lennie, és nem lenne szabad monopóliummá és a kevesek privát hasznává átalakítania azokat.
   
 3. Ez lehetne az egyik legmegnyugtatóbb alapelv, amivel az ember rendelkezhetne, és megalapozhatná az elméje békéjét, a biztonságát és abbéli képességét, hogy győzzön és győzedelmeskedjen, -- megkapja a jogorvoslatot -- ebben az üzletben. A KERESKEDELEMBEN AZ IGAZSÁG FÜGGETLEN. (Exodus 20:16; Ps 117:2; János 8:32; II Cor. 13:8 ). Az igazság független -- és a függetlenség csak az igazságot mondja el. A szavad megköt. Ha az igazság nem lett volna független a kereskedelemben, például minden emberi tettben és kapcsolatokban, semminek sem lehetne az alapja. Nem lehetne a jog és a közrend alapja, nem lehetne alapja a felelősségre vonhatóságnak, nem lennének szabványok, nem lehetne megoldani semmit. Ez azt jelentené, hogy minden „menne a maga útján”, „mindenki csak magával törődne”, és „nem számítana semmi sem”. Vagyis rosszabb lenne a helyzet a dzsungel törvényénél. Kereskedelem. A hazugság ellenkezés az elmével. Egy keleti közmondás szerint minden, ami jó, fenséges, az a legfontosabb.
   
 4. AZ IGAZSÁGOT NYILATKOZAT ALAKJÁBAN KELL KIFEJEZNI. (Lev. 5:4-5; Lev. 6:3-5; Lev. 19:11-13: Num 30:2; Máté. 5:33; James 5: 12). A nyilatkozat az igazság szabályszerű kifejezése. A kereskedelemben a nyilatkozattal mindenképpen együtt kell járnia - és megalapozottnak és alapforma szerintinek kell lennie - kereskedelmi egyezségnek. Érvényes kereskedelmi egyezség nélkül senki nem dughatja bele a fejét a hurokba és nem jelentheti ki, hogy „ez igaz, helyes, teljes és nem akarlak félrevezetni”. Egy nyilatkozat kiadása kétélű kard; mindkét irányban elsülhet. Valakinek felelősséget kell vállalnia azért a kijelentésért, hogy ez egy valós helyzet. Megalapozottnak tekinthető vádnak nevezhetjük, ahogy azt ki is mondják az Esküdtszék előtt. Amikor a kereskedelemben nyilatkozol, a nyilatkozatod erőt képvisel. Vállalnod kell a felelősséget, mert ennek egy olyan helyzetnek kell lennie, ahol lehet, hogy ez másokat megvezethet. A dolgok a nyilatkozataid által változnak, amelyek az emberek életét befolyásolhatják. Ha az, amit kijelentesz a nyilatkozatodban, nem fedi a valóságot, akkor azok, akiket átejtettél, visszamehetnek hozzád, hogy felelősségre vonjanak, mert hazudtál nekik. Hazudtál, ha itt volt az igazság. Az emberek, függve a nyilatkozatodtól sérülhetnek, mert hazudtál nekik.
   
 5. EGY MEGCÁFOLATLAN NYILATKOZAT IGAZSÁGNAK MINŐSÜL A KERESKEDELEMBEN. (12 Péter 1:25; Heb. 6:13-15;) Azok a követelések, amik a nyilatkozatodban szerepelnek, hacsak nem kerülnek megcáfolásra, igazságként kezelendőek. Törvényi Alapelv: „Aki nem tagad, az beismer”.
   
 6. EGY MEGCÁFOLATLAN NYILATKOZAT ELMARASZTALÓ ÍTÉLETTÉ VÁLIK A KERESKEDELEMBEN. (HEB. 6:16-17;). Nem marad semmi megoldatlanul. Bármely bírósági, törvényszéki vagy döntőbíráskodási fórumi eljárás a kereskedelmi nyilatkozatok versengéséből vagy párbajából áll, amikben a megcáfolatlan pontokat igazságként és tényként valónak kell tekinteni, amikre a törvénykezést alkalmazni kell.
   
 7. A KERESKEDELEMBEN BÁRMI, AMI MEGOLDÁSRA KERÜL, KI KELL FEJTENI. (HEB. 4:16; Phil. 4:6; Eph. 6:19-21). Senki sem gondolatolvasó. Ki kell fejtened az állásfoglalásodat, hogy mi az eredménye annak, amire a megoldást keresed, hogy legyen valaki, akivel megbeszéld, és megoldhasd. Törvényi Alapelv: „Aki nem tud kiállni a jogaiért, annak nincsenek jogai”.
   
 8. A kereskedelmi törvény elsődleges felhasználói és azok, akik azt a legjobban értik, és akik törvénybe iktatták azt a nyugati civilizációban, azok a zsidók. Ez egy Mózesi Törvény, ami 3500 éves is elmúlt, és amelyik a babiloni kereskedelmen alapul. Ez erről szól: AKI ELŐSZÖR HAGYJA EL A CSATATERET, ALAPÉRTELMEZÉSBEN AZ A VESZTES. (A munka könyve; Máté. 10:22). Ez azt jelenti, hogy egy pontról pontra megcáfolatlan nyilatkozat „kereskedelmi igazság”, mert azt nem cáfolták meg, és így az ellenfél elhagyta a csatateret. A kormányok állítólag azért léteznek, hogy vitákat, konfliktusokat oldjanak meg és igazságot szolgáltassanak. A kormányok állítólag azért léteznek, hogy felváltsák az igazság nyilatkozatain összevitatkozók párbaj-területét és csataterét, hogy azok a konfliktusaikat erőszak helyett békésen és ésszerűen oldhassák meg. Tehát az emberek a vitáikat elvihetik a bíróságra, ott feltárhatják és megoldhatják ezeket a konfliktusokat ahelyett, hogy tennének egymásnak háttal tíz lépést és megölnék vagy megsebesítenék egymást. Törvényi Alapelv: „Aki nem cáfol meg egy tévedést pedig képes lenne rá, alapot teremt”.
   
 9. AZ ÁLDOZÁS RENDELKEZÉS A HITELESSÉGRŐL (NINCS HAJLANDÓSÁG AZ ÁLDOZATHOZATALRA = AZ ÍTÉLETNEK NINCS FELELŐSSÉGREVONHATÓSÁGA, FELELŐSSÉGE, HATÓSÁGA VAGY RENDELKEZÉSE). Kockázat nélkül nincs győzelem. A személynek fel kell sorakoztatnia magát az arcvonalban, állást kell foglalnia a kezében lévő dolgot illetően. És nem lehet hasznot remélni anélkül, hogy ne kelljen számolni a veszteség lehetőségével. (Aki nem sérült, az nem kockáztat, vagy nem tesz esküt egy fogadalomban a kereskedelmi felelősségre vonhatóságáról, hogy hatóságot követeljen ) (7. Rész, István élete/halála). Akinek a nyilatkozatainak igazsága, a tetteinek törvényessége, a követelései a vagy vádjai megalapozatlannak bizonyulnak, az elveszíti hitelességét és jogait. Törvényi Alapelv: „Aki viseli a terhet, az részesüljön a haszonból”.
   
 10. A ZÁLOGJOG KIEGYENLÍTÉSE. A kereskedelemben a zálogjog vagy a követelés az alábbi három lehetőség közül bármelyikkel kiegyenlíthető. (Gen. 2-3; Máté. 4; kinyilatkoztatás.).
 • Valaki más által, aki a saját nyilatkozatával pontról pontra megcáfolja a nyilatkozatodat, amíg a dolog megoldódik annak a javára, akinek igaza van, abban az esetben, ha nincs szándékosság.
 • Összehívatod a seriffel a szokásjog-esküdtszéket a hetedik Alkotmány kiegészítés alapján, ha a vita 20 dollárnál több értékről szól. Vagy akár három érdektelen felet is felkérhetsz, hogy döntést hozzon.
 • Az egyetlen másik módja annak, hogy ki legyen egyenlítve a zálogjog az, ha kifizetik.

Törvényi Alapelv: „ha a felperes nem bizonyítja az ügyét, az alperest felmentik”.

 1. Nos, a tizenegyedik Törvényi Alapelv: A ZÁLOGJOG VAGY KÖVETELÉS CSAKIS PONTRÓL PONTRA TÖRTÉNŐ CÁFOLATTAL, ESKÜDTSZÉKI HATÁROZATTAL VAGY KIFIZETÉSSEL EGYENLÍTHETŐ KI.

A Kereskedelmi Törvény nem bírósági törvény. Inkább bíróságot megelőző törvény. Időtlen. Ez a bázis, az alap, amely alapján bármilyen kormány vagy bírósági rendszer létezhet vagy működhet.

Ez azt jelenti, hogy minden, amit a bíróság tesz, és amit a kormány végül eldönt és végrehajt, és azon szabályok, amiket hoz, a Kereskedelmi Törvény alapvető szabályai alapján történik. Amikor bemész a bíróságra és ráteszed a kezed a bibliára, miközben azt mondod, hogy „esküszöm az igazságot, a teljes igazságot, és csakis az igazságot mondom”, akkor valójában egy Kereskedelmi Nyilatkozatra teszel esküt.

A Kereskedelmi Nyilatkozat és az igazság közötti konfliktus adja annak a lehetőségét, hogy a bíróságon legyen miről beszélni, és ez adja ennek az egész eljárásnak az alapját és ez ott tetten érhető, a helyszínen. Ebből ered az egyik oka annak, hogy az ügyvédek mindig vitát akarnak gerjeszteni.

Nincs bíróság és bíró, amelyik felboríthatná, semmibe vehetné vagy eltörölhetné valaki eskü alatt tett igazát. Az egyetlen, akinek bármilyen lehetősége, joga, felelőssége vagy tudása van arra, hogy megcáfolja az eskü alatt tett igazságot az, akire ez ellentétesen hat. Ez az ő dolga, az ő joga, az ő felelőssége, hogy kiálljon magáért. Ki kell fejtenie a saját nyilatkozatát, mert nincs olyan ember, aki helyette elmondhatná azt. Senki más nem tudhatja, hogy mi a Te igazságod, vagy hogy kinyilatkoztassa a szabad akaratodból történő felelősségvállalásodat. Ez a Te dolgod.

A kereskedelmi törvény

Ez a kifejezés átöleli a főnév egészét a jogtudományokban, például a Uniform Commercial Code-ban, vagy a Truth Lending Act ben, ez alkalmazható a jogokra, a kapcsolatokra, a személyek közötti kereskedelemre, a kereskedelemre vagy a kereskedelmi versenyre. Black’s szótár, 6.

A Kereskedelmi Törvény feladata, hogy fenntartsa a kereskedelem harmóniáját, integritását, és a társadalom folytonosságát. Úgy is meghatározzák, mint ami „fenntartja a béke állapotát és méltóságát”. Az évezredek során ezeket az elveket tapasztalatokon keresztül fedezték fel, alakították ki és iktatták azokba a tíz elsődleges törvényekbe, amiket fentebb említettünk. Nincs olyan törvényi kérdés vagy vita, amelyik nem esne a fenti elvek közül egy vagy több hatáskörébe. A világkereskedelem összességében jelenleg a Uniform Commercial Code-dal összhangban működik (UCC), ami az EGYESÜLT ÁLLAMOK Kereskedelmi Törvényének a vállalati verziója.

Behajtás, és hogyan számítjuk ki a károdat

Most nézzük meg a nyilatkozataidat egy másik oldalról. A kereskedelemben két szempont létezik. Az egyik a felbecsülés szempontja, vagyis annak megállapítása, hogy ki tartozik kinek és mivel, miért, hogyan, és mi alapján; a másik pedig a behajtás szempontja.

A behajtás szempontjai a nemzetközi kereskedelemben lettek lefektetve, amelyek már több mint 6000 éve léteznek. Ismétlésképpen, ez a zsidó Törvénykezésből és a zsidó türelmi időből ered, amelyik három egységnyi időt ad; három napot, vagy három hetet, vagy három hónapot. Ezért kapsz 90 napos határidős leveleket az IRS-től.

A kereskedelmi eljárások nem bírósági eljárások. Ezek azonnali eljárások (rövidek, tömörek – esküdtszék-nélküliek).

Az IRS-nek van a legtöbb Kereskedelmi Behajtási ügye az egész világon. A behajtási eljárás viszonylag érvényes, noha az IRS egy államban sincs bejegyezve, hogy üzleti tevékenységet folytathasson. Felfogtad, amit most olvastál? Az IRS NINCS BEJEGYEZVE EGYETLEN ÁLLAMBAN SEM, HOGY ÜZLETI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATHASSON, VAGY HOGY BÁRMIFÉLE KERESKEDELMI ÜGYBEN ELJÁRHASSON. De hát akkor mi alapján szedik be azokat a pénzeket, amiket beszednek? A VÁLASZ: nekik adod azt anélkül, hogy a követelésük bizonyítását kérnéd tőlük, vagy még akkor is, ha „engedélyük” van arra, hogy „önkényes” becslések alapján ajánlatokat adjanak neked.

Mindazonáltal ezen a ponton a dolgok nagyon érdekessé válnak. A dolgok másik szempontja a felbecsülés szempontja: NEM BESZÉLHETÜNK SEMMILYEN ÉRVÉNYES FELBECSÜLÉSRŐL. Az IRS soha nem tudott, soha nem tud, és soha nem is fog tudni VALAHA is kibocsátani egy érvényesen felbecsült zálogjogot vagy behajtást. Ez egyszerűen nem lehetséges.

Először is azért, mert a rendelkezésükben papírnak kellene lennie erről, mégpedig Kereskedelemi Számla képében. Valakinek meg kéne esküdnie arra, hogy ez igaz, helyes és teljes és nem jelent átverést. A kereskedelemben lényegében ugyanúgy van „az igazság, a teljes igazság és csakis az igazság”, mint mikor bekerülsz bíróságra. Namost, az IRS-ben senki nem fog kereskedelmi felelősséget vállalni, és felfedni magát, hogy az embereknek lehetőségük legyen arra, hogy egy, a kereskedelemben megalapozott váddal visszavágjon nekik a valós könyvelés alapján. Ez azt jelentené, hogy meg kéne mutatniuk azt a szerződést, ami alapvető okmány, a rajta lévő aláírásoddal, amelyben alapértelmezésként szerepelsz, és azoknak a csodálatos árucikkeknek és szolgáltatásoknak a teljes listáját, amiket neked eladtak és szolgáltattak, amik ellenértékével tartozol nekik; vagy mindazokról a károkról szóló nyilatkozatukat, amiket Te okoztál nekik, és amik miatt tartozol nekik.

A tudomásom szerint senkinek nincs árucikke vagy szolgáltatása, amit az IRS-től kapott volna valaha, amiért pénzzel tartoznának nekik. Személy szerint nem tudok senkiről, aki kárt okozott volna bárkinek is az IRS-ben, hogy emiatt jogalapjuk lenne arra, hogy utánunk nyúljanak és azt mondják, hogy „pénzzel tartozol nekünk, mert kárt okoztál nekünk”. A felbecsülési szempont az IRSBEN nem létezik, az egész pusztán csalás. Várj egy percet, létezik a „szolgáltatásnak” egy definíciója, ami tényleg az IRSRE vonatkozik:

Szolgáltatás. Az a cselekedet, hogy egy nőstény állatot elvisznek egy hím állathoz azért, hogy azok *&%$#@, hogy az állatok tulajdonosai élvezhessék ennek a közösülésnek az eredményét.

Ez egy meleg, kellemes belső jóérzéssel tölt el Téged is, nem igaz?

Ezért van az, hogy a Kereskedelmi Törvény fenti szabályai a segítségünkre lehetnek. T S Eliot írt egy csodálatos apró frázist az egyik versében: „Nem hagyhatunk fel a kutatással, és az egész kutatásunk eredménye az lesz, hogy elérkezünk arra a pontra, ahol az egészet elkezdtük, és megtudjuk azt, amit már az elején is tudtunk”.

Ez a kezdet, és ez a vég. Ezzel bezárul a kör.

Az egyik oka annak, hogy a szuper-gazdag bankárok és a szuper-gazdag emberek képesek voltak szó szerint ellopni a világot, leigázni, kifosztani és csődbe vinni azt és szinte minden ingó vagyonunkat el tudták venni tőlünk az, hogy a Kereskedelmi Törvény szabályait használják, amiket ők ismernek, de mi nem.

Mivel nem ismerjük a szabályokat, használni sem tudjuk azokat, így azt sem tudjuk, hogy kell játszani. Nem tudjuk, hogy mit kell tenni. Nem tudjuk, hogy hogyan lehet segítségül hívni a jogainkat és a jogorvoslatokat a védelmünkben. Elveszünk a mindennapi teendőinkbe, és csak azzal nem foglalkozunk, ami az egész életünkre megoldást jelenthetne.

Senki nem fog odamenni Hozzád, hogy elmagyarázza neked, mi, miért és hogyan történik veled. Ez soha nem fog megtörténni. Ezek a „powers-that-be” (hatalomban-lenni) emberek nem szivárogtatták ki a játék szabályait. El tudnak és el is lopnak tőlünk mindent, amit csak lehet a csalásaikkal, mert senki nem tud erről semmit.

MEGOLDÁS;

Nos, mit TEHETSZ ez ellen? KI KELL ADNOD A SAJÁT KERESKEDELMI NYILATKOZATODAT. Nem kell feltétlenül nevet adnod neki, de annak kell lennie, ami. A nyilatkozatodban azt állíthatod, hogy „Soha nem adtam elő semmilyen eskü alatt tett nyilatkozatot, ami érvényességet adhatna az önök adókivetésének. A legjobb tudomásom és megfontolt véleményem szerint nem létezik ilyen papír vagy nyilatkozat.” A dokumentum végére követelést teszel feléjük. Hallgatólagosan bele kell egyezniük, miután azt állítod, hogy „Alá kéne Önöknek támasztaniuk, hogy tévedésben vagyok…”

Tudod, hogy mit kellene tenniük ekkor, ugye? Vissza kellene küldeniük egy olyan nyilatkozatot, ami megcáfolja a nyilatkozatodat pontról pontra, ami azt jelentené, hogy el kellene végezniük minden papírmunkát valós felbecsülés alapján, a megalapozottnak tekintett váddal a kereskedelemben, az eredeti eskü alatt tett nyilatkozatot, ami érvényessé tenné az adókivetésüket, vagy a veled szembeni követeléseiket.

Nincs a kitalált entitásoknak olyan ügynöke vagy ügyvédje, aki megtenne egy ilyen nyilatkozatot a vállalatáért. Hogyan adhatnának ki eskü alatt tett nyilatkozatot arra, mint tényre, hogy a vállalat tett vagy nem tett BÁRMIT is? Nincsenek olyan státuszban. Nem tudnak és soha nem fognak tudni kiállítani ilyen nyilatkozatot. Ez azt jelenti, hogy a nyilatkozatod a kereskedelemben igazságként áll.

Még érdekesebbé teheted a dolgot, ha szeretnéd. Mindegyik törvényük alapján, mint például a 18-as című, táblázatba foglalhatod azon bűneik komplett listáját, amiket elkövettek ellened, hogy hazudtak neked, hogy kizártak és elárverezték az otthonod és hogy zálogjogokkal terheltek és sorolhatod tovább. Ez egy lenyűgöző lista lehetne.

Ha táblázatba foglalod azokat a dollárösszegeket, amik szerepet játszottak ezekben a jogsértésekben, a 18-as cím 241-es cikkelye szerint minden egyes ilyen tette okán 10.000,00 dolláros kártérítésre kötelezhető bármely közhivatalnok. Az Alkotmány pontjainak minden egyes megszegéséért, vagy a kereskedelmi törvény megszegéséért a 18-as cím alapján akár 35 vagy 40 ilyen jogsértés is lehet. Ha ezeket összeszorzod, akár 300 vagy 400 dollárt is kitehetnek ezek a kártérítési összegek. Amikor elkezdik összeadni ezeket, egészen biztosan elfehérednek.

Csatolod ezt a táblázatot a bűnügyi magyarázatoddal együtt a nyilatkozatodhoz, és bűnügyi keresetedként benyújtod az Állami Ügyvédhez. Ez olyan, mintha feljelentenéd a rókát, aki a tyúkok ólát őrzi. Mindenesetre, ezt a későbbiek során körvonalazni fogjuk.

Most csatold a nyilatkozatodat és a bűnügyi keresetedet egy kereskedelmi zálogjoghoz. De várj! Van egy még hatásosabb módja, hogy pénzt adjanak neked – Szándék nélküli Csőd! Ez az eljárás részletezve lesz az 5. kurzusban.

Azért tudod végigvinni ezt a bűnügyi keresetes ügyet, mert a saját törvényeik, értékrendszerük és büntetéseik teszik lehetővé, hogy csapdába ejtsék saját magukat. Már felfogták és szabályba foglalták azokat a dollárösszegeket, amiket ők határoztak meg a különféle sértések kártérítéseként. Amikor zálogjogodat érvényesíted rajtuk azon összegekre, nem jöhetnek vissza és nem mondhatják: „Nos, ezek sehol sincsenek. Ezek ésszerűtlenek. Honnan szerezte ezt?” Természetesen a saját törvényeikből.

A KERESKEDELMI ELJÁRÁSOK NEM BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK, HANEM A BÍRÓSÁGOT MEGELŐZŐ ELJÁRÁSOK, ÉS A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSOKNÁL ERŐTELJESEBBEK.

Most elviszed a jegyzőhöz a kereskedelmi zálogjogodat, mint a UCC-1 Pénzügyi nyilatkozatát. Miután felhagytál azzal a kísérlettel, hogy a bűnügyi ügyvéddel próbáld meg beadatni az eredeti bűnügyi keresetet, egyénileg beadod ezt a zálogjogot minden egyes ügynökkel szemben. (A bűnügyi kereset szabadon választható). Nem bújhatnak a vállalati állam szoknyája alá, ezt a képzelt entitást ember alkotta azért, hogy képes legyen azokra a hitszegő tettekre, amikre te különben nem volnál képes már csak a Természeti és az Erkölcsi Törvények normái miatt sem. Ez egyszerűen nem működik.

Éppen azt a behajtási eljárást tudod végrehajtatni az IRS-en, amit idáig ők hajtottak végre rajtad.

Azt fogod észrevenni, hogy az összes ügyvéd, bíró és mindazok az emberek, akik ellened vannak, azt gondolják, hogy ez nonszensz, marhaság és ostobaság. De hamar megtanulják, hogy a nyilatkozataid az igazságról érvényesek és végrehajthatóak ellenük. És azt találják, hogy a dolgok a napok múlásával egyre csak kényelmetlenebbé válnak számukra. A bírók ráadásul azt hiszik, hogy mindez nem számít, mert csak meg kell kérniük egy másik bírót, hogy tüntesse el az összes papírt, ami ellenük szól. A kormány egyéb ügynökei pedig azt hiszik, hogy elbújhatnak a kormány független immunitása mögé, a hatalom és a presztízs mögé, valamint az ügyvédeik azon képessége mögé, hogy azok megkérjék a bíróságokat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az ügyeiket megmentsék. Azonban semelyiküknek nincs hatása az eljárásodra.

Nincs hatása, hiszen csak egy út létezik, ami megmenthetné őket, és abban viszont csatolniuk kellene a saját nyilatkozatukat, ami pontonként cáfolja meg a nyilatkozatodban felsorolt pontokat, és be kéne bizonyítaniuk, hogy tévedsz. Hiába viszik ezt az ügyet a bíróságra vagy az esküdtszék elé, nem fogja túl jól érinteni őket, hiszen ugyanaz a csata még mindig létezik, csak másik fronton.
Mindez azt jelenti, hogy a nyilatkozatok közötti konfliktus még mindig nyitva van. És ez igen kínos számukra, mert nem fognak tudni változtatni semmin. Mindezzel csak egyre több kárt fognak okozni saját maguknak.

A harmadik módja, hogy kiegyenlítsék a követeléseidet az, hogy kifizessék azokat. Ha nem egyenlítik ki a követeléseidet, adsz 90 nap türelmi időt, és 90 nap elteltekor átalakítod a jegyzőről az aktív számlák irodájává. Törvényes címen, minden valós és személyes tulajdonuk most átment a te tulajdonodba. Most a jegyzővel kartotékolod a megfelelő papírokat, és kézbesíted ezt a seriffnek és azt mondod, hogy „át akarom venni a saját tulajdonomat”. A dolgok elkezdenek még érdekesebbekké válni.

Ha egy bűnügyi keresetet küldesz egy közhivatalnok ellen az állambiztonsági biztosnak, akkor az azonnal és automatikusan felfüggeszti a hivatalnok, a bíró vagy az államügyész munkaszerződéseit, és ezzel nekik végük. Nem tudnak a munkaszerződésük nélkül dolgozni. Mindaddig felfüggesztésben maradnak, amíg a kérdés meg nem oldódik.

Nagy hirtelen benne megtaláljuk magunkat abban a helyzetben, amit elejétől fogva akartunk, amelyik az igazság, a helyesség és a jogorvoslat, csupán azzal, hogy felfedeztük azokat a szabályokat, amik erre vonatkoznak, és amik több hatalmat adnak a kezünkbe, mint ami nekik van, és ezáltal kivívhatjuk függetlenségünket.

Nincs senki, sem bíró, sem esküdtszék vagy bárki más, aki fel tudná borítani vagy meg tudná változtatni ezt az eljárást.

Ha ezt megtehetnék, azzal káoszba sodornák a világot. Ez minden törvény, minden rendelet, minden standard, minden civilizáció végét jelentené.

Ez nem lehetséges. Csapdában vannak. Úgy formálod, alakítod a filozófia alapjait a gyakorlatba, hogy magad mellé rendeled a hatalmat, a kormánynak azon ügynökeivel szemben, akik megbecstelenítették a lényedet, kárt okoztak neked az irodájukra esküdve.

Vagyis a saját eljárásaikon keresztül a JAVUNKRA tudjuk fordítani a játék szabályait ahelyett, hogy tudatlanságban maradnánk és rabszolgákként kéne élnünk örök időkre. És ez mindenkire vonatkozik, nem csak a kormány munkatársaira. Ez érvényes alapokra helyezi az életed és ezentúl ez alakítja bármilyen kormánnyal kapcsolatos viszonyod alapját. Ráadásul a legtöbb ember nem tudja, hogy a kormányoknak nincs is vagyonuk és nem tudnak semmiféle nyilatkozatot tenni, amivel alátámaszthatják tetteiket.

A kormányok azért találják ki a szabályozásokat és a törvényeket, hogy kihasználjanak téged, miközben az életedre és a kereskedelmi,/gazdasági státuszodra hajtanak. És nincs senki, aki bármilyen felelősséget vállalna, vagy akit felelősségre lehetne vonni. Létezhet valamiféle kötelmük. De a legtöbb államban ez a kötelem legfeljebb 5-10 millió dollár értékben lehet az egész állam felelősségéért, beleértve minden alkalmazottat is. Mindazonáltal, egy egyszerű közlekedési bírságból kiindulva, akár 5 millió dollárnál többet is táblázatba foglalhatsz, ha úgy választasz.

Egységes Kereskedelmi Kódex (UCC)

A National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) és az American Law Institute (ALI - „Amerikai Jogi Intézet”) által előterjesztett országos hatáskörű egységes törvénykezés, mely minden államban elfogadott.

Ezen törvények hatálya alá tartoznak a kereskedelmi tranzakciók, eladások, áruk bérbeadása, tőkemozgások, értékpapírok, bankbetéteket, hitellevelek, szállítmányok, közraktárjegyek, nyugták, hajók rakodójegyei, befektetési célú értékpapírok és fedezett ügyletek. A UCC-t teljes körűen, vagy legalábbis jelentős mértékben alkalmazzák minden Államban (Blacks 6th). A UCC egy olyan törvénykódex, ami különböző kereskedelmi tranzakciók menetét szabályozza – áruk eladását, banki tranzakciókat, személyi tulajdonhoz köthető fedezett ügyleteket, és egyéb ügyeket. Azért hozták létre, hogy egységesítsék a jogi feltételeket a különböző Államok területén, és kisebb változtatásokkal ugyan, de minden Államban alkalmazásra is került, beleértve a Columbia Kerületet (District of Columbia – D.C.) és a Virgin-szigeteket is. (Barron's 3rd). A kódex sajátos rendelkezéseinek elmozdítása vagy megváltoztatása, a jogosság és méltányosság elvére - ideértve a kereskedelmi jogra és a szerződéskötési képességre – gyakorolt hatása, az alapelvek és képviselőik között kizárást, csalást, megtévesztést, fizikai kényszer alkalmazását, korlátozást, tévedést, összeomlást és csődöt vonhat maga után az ily módon érvényessé tett vagy érvénytelenítő rendelkezések életbe lépése folytán. UCC 1-103.

Más szóval, a fenti harmadik definíció alapján, a UCC a legfontosabb és legfőbb törvény a Földön, a törvénykezés minden más formáját felöleli és magába foglalja (kivéve téged, mint szuverén létezőt, persze). Pennsylvania állam volt az első, ahol a UCC-t alkalmazni kezdték (1954 júliusától), és Louisiana állam volt az utolsó, ahol bevezetésre került (1975. január 1-én).  

A következő idézet az „Egyesült Államok Kereskedelmi Banki Törvényeinek Kézikönyve Banki Tisztviselők számára” (BANK OFFICERS HANDBOOK OF COMMERCIAL BANKING LAW WITHIN THE UNITED STATE) hatodik kiadásának, 22.01(1)-es bekezdéséből való és a tranzakciók bizonyos típusaira vonatkozik:

„Tizenkét tranzakció létezik, amelyre a UCC törvénye nem alkalmazható. Ezek a következők:
"1. Szövetségi törvények hatálya alá tartozó hitelbiztosíték...
"2. Bérbeadó tulajdonos zálogjoga...
"3. Szolgáltatásokra vagy anyagi javakra kivetett zálog...
"4. Munkabér átruházása...
"5. Kormányzati szervek átutalásai...
"6. Bizonyos számlák vagy ingósági papírok értékesítése...
"7. Biztosítási kötvények...
"8. Bírósági ítéletek...
"9. Beszámítási jog... (lásd beszámítás)
"10. Ingatlanok után fizetendő kamat...
"11. Kártérítési igények...
"12. Bankszámlák..."

A UCC-104 megállapítja: „A hallgatólagos hatálytalanítás ellen kialakítva. Ez az általános törvény szándéka szerint a témát egységes keretbe foglalja, egyetlen részletét sem lehet hatályon kívül helyezni és ennek eshetőségét is a törvényalkotás folyamata során kerülni kell.”

A UCC egyetlen elemét sem hatálytalanították még, és soha nem is lehet ezt megtenni. Ha egy esemény során ellentmondásba kerül egymással a kitörölt részlet és az éppen aktuális vonatkozó rész, akkor a kitörölt rész hatálya marad a döntő. Ha ezt megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy ez nem is történhetne másképpen. Bármely pillanatban potenciálisan számtalan azon tranzakciók száma, amik a UCC rendelkezéseinek hatálya alatt zajlódnak le. Ha a UCC bármely részletét „eltöröljük”, az egy későbbi időpontban óriási felforduláshoz és káoszhoz vezet majd minden olyan kereskedelmi egyezmény esetében, amelyre vonatkozott a kitörölt rész. Ezzel elképzelhetetlen, szinte csillagászati mértékű teher helyeződne minden szereplő vállára, aki megpróbálna alkalmazkodni ilyen mérvű változás hatásaihoz.

Most pedig határozzuk meg, mit is jelent valójában az Egyesült Államok. Ezt már érintettük egyszer a 2. kurzuson. Azonban, szándékosan erre a területre vonatkoztatva, definiáljuk most mégegyszer, hogy jobban megérthessük, és alkalmazzuk ezt kimondottan ennek a folyamatnak a tükrében.

A kereskedelmi zálogjog (Commercial Lien)

A kereskedelmi zálogjog egy nem-bírósági követelés vagy vád, mely az adós vagyona ellen irányul, adósság, adótartozás vagy egyéb kötelezettség megfizetésére vonatkozóan. A zálogjog következtében állandóan fennáll az esélye a vagyon lefoglalásának, nem fizetés esetén 3 hónap, vagy 90 nap áll rendelkezésre, hogy az adós megcáfolja a zálogjogról szóló eskü alatt vagy közjegyző előtt tett írásbeli nyilatkozatot. A türelmi idő ad 3 hónap haladékot a végrehajtási eljárás megkezdéséig, lehetővé téve, hogy akár szóbeli, akár írásbeli, vagy bírósági tárgyaláson elhangzott ígéretet tegyünk, a 90 napos türelmi időn belül. A zálogba vétel, az okiratosításakor (Blacks 6th alapján) egy eskü alatt tett írásbeli értesítő nyilatkozat után válik lejárt kereskedelmi záloggá, és a számla a kitöltés napjától számított 90 nap múlva esedékes. A zálogra vonatkozó jogot egy hiteles, eskü alatt tett írásos nyilatkozat formájában kell kifejezésre juttatni, mely a valóságnak megfelel, korrekt és teljes, és tartalmazza a nyilatkozattevő tényleges azonosításához szükséges adatokat is. Az eskü az egyén saját kereskedelmi jogi felelősségén alapul.

A kereskedelmi zálogjog csak abban különbözik a „megalapozottnak tekintett vádtól” (true bill in commerce), hogy utóbbi általában nem nyilvános, míg a kereskedelmi zálogjog nyilvánosan kihirdetésre kerül, és általában a Megyei Irattárban kerül iktatásra, és mint minden ilyen nyilatkozat, ha nincs minden kétséget kizáróan, tételesen megcáfolva, akkor egy biztosíték(15 USC) és számlakövetelés is egyben.

A kereskedelmi zálogjog abban különbözik a nem-kereskedelmi zálogjogtól, hogy tartalmaz egy nyilatkozatot egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetésről, egy áru vagy megvásárolt szolgáltatás, vagy elkövetett bűncselekmény, és egy fennálló tartozás között. Egy kereskedelmi zálogjog megállapítása nem igényli bírósági eljárás lefolytatását. Azonban, a kereskedelmi zálogjog megtámadható a bíróságon az Alkotmány Hetedik Kiegészítése alapján, de a felperesen kívül, illetve megfelelően összeállított és összehívott bírósági tárgyalás és törvényesen lefolytatott eljárás kivételével nem lehet eltörölni. Gyorsított eljárás keretein belül, vagyis bírói döntéssel sem lehet ezt megtenni. Egy kereskedelmi zálogjog (vagy zálogba vétel) létezhet az általános kereskedelemben bírósági eljárás nélkül is, és ennél fogva ez nem a szokásjog körébe tartozó eszköz, egészen addig, amíg egy szokásjogi bíróság előtt meg nem támadják, ekkor átváltozik szokásjogon alapuló zálogjoggá. (Szokásjog: az a jog, mely nem írott törvényen, hanem a népnek állandó alkalmazással nyilvánított jogi meggyőződésében gyökerezik)  A kereskedelmi zálogjognak mindig tartalmaznia kell egy eskü alatt tett írásos nyilatkozatot, megtámogatva ezzel a zálogjogi követelést, és nem távolítható el a felperes (zálogjog igénylő) teljes és tételes eskü alatt tett írásos nyilatkozata nélkül, ami ezzel megdönti a kereskedelmi zálogjog kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését. Továbbá, egyetlen szokásjogon alapuló eljárás sem képes eltörölni a zálogjogot, amíg az a szokásjogi eljárás nem végződik a zálogjog igénylő eskü alatt tett nyilatkozatának tételes és teljes cáfolatával, amellyel megdönti a kereskedelmi zálogjog kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését.

Mi az igazi számla a kereskedelemben? (What is a True Bill in Commerce?)

Ez a könyvelésre vonatkozik, amelynek során minden birtokbavétel megállapításra kerül. Ez az első eskü alatt tett írásos nyilatkozatod, mely hivatalosan elismert, melyre a résztvevő felek a saját kereskedelmi felelősségük tudatában esküdnek fel, bizonyítva, hogy a benne foglalt információ igaz, a valóságnak megfelel, teljes és mint ilyen, kizárja a félreértés lehetőségét. Tartalmaznia kell egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést, az áru, vagy megvásárolt szolgáltatás, vagy bűncselekmény és a fennálló tartozás között. Ezt a kereskedelmi kapcsolatot úgy ismerjük, mint „jogos kártérítést” (az Alkotmány 5-ik kiegészítése alapján), a Kormány és az amerikai nép kapcsolatára vonatkoztatva a megalapozottnak tekintett vád nem más, mint egy garancia/biztosíték (Alkotmány 4-ik kiegészítés), és a jogalkotási aktus (IRS/Adóhatóság és hasonlók) révén történő közvetlen vagyonelvétel, amelyet úgy is neveznek, hogy a „Fájdalom és Büntetés számlája” („Bill of Pains and Penalties”) (Alkotmány I. fejezet, 10-ik szakasz, I. cikkely és I. Fejezet, 9-ik szakasz, 3-ik cikkely – Bill of Attainder).

Még egy téma maradt hátra, amit körbe kell járnunk, mielőtt elkezdenénk összerakni a kirakós darabkáit, hogy aztán azt a szolgálatunkba állítsuk. Ez a téma pedig nem más, mint maga az Egységes Kereskedelmi Kódex, vagyis UCC.

Egyesült Államok – Mi – U.S – USA – Amerika (United States - US- U.S.-USA-America)

Jelentése: (A) központi vállalat... 28-as számú USC irat, 3002 (5)-ös bekezdés, 176-ik fejezet. Világos, hogy az Egyesült Államok... egy vállalat... 534 FEDERAL SUPPLEMENT 724

„Jól megalapozott tény, hogy az Amerikai Egyesült Államok valójában egy vállalat, mely eredetileg 1871. február 21-én lett bejegyezve, „Columbia Kerület” (District of Columbia) név alatt. 16. megállapítás 419, 62. fejezet; 1878 Június 11-én átszervezésre került; egy csődbe ment vállalat az Egységes Házszabályzat 1933 Június 5-én kelt 192-es pontja alapján (House Joint Resolution 192), Szenátusi jelentés (Senate Report) 93-549, és Közigazgatási Rendelet (Executive Orders) 6072, 6102 és 6246 szerint; önálló kormányzat (de facto government), 10 négyzetmérföldes területét (kb 25,9 km2) eredetileg Maryland és Virgina állam engedte át, ez magába foglalta Washington D.C.-t, illetve a hozzá tartozó vagyontárgyakat, földterületet, erődöt, és fegyverarzenált. 

Ennek az a jelentősége, hogy az Egyesült Államoknak, mint vállalatnak nincs többé felhatalmazása arra, hogy végrehajtsa törvényeit rajtunk, az embereken úgy, mint pl a McDonald's vállalaton. Ezt csak egyetlen kivétellel teheti meg – azokkal a szerződésekkel, melyeket aláírat velünk a strómanunk nevében, és azokat, mint biztosítékot használja az Egyesült Államok és a hitelező bankárok számára. Ezek a szerződések hozzákötnek minket az Egyesült Államokhoz és a bankárokhoz, akik tulajdonképpen nem is velünk vannak, hanem azzal a mesterségesen létrehozott entitással, akit ők csak „személynek” neveznek, és aki úgy tűnik, mintha látszólag mi lennénk, de a nevét CSUPA NAGY BETŰKKEL írják.

Mindezt pedig a,

HADITENGERÉSZETI BÍRÓSÁG (VICE-ADMIRALTY COURTS)

hatálya alatt tehetik meg. A kifejezés az angol jogból eredeztethető. Ezeket a bíróságokat az angol királynő tengeren túli gyarmatain hozták létre, és illetékessége elsősorban a tengeri ügyekre terjedt ki, különösen azokra, melyek a lefoglalt hajókra és zsákmányra vonatkoztak.
Az Amerikai Egyesül Államok törvényesen az Angol Korona tulajdona, méghozzá az eredeti vegyesvállalati kereskedelmi megállapodás révén, mely a gyarmatok és a Korona között köttetett, az Alkotmány pedig az összes államot egyesével visszahelyezte angol fennhatóság és uralom alá. Az amerikai emberek azonban, a jog szerint szuverén létezők, függetlenek tehát az államoktól és a Koronától. Ezen tény miatt volt szükség arra, hogy az embereket egyesével visszahelyezzék angol fennhatóság alá, és a kereskedelem lett az az eszköz, melynek révén ezt a feladatot megoldották. Elsőként az Alkotmány 14-ik kiegészítése révén, majd pedig a születési anyakönyvi kivonataink és a vagyonunk regisztrálásával. Minden bíróság Amerikában Haditengerészeti Bíróságként működik az angol Korona magánkereskedelmi forgalmát elősegítendő.

ÉRTÉK ELFOGADÁS ÉS ÁTVÉTEL (ACCEPT FOR VALUE AND ACCEPTANCE)

Mostanra már valószínűleg te is találkoztál az „érték elfogadás/átvétel” fogalmával. Mikor először találkoztam ezzel a kifejezéssel, bevallom, nehezemre esett megértenem. És a legtöbb ember, aki belekezd ebbe a kiváltási eljárásba, hasonló problémával néz szembe.

Ha kikeresed az „elfogadás/átvétel” kifejezést a Black's szótár 4-ik kötetében ezt fogod találni: „elfogadni/átvenni beleegyezéssel vagy kárpótlás, kiegyenlítés útján; elfogadni/átvenni valamit megtartás, vagy megőrzés szándékával.”

Ennek tudatában, amikor kapsz egy közlekedési bírságról szóló csekket, vagy felszólítást, vagy bármi ilyesmit, akkor általában az ember első gondolata ez: „Ó, nem. Ezt biztosan nem fogom átvenni!” Miért akarna bárki is elfogadni/átvenni ilyesmit?

Elfogadás/átvétel. Bármilyen dolog haszonnal történő adás-vétele, ami egy hallgatólagos megállapodáson alapuló eljárás során történik, elkerülhető vagy kivédhető lenne, ha az elfogadásra/átvételre nem kerülne sor.

Hát, ez sem hangzik sokkal jobban, ugye?

Először is, talán nem vagy tisztában azzal, hogy mit jelent pontosan az hogy „hallgatólagos”, tehát ezt is keressük meg a szótárban. A Black's 6th alapján:

 1. valamely dolgot létezőnek, bizonyítottnak, és elfogadottnak tekintik anélkül, hogy azt nyíltan kifejezésre juttatnák, vagy nyilvánosan megállapítanák; maga után vonja annak tudomásulvételét, elfogadását mintegy hallgatólagos megállapodás részeként.
   
 2. titokban végrehajtott cselekedet, amire burkoltan utalhatnak ugyan, de közvetlenül nem hozzák nyilvánosságra; az ellentmondások és kifogások, ellenvetések és tiltakozások esetleges felmerülése miatt tartózkodnak a kinyilvánítástól; (hallgatólagos, mert) a világosan kifejezett ügy hiányban, a helyzet és a körülmények nyomán kerül megállapításra.

A fentiek alapján arra következtetek, hogy ha én elfogadok valamit, akkor ott lennie kell valamiféle megállapodásnak. Elfogadok akármit, amit leírnak nekem, bármilyen papírról legyen is szó. De ha nem fogadom el és nem teszek igazából semmit, még akkor is létezni fog egy megállapodás, mert én nem cáfoltam meg, vagy nem tiltakoztam az írásban foglaltak ellen. Korábbi tapasztalataimból kiindulva tisztában vagyok azzal, hogy bizonyosan nem akarok senkivel sem bírósági ügybe keveredni. Mindegy, hogy milyen biztosan hiszel az igazadban, hogy milyen törvényről gondolod, hogy a te oldaladon áll, úgy tűnik bármilyen bíróság ellenében te csakis veszíthetsz. Istenem, micsoda kényelmetlen helyzet ez!

Tehát akkor miért is akarnék én bármilyen értéket elfogadni/átvenni? Hogyan is lehetne ezt a fogalmat az én szolgálatomba állítani?

Nos, vizsgáljuk meg ezt egy kicsit távolabbról, pontosítsunk néhány alapfogalmat és meglátjuk mire jutunk a helyzet tisztább megértésében.

Nézzünk egy kicsit távolabb annál, mint amit a elfogadás/átvételről megtudtunk a Black's szótár 6-ik kötete alapján. Ugyanazon az oldalon találjuk lejjebb az „Elfogadás/átvétel típusait”. E címszó alatt találod a „Feltételes elfogadás/átvétel” fogalmát.

Feltételes elfogadás/átvétel. Megállapodás egy váltó kifizetésére, vagy egy ajánlat elfogadására, a megfelelő körülmény bekövetkezésekor.

A „feltételes elfogadás/átvétel” valójában egy megállapodás, ami arra vonatkozik, hogy a felajánló (azaz te) olyan alkut vagy üzletet akar kötni, ami bizonyos szempontból eltér az eredeti ajánlatban foglaltaktól. Ennélfogva tehát a feltételes elfogadás/átvétel valójában egy ellenajánlat.

OK. Ez már egy kicsit jobban hangzik. Ha én feltételes elfogadással/átvétellel fogadom el az ajánlatukat, az azt jelenti, hogy van egy ellenajánlatom, amit visszafordíthatok ellenük. Így a labda most az ő oldalukon pattog. Ha nem válaszolnak rá, akkor elfogadják az ajánlatodat, méghozzá hallgatólagos megállapodásként, és ezáltal te nyertél. Ez most már egészen jól hangzik. De, ezzel még nem végeztünk. Keressük meg az „elfogadás/átvétel hatásköre” kifejezést a Black's 6-ik kötetében:

Az Elfogadás/átvétel hatásköre: A felajánló (ez megint csak te vagy) képessége arra, hogy az ajánlat során az elfogadás/átvétel feltételeit megszabja, annak érdekében, hogy egy jogerős, kötelező érvényű szerződést hozzon létre

Tehát, abban az esetben, ha én feltételes elfogadással/átvétellel fogadom el a te ajánlatodat, akkor én szabom a feltételeket, ami alapján elfogadom az ajánlatod, és ettől kezdve kötelező érvényű szerződésünk van erről. Az ajánlattevőnek (törvényhatóságnak vagy vállalatnak) ettől kezdve egy cáfolattal kell előrukkolnia, hogy bizonyítsa, hogy az én feltételeim hibásak voltak. Ezekre a szerződésekre az 5-ik előadásomban részletesebben is kitérünk majd, de az első dolog, amit meg kell tegyél, hogy elfogadod/átveszed ezeket a szerződéseket és igényt formálsz arra a kitalált személyiségre, akit az állam hozott létre a születésedkor.

KIVÁLTÁS (REDEMPTION)

Tudtad, hogy az Amerikai Egyesült Államokban „vállalatként” tartják nyilván azt a kitalált személyt, akinek a neve pontosan megegyezik a tiéddel, csak csupa nagybetűvel írják? A 15 USCA (United States Code Annotated) 44-ik paragrafusa alapján:

„Vállalatnak minősül minden társaság, szövetkezet, ún. Massachusetts-tröszt, vagy egyesület, ami közösségileg vagy egyénileg abból a célból működik, hogy üzleti tevékenységet folytasson, annak érdekében, hogy profitot hozzon létre saját maga, vagy a benne részt vevők javára.”

Tehát, ha az állam hozta létre ezt az „egyénileg működő” vállalatot, akkor elképzelhető, hogy hatalommal is rendelkezik felette? Hát persze, hogy rendelkezik. És egészen addig, amíg nem küldesz nekik erről egy felszólítást, addig rendelkezni is fog felette. Pontosan erre szolgál a UCC-1 Költségviselési Nyilatkozat, ami nyíltan kijelenti, hogy neked, a biztosított félnek, követelésed van az adós, vagyis az „egyénileg működő” vállalat felé. Amikor iktatod ezt a dokumentumot, azzal kivonod ezt az entitást az állam karmai közül, kivonod ezt a kitalált személyt az állam illetékessége és hatásköre alól, és áthelyezed a sajátodéba, és ennélfogva ez az entitás az állam számára „külföldivé” válik, ún. „egyénileg működő külföldi vállalattá” (unincorporated foreign corporation) alakul. Ez ellentmondásosnak hangzik, de ismét csak azt mondom, hogy én csupán az Ő terminológiájukat használom.

Költségviselési nyilatkozat (Financing Statement): Felsorolja a biztosított fél hitelbiztosítékként használt vagyonát. Ezt a dokumentumot arra tervezték, hogy értesítsen egy harmadik felet, egy leendő jövőbeni vásárlót, vagy egy hitelezőt arról, hogy milyen érvényesíthető hitelbiztosíték szerepel az adós vagyonában; Pusztán a hitelbiztosíték létrehozását bizonyítja és általában önmagában nem minősül fedezeti megállapodásnak; A Költségviselési Nyilatkozatot a hitelbiztosítékot birtokló fél iktatja a Külügyminisztériumnál (az USA-ban) vagy hasonló kormányzati testületnél, és ennél fogva ez nyilvános okiratnak minősül.

Fedezeti megállapodás (Security Agreement): Olyan megállapodás, amely hitelbiztosítékként szolgál az adós és a biztosított fél között. UCC-9- 105(h); Megállapodás, amely magántulajdonban lévő hitelbiztosítékként szolgálhat a hitelező számára, jelentheti, hogy az abban felsoroltak átkerülnek a hitelező birtokába a kezességvállalásból eredően, vagy Költségviselési Nyilatkozat tárgyát képezheti, a megfelelő nyilvános okirat formájában.

Hitelbiztosíték (Security interest): vagyoni jellegű érdekeltség, ami a fedezeti megállapodás értelmében merül fel; ez a nyomtatvány biztosítja azt, hogy nem-teljesítés esetén a vagyon eladható legyen, és ebből kifizetésre kerülhessen az a tartozás, amire a hitelbiztosítékot egyáltalán létrehozták; A „zálogjog” kifejezést általában ennek a szinonimájaként használják, habár a zálogjog általában olyan  biztosítékra vonatkozik, melyet a törvény erejénél fogva alkotnak meg, nem pedig olyanra, amely adós és hitelező közötti megállapodás esetében jön létre.

A UCC-1 Költségviselési Nyilatkozat iktatásához szükségünk van a hitelbiztosítékra, de ez vajon jelenti-e azt is, hogy ennek írásos formában kell léteznie, hozzácsatolva a UCC-1 dokumentumhoz? Lehetséges, de mi van akkor, ha szóbeli megállapodással találkozunk? Mivel a stróman vállalatod nem tud beszélni, hogyan tudná leírni vagy aláírni a saját nevét? Megírhatsz egyet és hozzácsatolhatod, de valószínűleg nem lesz rá szükséged. Tulajdonképpen  az ember végigmehet az egész adminisztratív folyamaton anélkül,  hogy kitöltené a UCC-1 Költségviselési Nyilatkozatot, mert te vagy a biztosított fél és a hitelező is, akár iktatod ezt, akár nem. A UCC-1 kitöltése sokkal inkább a te javadat szolgálja, mint bárki másét ezen a bolygón, mivelhogy ezt az egész ezoterikus, átvitt értelmű és megfoghatatlan témakört valódivá és érzékelhetővé teszi a számodra, és megadja azt az önbizalmat és nyereséget, ami megér minden ráfordított erőfeszítést a részedről.

Néhány szövetségi államban nehézséget okozhat majd a számodra, ha kiállítod a Költségviselési Nyilatkozatot, mert azt mondják majd neked a tisztviselők, hogy te „saját magaddal akarsz szerződni?” Ezt megelőzendő, válaszd szét és különítsd el saját magadat a neveden futó stróman vállalattól, ennek eredményeképpen képesek lesznek megkülönböztetni a kettőt egymástól (mintha nem tudnának erről az egészről!?). Az egyik dolog, amit tehetsz, hogy kérvényezel egy márkanevet a neveden futó vállalatod számára. Mikor ez megvan, elkezdesz majd hirdetéseket és reklámokat kapni a postai vagy elektromos levelezési rendszerben vagy a „hitelkártya gépezetben”, amiket aztán felhasználhatsz az újonnan létrehozott „üzletmeneted” során. Ezekre természetesen semmi szükséged nincs, de mindez azt mutatja majd, hogy a vállalati rendszer mostantól felismeri a strómanodat, mint „mesterségesen létrehozott entitást, aki üzletszerű tevékenységet folytat, profitszerzés céljából”, egyszóval vállalatként működik.

Gyakorlat: Iktasd a Kereskedelmi nevedet és a UCC-1 Költségviselési Nyilatkozatod

 1. Menj fel annak a szövetségi államnak a honlapjára, ahol laksz (USA-ban) és tölts le egy Kereskedelmi Név Igénylő Kérelmet (Application for Trade Name) és egy UCC-1 Költségviselési Nyilatkozat nyomtatványt. A Külügyminisztérium honlapjáról is megteheted ezt, de bármelyik állam hivatalos honlapja megfelelő.
   
 2. Töltsd ki a Kereskedelmi Név Igénylő Kérelmet és postázd el a Külügyminisztériumnak, a hozzá tartozó illetékkel együtt. Annál a rovatnál, amelynél azt kérdezik, milyen fajta vállalatról van szó, jelöld be, hogy „személy”. Ha mást is bejelölsz, attól csak összezavarodnak majd, szóval ne jelölj be semmi mást.
   
 3. Amikor megkapod a kereskedelmi névről szóló igazolást, készíts róla egy másolatot és mellékeld a UCC-1 Költségviselési Nyilatkozathoz.
   
 4. Töltsd ki a UCC-1 Költségviselési Nyilatkozatot a lent szereplő minta alapján, és mellékeld hozzá a Kereskedelmi Névről kapott igazolást, továbbá a születési anyakönyvi kivonatod másolatát. A Kereskedelmi Megállapodás nem szükséges ehhez, mivel ez egy privát megállapodás közted és a saját neveden bejegyzett vállalatod, közkeletű nevén, strómanod között. Az „ADÓS CÍME” rovatnál fel kell tüntetned azt a KÓRHÁZAT, ahol születtél, mivelhogy születésedkor az állam abban az épületben hozta létre a vállalatot. Fontos, hogy minden olyan iratot és szerződést feltüntess a listán, amelyet valaha aláírtál a strómanod nevében, pl jogosítvány, társadalombiztosítási szám, házassági bizonyítvány, útlevél, stb...
   
 5. Igényelj továbbá egy számot, ami a Kincstár Által Kiállított Nyilvántartási Jegyzéked száma lesz majd (Treasury Posted Registered Account). Ezt a kimutatást az USA Pénzügyminisztériuma hozza létre, és ott a Pénzügyminisztérium, mint magánember nevén van nyilvántartva. Fontos, hogy erre a személyre később, mint magánszemélyre hivatkozzunk, mivelhogy az illetékes bíróságon privát ügyekben nem hivatkozhatsz egy kitalált személyre. Ez a szám tartalmazza majd azt a regisztrációs számot, amit a Postahivataltól kaptál és a piros színű regisztrációs postai matricán szerepel, továbbá a társadalombiztosítási számodat, gondolatjelek nélkül. Például: RR26511985 & 111223333.
   
 6. Iktasd a UCC-1 dokumentumot a Külügyminisztériumnál és fizesd be az erre vonatkozó díjat.

Kereskedelmi fedezeti megállapodás (Commercial Security Agreement)

Nem értékesíthető és nem-átruházható Kereskedelmi Megállapodás kiállítva és érkeztetve ________év ________hó ______nap, köttetik JOHN HENRY DOE, továbbiakban „Adós”, Szervezeti Száma: 570-50-8194 és John Henry Doe, továbbiakban „Biztosított fél”, között mint Hitelező, Hitelező Azonosító Száma: 544327911. Az ügyfelek, továbbiakban „felek” a következők:

ADÓS:

JOHN HENRY DOE, jogi személyiség
SAINT MARY’S KÓRHÁZ
TUCSON, ARIZONA 85746

Szervezeti száma: 570-50-8194

Biztosított fél:

John Henry Doe, férfi
Levelezési címe: c/o 4741 W, Camino Tierra
Tucson, Arizona 85746

Hitelező Azonosító száma: 544327911

MEGÁLLAPODÁS

A felek a következőkben állapodnak meg:

Adós ezennel átruházza a Biztosított Félre az általánosan alább felsorolt, illetve tételesen az „A” jelű csatolmányban kifejtett fedezetül szolgáló hitelbiztosítékot (továbbiakban Biztosíték), melyben lefoglalja az Adós vagyonát, továbbá annak bármilyen forrásból származó jövedelmét, legyen az közvetlen vagy közvetett, teljes vagy részleges, esedékes vagy a jövőben esedékessé váló, meglévő vagy a jövőben felmerülő, feltételezett vagy ténylegesen meglévő, az Adós szóbeli vagy nyilvánosan írásban kifejezett adósságát és tartozását, annak fejében, hogy a Biztosított Fél bizonyos dolgokat az Adóst számára biztosít. Ideértve, de nem kizárólagos értelemben ez a következőket foglalja magában:

 1. Biztosított Fél szükség esetén azonnali ellenszolgáltatás nélkül aláír az Adós számára, olyan esetekben, amikor az Adós aláírására van szükség, miközben fenntartja a jogot arra, hogy amíg a teljes adósság kifizetésre nem kerül, addig a fennálló adósság mértéke elegendő követelést biztosít számára.
   
 2. A Biztosított Fél egy kötelezettségvállalást bocsát ki arra vonatkozólag, hogy hitelt (akár azonnal felhasználható hitelt) nyújt, a nehézségek esetén, akár igénybe veszik azt, akár nem; és
   
 3. a Biztosított Fél gondoskodik a biztosíték kifizetéséről bármely összegre vonatkozóan, ami az Adós által aláírt nyilvános szerződésekben szerepel, és az Adós részéről esedékes, vagy később esedékessé válik.

Az Adós kijelenti, hogy jogi személyiségként van elismerve, így olyan jogok és kiváltságok illetik meg, melyeket az Amerikai Egyesül Államok törvényei biztosítanak számára létrejötte, vagyis 1966 óta. Minden jogi eszköz megállapításra kerül ezen megállapodás keretén belül, amely a hitelbiztosíték védelméül szolgál, és szükség esetén az Adós által felhasználásra kerül; továbbá minden támogatás, amelyet az Adós nyújt és amelyre a Biztosított Félnek szüksége van a hitelbiztosíték védelme során, szintén meghatározásra kerül e megállapodásban.

A Fedezeti Megállapodás végrehajtása tartalmazza annak ígéretét, hogy az Adós elvégzi kereskedelmi nyomtatványok kitöltését, beleértve, de nem kizárólagosan mint pl Költségviselési Nyilatkozat kitöltését, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy biztosítsák a Biztosított Fél követelésének teljesülését. E megállapodásban megállapított hitelbiztosíték megmarad egészen addig, amíg az Adós részéről a Biztosított Fél felé fennálló minden követelés kiegyenlítésre nem kerül és minden esedékes vagy fizetendő ellenszolgáltatás a Biztosított Fél számára átadásra nem kerül, tekintet nélkül arra, hogy a megállapodásban szereplő biztosíték az Adós vagy a Biztosított Fél birtokában van.

Az Adós garantálja, hogy a Biztosított Fél követelései a biztosíték ellenében érvényesíthetők a megállapodásban kifejtett feltételek, továbbá az érvényben lévő és kihirdetett jogszabályok alapján, melyek arra irányulnak, hogy megvédjék a hitelező követelését az Adós ellenében. Az Adós ugyancsak garantálja, hogy felhasználható és piacképes okirattal rendelkezik a biztosítékról, mely mentes (vagy már korábban kiegyenlítésre került) minden valódi és törvényes zálogjogtól és terheléstől kivéve a jelen megállapodásban megállapított érdekeltséget, továbbá kivéve olyan jelentős fennálló követelést, amelyre magánmegállapodás keretében került sor, betartva minden feltételt, mely a nemzetközi szerződési jog alapján a felek között érvényes szerződés létrehozását teszi lehetővé.

A biztosítékkal kapcsolatos, és az Adóshoz tartozó más nyilvános jelzálogok másodlagosak maradnak e megállapodás keretében egészen addig, amíg azok előbb kerülnek bejegyzésre, mint az ugyanazon biztosíték terhére regisztrált Biztosított Fél követelése, ahogyan az a nemzetközi kereskedelmi jog rendelkezései alapján is elfogadott.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Biztosíték birtoklása. A biztosíték, vagy a biztosíték meglétét igazoló bizonyíték az Adós birtokában maradhat és az Adós által e megállapodásban rögzített címen, vagy más, a Biztosított Fél által jóváhagyott helyen megőrzésre kerül. A helyváltoztatást 10 napon belül a Biztosított Fél részére jelentenie kell. Az Adós beleegyezik abba, hogy a szokásos üzletmenethez köthető tevékenységen kívül (pl. leltár) más okból nem mozdítja el helyéről a biztosítékot. Abban az esetben, ha kétség merülne fel a biztosíték helyváltozásának jogszerűségével kapcsolatban, az Adós vállalja, hogy erről írásos jóváhagyást szerez a Biztosított Féltől. Az Adós birtokolhat bármilyen személyes vagyont, ami a biztosíték részét képezi, és más biztosítékot is jogszerűen igénybe vehet, amennyiben az jogilag nem összeegyeztethetetlen e megállapodásban foglaltakkal, kivéve az Adós azon jogát, hogy olyan biztosíték részét képező vagyont is felhasználjon, amely a Biztosított Fél tulajdonában van, melyet azért birtokol, hogy annak révén jogszerűen érvényesíteni tudja követelését a biztosíték terhére. Amennyiben Biztosított Fél azt az adott körülmények között megfelelőnek ítéli és a fizetésképtelenség bekövetkezése előtt vagy után birtokolja a biztosíték bármely részét, azt a biztosíték indokolt és jogos felügyeletének kell tekinteni.

A biztosíték részét képező jövedelem és áruk. A Biztosított Fél részéről történő lemondásig, a biztosíték részét képező minden jövedelem és árucikk a Biztosított Fél számára kezelendő és beleegyezése nélkül nem keverendő más számlával, vagy tőkealappal. Ilyen eljárás esetén a Biztosított Felet az átvételt követően azonnal értesíteni kell. A leltárkészlet eladása és az Adós nyilvános üzletviteléhez kapcsolódó számlabehajtás kivételével az Adós vállalja, hogy a biztosítékot nem adja el, nem kínálja fel eladásra, vagy más egyéb módon történő átruházásáról nem intézkedik; továbbá a Biztosított Fél írásos beleegyezése nélkül nem zálogosítja el, nem terheli meg, vagy más módon sem engedélyezi, hogy a biztosíték a jelen megállapodásban foglaltakkal ellentétes zálogjog, hitelbiztosíték, vagy jelzálog tárgyává legyen.

A biztosíték kezelése. Az Adós vállalja, hogy minden valódi, kézzelfogható biztosítékot jó állapotban őriz meg, illetve helyrehoz, és nem tesz tönkre vagy okoz kárt a biztosítékban, vagy a biztosíték egy részében. A Biztosított Félnek és kijelölt képviselőjének joga van bármilyen indokolt esetben megvizsgálni, ellenőrizni a biztosítékot, bárhol is legyen az helyileg. Az Adósnak minden esetben azonnal értesítenie kell a Biztosított Felet a biztosítékban bekövetkező kiegyenlítés, elutasítás, újrafoglalás, veszteség vagy káresemény bekövetkezésekor; minden a biztosítékra vonatkozó hitelkérelem vagy kiegyenlítés esetén, illetve a biztosítékkal kapcsolatos bármilyen felmerülő vita esetén; továbbá általánosságban minden olyan esemény bekövetkezésekor, ami hatással van a biztosítékra, a biztosíték értékére vagy összegére.

A jogi rendelkezések betartása. Az Adósnak minden esetben azonnal eleget kell tennie minden jogszabálynak, rendeletnek, hatóság által hozott szabályozásnak, mely a biztosíték bemutatására, használatára, vagy hozzá kapcsolódó intézkedésekre vonatkozik. Az Adós jóhiszeműségből teljesítés nélkül, megfelelő fellebbezés bemutatásával, megtámadhat minden jogszabályt, rendeletet, vagy szabályozást, amíg a Biztosított Fél szerint nem veszélyezteti követelését a biztosíték irányába. A Biztosított Fél saját akaratából bármilyen esetben beavatkozhat, ha a biztosíték meglétét veszélyeztetve érzi.

Nyilvános viták. Az Adós elfogadja, hogy esedékességkor megfizet minden kivetett adót, illetve zálogjogot a biztosíték terhére; a kivetett adók és zálogjogok elsőbbséget élveznek a megállapodásban rögzített jogos követelésnél és a Biztosított Fél által kerülnek teljesítésre a megfelelő regisztrációt követően. Abban az esetben, ha az Adós vitatja a kivetett adókat és zálogjogokat, a Biztosított Fél követelését minden esetben védelmezni kell a Biztosított Fél kizárólagos véleménye alapján, aki saját akaratából bármilyen esetben beavatkozhat, ha a biztosíték meglétét veszélyeztetve érzi. Az Adós továbbra is választhatja, hogy vitatja a kivetett adókat és zálogjogokat, ekkor csak egy felperes által jegyzett kezességi kötvénynek a Biztosított Fél érdekében történő felmutatása bizonyul elegendőnek ahhoz, hogy megvédje a Biztosított Felet a veszteségtől, ideértve minden költséget és díjat, mely ilyen vita során felmerülhet. Amennyiben a vita nyilvános ítélettel zárul az Adós ellenében, az Adós elfogadja, hogy az ítéletben foglaltaknak arról a számláról tesz eleget, aminek létrehozását és kezelését az Egyesült Államok vagy annak államai, képviselői, tisztviselői és társvállalatai irányítják, így az nem érinti hátrányosan a Biztosított Fél követelését a biztosíték ellenében.

Kártérítés. Az Adós ezennel megtéríti a Biztosított Felet ért mindennemű kárt a mellékelt Kártérítési Kötelezvény alapján, mely alábbiakban kerül bejegyzésre és részletes közzétételre ezen Fedezeti Megállapodás részeként.

AZ ADÓS TARTOZÁSAINAK A BIZTOSÍTOTT FÉL RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ALÁRENDELÉSE

A Biztosított Fél részére, a megállapodásban foglaltak végrehajtásával, hitelbiztosíték nyújtásával és a megfelelő regisztráció alapján az Adós vállalja, hogy a Biztosított Féllel szembeni, akár meglévő, akár később keletkező tartozása elsőbbséget élvez, bármely harmadik fél által támasztott írásba nem foglalt követeléssel szemben, mely az Adósra, vagy a biztosítékra vonatkozik, akár fizetésképtelenné válik, akár nem. Az Adós ezennel kijelenti, hogy bármilyen körülmények között bármely Biztosított Féllel szemben támasztott követelést alárendel a Biztosított Fél követeléseinek.

Amennyiben a Biztosított Fél kérvényezi, bármilyen meglévő, vagy később keletkező kötelezvényt, vagy hitelmegállapodást - mely az Adós harmadik féllel szemben fennálló adósságát vagy kötelezettségét bizonyítja - felirattal kell ellátni, miszerint ugyanez vonatkozik erre a megállapodásra is és az így aláírt dokumentumokat el kell juttatni a Biztosított Fél részére. Az Adós vállalja, hogy a Biztosított Fél felhatalmazást nyer arra, hogy az Adós nevében végrehajtson és iktasson minden olyan költségviselési nyilatkozatot és más kereskedelmi nyilatkozatot, amit a Biztosított Fél szükségesnek vél ahhoz, hogy megőrizze, kikényszerítse és érvényesítse jogait az ebben a megállapodásban foglaltak alapján.

FIZETÉSKÉPTELENSÉG

Fizetésképtelenségről beszélünk az alábbi események bekövetkezésekor:

 1. adósság törlesztésének elmulasztása az Adós által esedékességkor;
 2. kötelezettség teljesítésének elmulasztása az Adós Által esedékességkor;
 3. a megállapodásban rögzített garancia megszegése az Adós által;
 4. bizonyíték kerül bemutatásra arról, hogy a megállapodásban rögzített kijelentés, garancia, vagy képviselet az Adós részéről közvetlen vagy közvetett módon, akár most, akár a megállapodás megkötésekor bármilyen érdemi szempont alapján hamisnak vagy félrevezetőnek bizonyult;
 5. bizonyíték kerül bemutatásra arról, hogy a megállapodás vagy okirat érvénytelen, illetve hatástalan;
 6. az Adós, mint jogi személyiség létének megszüntetése, az Adós fizetésképtelensége, csődgondnok kirendelése az Adós teljes vagy részleges vagyonára vagy annak nyilvános hitelezők javára történő átruházása, illetve csődeljárás megindítása az Adós ellen;
 7. ingatlanárverezés megkezdése a biztosíték ellenében akár törvényszék által elrendelve, akár önhatalmúlag, vagy visszafoglalás útján, vagy egyéb más módon az Adós hitelezője által;
 8. az adós betétszámláinak vagy munkaviszonyának letiltása.

Fizetésképtelenség kezelése. Ha a mulasztás vagy tisztességtelenség a megállapodásban foglaltak alapján orvosolható az Adós nevén lévő számláról, amelynek kezelését az Egyesült Államok vagy annak államai, képviselői, tisztviselői és társvállalatai látják el, akkor a mulasztást a Biztosított Fél jóváhagyásával az Adós orvosolhatja; majd Biztosított Felet értesítenie kell arról, hogy a mulasztás teljesítve lett és a fizetésképtelenség nem fog bekövetkezni. A megállapodás hatálya alá eső mulasztás, melyet harmadik fél beavatkozása idéz elő, nem okoz fizetésképtelenséget, amennyiben az Adós jóhiszeműen vitatja azt és kifogással él vele szemben, annak érdekében, hogy igazolja, illetve megcáfolja annak indokoltságát vagy érvényességét, ami alapját képezi a nyilvános hitelezői eljárásnak; azonban, ebben az esetben az Adósnak letétbe kell helyeznie bizonyos összeget a Biztosított Fél számára, mely szükség esetén a Biztosított Fél esetleges veszteségeinek kártérítését szolgálja.

Felgyorsítás. Fizetésképtelenség esetén a Biztosított Fél kijelentheti, hogy a teljes adósság azonnal esedékes és kifizetendő mindenféle egyéb értesítés nélkül.

Biztosíték kiegyenlítése, megszüntetése. Fizetésképtelenség bekövetkezésekor a Biztosított Félnek teljes jogában áll saját vagy az Adós nevében, zártkörűen vagy nyilvánosan eladni, bérbe adni vagy más egyéb módon átruházni a biztosítékot, illetve az abból származó jövedelmet vagy biztosíték részét képező árucikkeket. A biztosíték megszüntetésével, illetve kiegyenlítésével kapcsolatos minden költség az Adós tartozásának részét képezi. A Biztosított Fél belátása szerint saját, vagy az általa kijelölt személy nevére átruházhatja a biztosíték egy részét vagy teljes egészét.

Jogok és jogorvoslatok. A Biztosított Fél a biztosított hitelezőt megillető jogokkal és jogorvoslatokkal rendelkezik az Egységes Kereskedelmi Kódex (UCC) intézkedései alapján, amennyiben az elfogadott abban a szövetségi államban, amelyben a biztosíték teljes egésze vagy egy része elhelyezésre került, vagy feltételezhetően elhelyezésre került, beleértve, de nem kizárólagosan a jogát annak, hogy önhatalmúlag járjon el, akár nyilvános törvényszéki tárgyalás útján, akár anélkül. Jogok és jogorvoslatok elérhetők a Biztosított Fél számára, akár egyénileg, akár közösen kerülnek gyakorlásra, bármely illetékes bíróságnál, vagy joghatóságnál egyidejűleg, a Biztosított Fél belátása szerint.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Kiegészítések: Ez a megállapodás, a kapcsolódó dokumentumokkal együtt a felek teljes megértésén és megegyezésén alapul, abban a formában, ahogyan az a megállapodásban kifejtésre került. A megállapodáson eszközölt semmilyen változtatás vagy kiegészítés nem fogadható el addig, amíg a felek arról írásban meg nem egyeznek és aláírásukkal el nem látják azt.
Alkalmazandó törvények. Az irányadó jog a jelen megállapodással kapcsolatban a felek megegyezésén alapul, támogatva az Egységes Kereskedelmi Kódex (UCC) által, abban a formában, ahogyan azt Észak-Karolina állam törvényhozó testülete alkalmazza, továbbá a nemzetközi szerződési jog, a kereskedelmi szokásjog íratlan rendelkezései, abban a formában, ahogyan az Egységes Kereskedelmi Kódex kihirdetése előtt alkalmazták, illetve az általános jog alapelvei.

Felmerülő költségek. Az Adós vállalja, hogy követelés esetén a rendelkezésére álló számláról rendezi Biztosított Fél minden költségét, beleértve a méltányos ügyvédi díjat és a Biztosított Fél más felmerülő költségét arra vonatkozóan, hogy megvédje, illetve kikényszerítse a megállapodásban foglaltak érvényre juttatását.

Adósság. Az „adósság” szó ebben az esetben azt jelenti, hogy a tartozás, mint az Adóssal szembeni követelés, bizonyítva van ebben a megállapodásban és minden jelenlegi és jövőbeni tulajdona biztosítékként van feltüntetve és rögzítve; továbbá minden olyan, az Adósnak tulajdonított nyilvános tartozás, adósság és kötelezettség a szerződések és megállapodások révén, akár kifejezett, akár hallgatólagos, ismert vagy ismeretlen, valós vagy vélelmezhető, amely az Egyesült Államokkal vagy annak államaival, képviselőivel, tisztviselőivel és társvállalataival vagy más közintézménnyel szemben áll fenn; továbbá minden követelés, melyet a Biztosított Fél támaszt az Adóssal szemben, legyen az meglévő vagy jövőbeni, szándékos vagy véletlen, esedékes vagy még nem esedékes, közvetlen vagy közvetett, abszolút vagy feltételes, kifizetett vagy ki nem fizetett, függetlenül attól, hogy az Adós egyénileg vagy együttesen felelős érte, esetleg kötelezettje vagy kedvezményezettje bármilyen biztosítéknak vagy kezességvállalásnak.

Kapcsolódó dokumentumok. A „kapcsolódó dokumentumok” kifejezés magában foglal minden kötelezvényt, ígérvényt, hitelmegállapodást, kölcsönszerződést, garanciát, fedezeti megállapodást, jelzálogot, meghatalmazást, kérelmet, jegyzéket, számlát, engedélyt, kötvényt, azonosító kártyát, bankkártyát, nyugtát, nyomtatványt és minden olyan más dokumentumot, amely az Adós vagy kezesei korábbi vagy jövőbeni intézkedéseire vonatkoznak, és amelyek az Adós teljes fennálló adósságával kapcsolatosak.

Megjegyzés: Az Adós által kibocsátott, visszavonásról szóló értesítést kivéve, minden értesítést a megállapodásban szereplő mindkét félnek el kell juttatni, minden esetben írásos formában, és érvényesnek kell lennie kézbesítéskor, vagy postára adáskor, akár az Egyesült Államok postahivatalánál akár más országosan elismert futárszolgálatnál kerül elsőbbségi feladásra, a másik félnek címezve, a megállapodásban megjelölt vagy olyan más címre küldve, amelyet a felek előre írásban rögzítenek.

Érvénytelenség. Abban az a esetben, ha bármilyen okból kifolyólag e megállapodás egy vagy több rendelkezése érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és érvényesíthetők. Ha jogerős bírósági döntés alapján e megállapodás egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, de bizonyos korlátozásokkal mégis érvényesnek vagy érvényesíthetőnek bizonyul, abban az esetben azokat a pontokat korlátozott formában kell leírni, értelmezni és érvényre juttatni. Abban az esetben, ha ez korlátozás kárt okoz, vagy veszteséget jelent bármelyik fél számára, a megállapodás törvényesen módosítható vagy kiegészíthető.

A szerződéses jog felmondása. Az egyik fél mulasztása arra vonatkozóan, hogy érvényesítse a megállapodás egy vagy több rendelkezését, nem értelmezhető a megállapodás felmondásának, illetve nem jelenti az egyik fél jogának korlátozását arra vonatkozóan, hogy utólag érvényre juttassa és kikényszerítse a megállapodás minden egyes rendelkezésének szigorú betartását. A Biztosított Fél nem mond le a megállapodásban rögzített jogáról, egészen addig, amíg erről írásban nem rendelkezik, és aláírásával nem szentesíti a jogfelmondást. A Biztosított Fél részéről a joggyakorlásban történő késedelem, halasztás, vagy mulasztás nem minősül jogfelmondásnak. A Biztosított fél részéről a megállapodás egyes rendelkezéseinek felmondása nem befolyásolja a Biztosított Fél azon jogát, hogy megkövetelje annak a bizonyos rendelkezésnek illetőleg a megállapodás többi rendelkezésének szigorú betartását. Sem a Biztosított Fél részéről történő előzetes felmondás, sem másmilyen, a Biztosított Fél és az Adós között történő ügymenet nem képezi alapját felmondásnak a Biztosított Fél részéről vagy az Adós kötelezettségeire vonatkozóan e megállapodás keretében, a jövőbeni tranzakciókat illetően. Bármely esetben, amikor a megállapodás rendelkezéseivel kapcsolatban a Biztosított Fél hozzájárulása szükséges, az egyedi esetben kiadott hozzájárulás nem vonatkozik a megállapodás egészére.

Ellentmondások és értelmezések. Mindkét fél nyugtázza a megállapodást és lehetősége van ügyvéd segítségével áttanulmányozni, felülvizsgálni, továbbá minden állítást, magyarázatot és ellentmondást tisztázni a szöveget megfogalmazó féllel, hogy azok helyesen kerüljenek értelmezésre a megállapodás és a hozzá tartozó kiegészítések alkalmazása során. Ezen okiratban szereplő minden állítás jelentős fontossággal bír a felek számára. A félreértelmezések és ellentmondások a megállapodás rendelkezésinek végrehajtása és teljesítése előtt tisztásásra kerültek.
Képviseletre vonatkozó felhatalmazás. A megállapodás aláírója egy jogi személyiség nevében tanúsítja, hogy rendelkezik a megállapodás aláírásához szükséges felhatalmazással, továbbá tanúsítja, hogy megfelelő jogosultsággal bír a jogi személyiség képviseletére.

Nemek. Bármely nemre történő hivatkozás a megállapodás keretein belül vonatkozik a másikra nemre is.

ALÁÍRÁSOK

A Biztosított Fél elfogad az Egységes Kereskedelmi Kódex (UCC) rendelkezéseivel megegyező minden aláírást és elismeri az Adós - mint a UCC rendelkezéseinek megfelelő jogos képviselő - aláírásának hitelességét.

_______________________________
JOHN HENRY DOE
jogi személyiség
_______________________________
John Henry Doe
férfi
Lásd mellékelten: „A” jelű csatolmány és Kártérítési kötelezvény


„A” jelű csatolmány

A ________év_______hó _______nap keltezésű „A” jelű csatolmány az ezzel megegyező dátumozással ellátott és mellékelt Fedezeti Megállapodáshoz kapcsolódik és annak részét képezi. Tartalma úgy tekintendő, mintha az a megállapodásban kerülne részletes közzétételre. Az alábbi részleges tulajdon felsorolás a Fedezeti Megállapodásban szereplő biztosíték részét képezi, de nem szándékozik teljes körűen leírni és bemutatni a meglévő biztosíték jelenlegi mértékét és terjedelmét. Az „A” jelű csatolmány kiegészíti és pótolja a korábbi Fedezeti Megállapodásban szereplő biztosítékot, amely ugyanezen felek által lett bejegyezve.

a. Bármely forrásból származó jövedelem
b. A Biztosított fél bármely forrásból eredő munkája
c. # 1907 5396 számú KALIFORNIA ÁLLAMBAN KIÁLLÍTOTT SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT és bármely más születési bizonyítvány, születés regisztrálásáról szóló értesítés, vagy születés regisztrálásról szóló igazolás, vagy másmilyen névvel illetett születési dokumentáció – legyen az állami, megyei, szövetségi vagy más hivatalos szerv által kiállított dokumentum, mely az ADÓS azonosítására vagy meghatározására szolgál, vagy a fent részletezett dokumentumokon alapul
d. Társadalom biztosítási ellátást igénylő kérelem # 570508194
e. Kincstár Által Kiállított Nyilvántartási Jegyzék # R792 407 568
(Treasury Posted Registered Account)
f. Amerikai Egyesül Államok által kibocsátott útlevél # 051870157
g. Arizona államban kiállított  gépjárművezetői jogosítvány # B11176728
h. Személyes Közvetlen Kincstári Számla  # R 792 407 568 – 570508194 (Personal Treasury Direct Account)

Minden vagyon az Adós tulajdonába tartozik.

KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZVÉNY (INDEMNITY BOND)

Az egész világ színe előtt kijelentem, hogy JOHN HENRY DOE, mint Adós, ezennel létrehozza ezt a Kártérítési Kötelezvényt John Henry Doe, mint Biztosított Fél javára, minden jelenleg meglévő és jövőbeni fedezeti értékösszeg fejében, 100,000,000,000 $, azaz száz milliárd USA dollár értékben, hogy ezzel kifizesse azon kötelezettségeit és kötelezvényeit amit Adós ezúton együttesen vagy egyenként határozottan hozzáköt jogutódaihoz, örököseihez, végrehajtóhoz, ügyintézőihez, a kereskedelmi név viselőihez (DBA – doing business as), a „más néven szereplő személyekhez” (aka) és a meghatalmazott harmadik félhez.

Az Adós ezennel kártéríti a Biztosított Felet az Adós kereskedelmi tranzakciói és befektetései terhére minden veszteségért, amelyet bármely személy az adósságkövetelés révén a Biztosított Fél számára okozott. A kötelezvény feltétele, hogy a Biztosított Fél megállapodjon abban, hogy bizonyos dolgokat elvégez az Adós nevében a mellékelt, azonos dátummal szereplő és ugyanezen felek által aláírt Fedezeti Megállapodás alapján; továbbá az Adós vállalja, hogy közvetítő félként közreműködve biztosítja a haszonélvezetét minden olyan számlának, melyet az Egyesült Államok hozott létre és kezel, továbbá minden forgalomban lévő és rendelkezésre álló árunak és kereskedelmi szolgáltatásnak, mely átruházható az Adós részéről a Biztosított Fél javára.

Az Adós annak érdekében, hogy elhárítsa a mellékelt Fedezeti Megállapodás tárgyát képező, jelenlegi vagy jövőbeni biztosítékkal kapcsolatos, a rászállt jogok miatt keletkező veszteséget, vállalja, hogy elérhetővé teszi a Biztosított Fél számára azt a számlát, melyek a felek szándéka által, a törvény erejénél fogva és/vagy konstruktív felelősség alapján, az Adós felmerülő jövedelmét és bevételeit tartalmazza és amelyet az Egyesült Államok vagy annak államai, tisztviselői vagy társvállalatai kezelnek. Az Egyesült Államok érvényben lévő törvényei és a feleknek a Fedezeti Megállapodás szerint kötött egyezsége alapján, a Biztosított Fél jogosult arra, hogy átvegye az említett számláról származó tőkét, minthogy szükséges rendezni a Biztosított Fél nevében, az Adós által felmerülő minden múltbéli, jelenlegi és jövőbeli nyilvános adósságot és kötelezettséget.

Az Adós előzetes tárgyalás és megbeszélés nélkül ezennel vállalja, hogy kártéríti, megvédi és mentesíti a Biztosított Felet mindennemű követelés, veszteség, tartozás, költség, kamat és kiadás alól, a Biztosított Fél által korábban elszenvedett vagy számára korábban felmerült mindenféle korlátozás, perköltség, kamat, kötbér és bírság nélkül, a Biztosított Fél személyes garanciája alapján, az Adóshoz tartozó kölcsönök vagy adósság figyelembe vételével, ideértve bármilyen összeget, amellyel az Adós, saját vélelmezése alapján, bármilyen okból kifolyólag tartozik a nyilvános hitelezőnek.

A Biztosított Félnek azonnal tájékoztatnia kell az Adóst minden, harmadik fél által támasztott, az Adós jelenlegi vagy jövőbeni tulajdonára vonatkozó nyilvános követelésről, amely érinti a mellékelt Fedezeti Megállapodást és az abban feltüntetett kártérítési összeget, és át kell nyújtania az említett követeléseket bizonyító dokumentumokat az Adósnak, úgymint dokumentumok másolatait, levelezéseket, jogi kereseteket vagy rendelkezéseket, amelyeket az Adós számára kézbesítettek a Biztosított Félen keresztül. A Biztosított Fél teljes mértékben köteles együttműködni, illetve részt venni az ilyen követelésekre vonatkozó bírósági tárgyalásokon és megbeszéléseken.

Ez a kötelezvény az aláírás napjától érvényes és a felek által történő elfogadással hatályba lép. A Biztosított Fél számára biztosított a jog, hogy az Adós számára kézbesített, 30 nap múlva életbe lépő, írásos „Felmondásról szóló Értesítés” kézbesítésével érvénytelenítse, illetve visszavonja a kötelezvényt és ezzel mentesüljön a további terhek alól. Az ilyen felmondás nem érinti a Biztosított Félnek az említett 30 napos periódust megelőzően felmerült vagy addig hátralévő kötelezettségeit. A „Felmondásról szóló Értesítés” küldése esetén és abban az esetben, ha az Egyesül Államok újra megindítja követelését a biztosítékkal szemben, az Adós vállalja, hogy a 30 napos időtartam lejárta előtt újra kiállítja ezt a kötelezvényt a mellékelt Fedezeti Megállapodásban feltüntetettel megegyező vagy annál nagyobb összegről egészen addig, amíg a Felek másban nem állapodnak meg.

Kelt.: _______, ____ év _____ hó _____ nap

JOHN HENRY DOE
Kártérítést végzője

John Henry Doe
Kártérítés kedvezményezettje


A SZÁMLÁD KIEGYENLÍTÉSE AZ USA ÁLLAMKINCSTÁRNÁL

A „kormány”, vagy még inkább az Adóhivatal (IRS) születésedtől fogva egészen a halálodig nyilvántart egy számlát a stróman vállalatod nevében. Ez a legfőbb oka annak, amiért valójában a strómanodat létrehozták. Ez valójában egy számla, ami arra szolgál, hogy lekönyveljék rajta azokat a kereskedelmi tranzakciókat, amiket a hiteledhez kapcsolódóan te, mint Adós az Amerikai Egyesült Államoknak nyújtasz.

Az Adóhatóság a számládra beérkezett bejegyzéseket, jóváírásokat összesíti és „Egyedi Törzsadatok” (Individual Master File) néven tartja nyilván. Ez az adatállomány tulajdonképpen egy kimutatás arról, hogy a stróman „mit tett idáig”, és ennek alapján állapítják meg a büntetési díjtételeket ahhoz kapcsolódóan, amit idáig elkövetett, akár rumot csempészet Puerto Ricoban, fegyverrel kereskedett Iránban, vagy drogdílerkedett Malájziában. Ez az a mód, ami alapján „feltöltik/megterhelik” a számládat és ezért van az, hogy még soha nem „emeltek vádat” amiatt a bűnök miatt, amiket az adós, a stróman és a vállalat elkövetett.

Ezek a „büntetési díjtételek” USA államkötvény formájában több millió dollár értéket képviselnek annak a külföldi bejegyzésű vállalatnak a részére, amit mi naivan AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKNAK hívunk.

Ahogyan már bizonyára kitaláltad, a bűncselekménytől és a hozzá rendelt értéktől függően, a számlaegyenleged folyamatosan deficites, azaz hiányt mutat az adós részéről. Első pillantásra igencsak lesújtó érzés lehet megtudnod, hogy több millióval tartozol, hanem egyenesen több száz millióval. De meg kell kérdezned magadtól a következőt: „vajon ki a hitelezője ennek az adósnak?” Az Amerikai Egyesül Államok, a Federal Reserve Bank vagy a Nemzetközi Valutaalap (IMF)? Azt hiszem, már tudod a választ. Ők csak „úgy tesznek”, mintha ők lennének a hitelezők, de vajon ők adták-e ehhez a vagyonukat, vagy pedig te?

Akkor vajon miért ők kapják a kamatot (az adókat) azért a hitelösszegért cserébe, amit MI bocsátottunk a vállalat rendelkezésére? Nem inkább a vállalatnak kellene kamatot fizetnie nekünk? Miért állították ezt az egész folyamatot a feje tetejére? Lapozzuk fel Mózes ötödik könyvének 28-ik fejezetét és olvassuk el a 43, 44, és 45-ik szakasz:

43 A jövevény, aki közötted van, feljebb-feljebb emelkedik feletted, te pedig alább-alább szállasz.
44 Ő fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönzöl néki; ő fej lesz, te pedig fark leszel.
45 És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked;

Most már el tudod képzelni azt a töménytelen mennyiségű terhet, díjat és költséget, amit az Adóhivatal számolatlanul jegyez be a stróman számládra. Mit tehetsz ez ellen? Kiegyenlítheted a számlád ÉRTÉK ELFOGADÁS/ÁTVÉTELLEL.

A legfőbb ok, amiért ezt meg kell tenned az az, hogy lenullázd a számlaegyenleged, és így kifizethesd minden adósságod úgy, ahogyan azt a most következőkben látni fogod majd.

1. gyakorlat. Hozz létre egy Kincstári Számlát és fizesd ki vele a stróman vállalatod nevén meglévő adósságot.
Ehhez szükséged lesz a születési anyakönyvi kivonatod másolatára, amit az értékén kell elfogadnod/átvenned (accept for value)
Ez az a dokumentum, amit az állam abból a célból bocsátott ki, hogy létrehozzon egy mesterséges személyt a neved csupa nagybetűs változatának felhasználásával. Az állam így létrehozott egy számlát, egy számviteli bizonylatot, amin vezeti azt az adósságot, amit az így létrehozott „személynek” tulajdonít.

2. Amíg várakozol a születési anyakönyvi kivonatod másolatára, addig készítened kell egy ún. „árujegyzéket”. Ez olyasmi jegyzék, mint amilyet ők adnának át neked, „ha” képesek lennének ezt megtenni. Mivel ők soha nem fogják ezt a jegyzéket kiállítani a részedre, ezért neked kell elkészítened a születési anyakönyvi kivonatod alapján, mivel ez a dokumentum bizonyítja, hogy a stróman számlád valóban létezik. Ez a számla a jegyzék, a felszólítás és a bizonyíték is egyben arra vonatkozólag, hogy az adósság létezik. Ne tüntess fel semmilyen összeget az erre szolgáló rubrikában, mert nem tudhatod, hogy pontosan mennyit jegyeztek be a számládra. Hagyd üresen ezt a rubrikát és engedd, hogy ők töltsék ki. Most már van egy jegyzéked és bizonyítékod a fennálló adósságról, itt az ideje, hogy kifizesd. Ezt egy ellenkövetelés segítségével teheted meg, ami érvényteleníti és hatályon kívül helyezi az adósságot. Ez valójában egy idegen váltó formájában történik meg (Bill of Exchange). Írd be az általános adatok helyére a te saját adataidat és változatlanul NE ÍRJ BE SEMMILYEN ÖSSZEGET! Majd írd alá a dokumentumot.

3. Állíts össze egy kísérőlevelet, amit nem az USA Pénzügyminisztériumának (US Secretary of Treasury) küldesz majd, hanem egyenesen Paul H O'Neill-nek (a cíkk megírásakor hivatalban lévő pénzügyminiszter). Erre azért van szükség, mert te, mint független létező nem állapodhatsz meg és ismerhetsz el egy képzeletbeli fiktív létezőt, legyen az akár egy vállalat vagy egy hivatal. Te csak és kizárólag valóban létező férfival vagy nővel  állapodhatsz meg bármilyen ügyben. Ez egy magánszerződés lesz te, mint hitelező és Paul H O'Neil, mint csődbiztos között, annak érdekében, hogy az adósságod érvénytelenítésre kerüljön.

4. Menj be a helyi Adóhivatalba és tölts ki egy 1040ES számú adóbevallást, de ne írd alá és ne töltsd ki az ÖSSZEG rovatot. Továbbra sem tudhatod, hogy pontosan mekkora összegről van szó, hagyd, hogy ők töltsék ki. Mikor rájönnek arra, hogy pontosan mennyi is valójában a teljes adósság, saját maguk fogják azt kifizetni ennek a nyomtatványnak a felhasználásával.

5. Mikor megkapod a születési anyakönyvi kivonatod, hitelesíttetned kel. Ennek tartalmaznia kell egy nyomtatott lapot, melyen az áll: „Nem átruházható VISSZATÉRÍTÉS”.
Ezután vidd el ezt a csomagküldő szolgálathoz és kérd, hogy piros bélyegzővel lássák el. Majd helyezd el a tértivevényes pecsétet a Születési Anyakönyvi Kivonatodon és készíts róla egy színes fénymásolatot. Ezután töltsd ki megfelelően a nyomtatványt.

6. Amíg a fénymásolóban vagy, készíts a UCC-1 dokumentumról is egy másolatot. Csak a Költségviselési Nyilatkozatot másold le, a teljes Fedezeti Megállapodást és csatolmányokat NEM KELL lemásolnod!

7. Most, hogy elkészültél a csomaggal, készíts az egészről egy teljes másolatot, aminek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a. kísérőlevél Paul H O'Neil részére
b. árujegyzéket
c. idegen váltó (Bill of Exchange)
d. a Születési Anyakönyvi Kivonatod, tértivevényes bélyeggel
e. UCC-1 Költségviselési Nyilatkozat másolata
f. 1040ES adóhivatali nyomtatvány

9. Küldd el a csomagot ajánlott postai küldeményként, így visszajelzést kapsz arról, hogy valaki aláírta és átvette.

10. Miután kaptál az átvételről egy zöld színű igazolást, várj 30 napot, és ha semmi hírt nem hallasz felőle, akkor az azt jelenti, hogy mindenbe beleegyeztek, amit csak kértél.

Az alábbi dokumentumokra lesz szükséged ahhoz, hogy sikerrel folytasd le ezt a bizonyos eljárást. Nem fogod többé használni ezt számlát, viszont a strómanod adóssága ezzel lenullázódik. Minden egyes alkalommal mikor kifizetsz egy adósságot, létre hozatsz egy új számlát Paul O'Neill-lel, majd megszünteted azt mikor az adósságod kifizetésre került.

2000. május 15.

Paul H O'Neill , USA Pénzügyminisztérium
(Secretary US Department of the Treasury)
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20220
Re: Nem átruházható visszatérítés

Mr. O'Neill:

Jelen levelem mellékleteként találja a Regisztrált Fedezet másolatát, melyet elküldtem Önnek, hogy nyissa meg a Közvetlen Kincstári Számlámat. Értéken elfogadok/átveszek minden vonatkozó jóváhagyást és felhatalmazást a UCC 3-419 és az 1993. Június 5-én kelt HJR-192 rendelkezései alapján. Feltöltöm a R987654321-123456789 számú Közvetlen Kincstári Számlámat a regisztrációs díjjal és utasítom az 123456789 számú számlanyilvántartót, hogy töltse fel e számlát az Adós vagy az Ön utasítására.

Ezen NEM ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉK ELFOGADÁS/ÁTVÉTEL teljes összege a mellékelt iratok szerint ___________________ dollár.

Posta által hitelesített: Számla # R987654321

Árujegyzék: # JHD12252000-R987654321

Előre kifizetett elsőbbségi levél (Pre-paid Preferred Stock)

Levy-féle elsőbbségi mentesség (Priority –Exempt from Levy)

Res/ln Rem.
_____________________________________
John Henry Doe nevében JOHN HENRY DOE
Utca, házszám
Város, irányítószám
Munkáltatói azonosító száma: 123456789

Csatolmányok:

1. Árujegyzék # JHD12252000-R987654321
2. Nem átruházható idegen váltó (Non-Negotiable Bill of Exchange)
3. UCC-1 nyilatkozat másolata
4. Születési Anyakönyvi Kivonat másolata
5. 1040 ES adóhatósági nyomtatvány

Cc: másolat

ÁRUJEGYZÉK #:JHD12252000-R987654321
2000. május 15.

Nem átruházható

Visszatérítés

Paul H O’Neill,
USA Pénzügyminisztérium
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20220
NEM ÁTRUHÁZHATÓ

Címzett: Paul H O’Neill, alperes

Értesítem Önt, hogy a mellékelt dokumentumok alapján alulírott, vagyis John Henry Doe ezennel értékén elfogad/átvesz minden vonatkozó felhatalmazást és jóváhagyást a Egységes Kereskedelmi Kódex "UCC" 3-419, és az 1933. jún 5-én kelt. House Joint Resolution 192 és UCC §§ 1-104, 10-104. paragrafusai alapján. Alulírott kérvényezi a R987654321-123456789 számú Közvetlen Kincstári Számla feltöltését a megfelelő regisztrációs díjjal és utasítja az 123456789 számú számlanyilvántartót, hogy töltse fel e számlát az Adós vagy az alperes utasítására.

A teljes összege ezen NEM ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉK ELFOGADÁS/ÁTVÉTEL-nek a mellékelt iratok szerint ___________________ dollár, azaz ___________________ $.
Kérem, állítsa helyre alulírott Közvetlen Kincstári Számláját és küldjön egy összesített kimutatást erről a kiegyenlített számláról alulírott részére ezen levél átvételétől számított 30 napon belül.

Abban az esetben, ha az alperesnek további információra vagy segítségre lenne szüksége alulírott részéről, az itt megjelölt levélcímen értesítheti és küldheti el neki címzett további kérdéseit.

Tisztelettel, ______________________
John Henry Doe nevében JOHN HENRY DOE
Utca, házszám
Város, irányítószám
Postai igazolás: Számla # R987654321

ÁRUJEGYZÉK: # JHD12252000-
R987654321

Munkáltatói azonosítója: 123456789

Nem átruházható

Visszatérítés Paul H O’'Neill,
mint pénzügyminisztérium köztisztviselő

Az Egységes Kereskedelmi Kódex 3-419 és az 1933. június 5-én kelt House Joint Resolution 192 alapján John Henry Doe értékén elfogad/átvesz minden vonatkozó felhatalmazást és jóváhagyást. Feltölti a R987654321-123456789 számú Közvetlen Kincstári Számlát a regisztrációs díjjal és utasítja az 123456789 számú számlanyilvántartót, hogy töltse fel e számlát az Adós vagy Paul O'Neill mint köztisztviselő utasítására.

Munkáltatói
azonosító száma:
#123456789

Előre kifizetett elsőbbségi levél

Levy-féle elsőbbségi mentesség

Posta által regisztrált számla # R987654321 _________________________________

Számla: # JHD12252000-R987654321 John Henry Doe

NEM ÁTRUHÁZHATÓ

IDEGEN VÁLTÓ

Levy-féle posta által regisztrált számla # R987654321

Elsőbbségi levél

Tárgy: VISSZATÉRÍTÉS

A számlán szereplő név: JOHN HENRY DOE

Személyes közvetlen kincstári számla # R987654321-123456789

Összeg: ______________

Alperes: Paul H O’Neill

Mellékelten találja a JHD12252000-R987654321 számú árujegyzéket, és alulírott SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATÁNAK nem átruházható érték elfogadás/átvételének másolatát, amely az eredeti születési dokumentációját hivatott bizonyítani, minden kapcsolódó jóváhagyással és felhatalmazással, a Egységes Kereskedelmi Kódex UCC 3-419, illetve UCC 1-104 és 10-104. paragrafusainak megfelelően. Az említett elfogadott Születési Anyakönyvi Kivonat eredeti dokumentum és a kapcsolódó számadatai szerepelnek és részét képezik alulírott kereskedelmi megállapodásának.

1. Kérem, hogy térítse vissza _____________________ összeget a JOHN HENRY DOE nevén szereplő, # R987654321-123456789 számú Közvetlen Kincstári Számlára, levonva ezen elsődleges adómentes visszatérítés regisztrálásával és bejegyzésével kapcsolatos illetéket, illetve díjat, abból a célból, hogy kifizethesse nyilvánosan fennálló adósságát. Kérem, utasítsa az 123456789 számú számlanyilvántartót, hogy a szükséges illeték levonása után töltse fel ugyanezen összegű pénzzel a fent nevezett Adós Közvetlen Kincstári Számláját.

2. A R987654321 számú posta által regisztrált számla - amely szerepel alulírott adóbevallásában – elsődleges felhasználója az Amerikai Egyesült Államok Köztársaság, ahogyan az Alkotmány 4. cikkelyének 4. szakasza hivatkozik rá, összhangban az 1933. június 5-én kelt House Joint Resolution vezérelvével, ami alapján e számlát az államadósság kifizetésére használja.

3. Kérem alulírott bankelfogadványának átvételét a mellékelt elismervény 7. cikkelye alapján, az elsődleges adómentesség garantálásért cserébe. Ez a nem-átruházható idegen váltó kiegyenlítés céljából kerül bemutatásra a Federal Reserve (Federal Window) alperes részére, akinek 3 napon belül a TILA  (Truth and Lending Act törvény) rendelkezései alapján eleget kell tennie és ki kell egyenlítenie a kiskereskedelmi megállapodást.

4. Ezzel a postai tranzakcióval és a mellékelt nyomtatványok alapján a visszatérítés dokumentált és a Köztársaság részéről teljesítésre került. Amennyiben az alperes elmulasztja értesíteni alulírottat az esetleges visszautasításról vagy a nevezett Közvetlen Kincstári Számla késedelmes teljesítéséről ezen okirat kézhezvételétől számított 30 napon belül, abban az a esetben a benne foglaltak megerősítést nyernek, és így e számla rendbehozatala a kérésnek megfelelően a fenti rendelkezések alapján megtörténik.
Amennyiben bármilyen információra vagy segítségre lenne szüksége e kérés teljesítéséhez, alulírottnak címzett további kérdéseit az alábbi címre küldheti el.

Tisztelettel,

_____________________________

Kelt:___________________.

John Henry Doe mint JOHN HENRY DOE Munkáltatói azonosítója # 123456789
? 0119 N. Broadway Előre kifizetett elsőbbségi elvél
Tucson, Arizona 85799 Levy-féle elsőbbségi mentesség

Csatolmányok

* * * *

Alábbiakban közzétesszük James Traficant Jr. Ohio-i képviselő a Tisztelt Háznak címzett „Jelentés az Amerikai Egyesül Államok csődjéről” címmel 1993. március 1-én elhangzott felszólalását (USA Kongresszusi Jelentés, 33. kötet, H-1303 oldal). Az alábbi beszéd írott változatát többen is próbálták már jogi könyvtárakban felkutatni, azonban az eredeti szöveg pontos lelőhelyét máig nem sikerült meghatározni, ennélfogva annak hitelességét nem tudjuk igazolni, állításait nem tudjuk egyértelmű tényként elfogadni. Azonban, Traficant képviselő beszéde meglehetősen sokatmondó, lényegre törő és a benne foglaltakat más dokumentumokban található információk is alátámasztják.

„...A Kongresszus tagjai olyan hivatalos megbízottak, akik a világtörténelem legnagyobb csődbe jutott szervezete, vagyis az Amerikai Egyesült Államok átszervezése felett elnökölnek. Azért vagyunk itt, hogy felmutassunk egy olyan tervet, amely – remélhetőleg - elhozza a jövőt számunkra. Azonban néhányan talán úgy fogalmaznának, hogy ez terv nem több egy halottkémi jelentésnél, mely végső bukásunkat okozza majd.

Egyértelműen bizonyított tény, hogy az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormánya az „Emergency Banking Act” törvény révén (1933 Március 9., 48 Stat. 1, Public Law 89-719) megszűnt létezni, Roosevelt elnök deklarálásával csődbe jutott és fizetésképtelenné vált. A  „House  Joint Resolution” 192, 73-ik Kongresszusi ülés 1933. Június 5-én kelt Közös Állásfoglalása az aranytartalék felfüggesztéséről és az aranyzáradék feloldásáról megszünteti az Amerikai Egyesült Államok és a Kormány minden irodájának, hivatalnokának és minisztériumának szuverén fennhatóságát és kapacitását. Mindez újabb bizonyítékul szolgál arra, hogy kimondjuk: az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormánya ma már csak nevében létező fogalom.

Az Egyesült Államok csődjének csődgondnokai a nemzetközi bankárok az ENSZ, a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF). Az Egyesült Államok minden hivatala, tisztviselője és minisztériuma defacto ténylegesen háborús szükségállapot hatálya alatt működik.

Az Alkotmány által felállított, köztársasági formában működő kormányzás ezzel megszűnt, ezért a csődgondnokok a kormányzás egy új formáját vezették be az Egyesült Államokban. Ezt az új típusú kormányzást Demokráciának hívják, amely bizonyítottan egy szocialista/kommunista típusú rendszer, amely Amerika új kormányzójának uralma alá tartozik. Ezt annak révén sikerült véghez vinniük, hogy a Pénzügyminisztérium irányítását teljes egészben átengedték, illetve átruházták a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatójának kezébe. A „Public Law 94-564, 8-ik oldal, H. R. 13955-es szakasza” részben erről szól: „Az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma nem kap semmiféle kompenzációt a Egyesült Államok képviseletéért?”

Az arany és ezüst olyan erős pénznek számítottak az Egyesült Államok alapításakor, hogy az alapító atyák deklarátumot adtak ki arról, hogy bármilyen arany- vagy ezüstérme pénzként fogadható el Amerika területén. Mivel az arany és ezüstérmék verése nehézkes folyamat volt és megnehezítette a növekvő számú tranzakciót, ezért bankokban tárolták őket, majd egy váltót állítottak ki róla – ezt hívták pénzhelyettesítőnek. Az emberek ettől kezdve ezeknek a szelvényeknek, kuponoknak a segítségével kereskedtek, ezt használták „pénzként” illetve „valutaként”. A valuta tulajdonképpen nem pénz, hanem csak „pénzhelyettesítő”. Beváltható valuta mindig tartalmazza azt az ígéretet, hogy 1 dollár beváltható a vele megegyező értékű valódi arany vagy ezüst pénzre. A Federal Reserve által kiadott bankjegyek nem tartalmaznak ilyen ígéretet, ennélfogva nem minősülnek valódi „pénznek”. Ezek a bankjegyek ugyanis csak az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányának adósságáról szóló elismervények, egyáltalán nem tekinthetők igazi „pénznek”. A Szövetségi Kormány és az USA Kongresszusa nem volt és soha nem is lesz jogosult a Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya értelmében arra, hogy olyan valutát bocsásson ki, amely nem minősül törvényes fizetőeszköznek. Tehát csak és kizárólag arany vagy ezüst érmék kibocsátására van lehetősége.
Lényeges, hogy megértsük a valódi pénz és a papír alapú bankjegyek/pénzhelyettesítők közötti különbséget. Senki sem gazdagodhat meg azáltal, hogy pénzhelyettesítőket halmoz fel, ezáltal inkább csak egyre mélyebbre ássa el magát az adósságban. Mi, vagyis a nép nem rendelkezünk többé semmiféle „pénzzel”. A legtöbb amerikainak valószínűleg még soha életében nem fizettek valódi „pénzzel”. Most már megérted, miért érzed úgy, hogy pénz nélkül maradtál? Így már te is érted, hogy miért mentél csődbe, az ország nagy részével egyetemben?

A Federal Reserve bankjegyek valójában aláíratlan csekkek, amelyeket lezárt számlák terhére állítottak ki. Ezek a bankjegyek egy felfújható, papír alapú rendszer alapjait képezik, amit azért terveztek, hogy adósságot hozzanak létre az infláción, vagyis a valuta leértékelésén keresztül. Bármikor, ha egy gazdaságban a pénzhelyettesítő készlete növekedésnek indul anélkül, hogy az összhangban lenne az arany és ezüst tartalék növekedésével, infláció keletkezik.

Az infláció egy láthatatlan formája az adóztatásnak, amit a kormány felelőtlensége mér az állampolgárokra. A Federal Reserve, amely irányítja és mozgatja a teljes mennyiségét ezeknek a bankjegyeknek, mindenkit átvert. Szinte korlátlan mennyiséget állíthat elő belőlük, hiszen csak a nyomdaköltséget kell megfizetnie. Egy Federal Reserve bankjegy valójában nem más, mint egy kötelezvény (egyfajta kincstárjegy) az USA Államkincstár részéről - egy ígérvény arra vonatkozóan, hogy kifizeti az adósságot a Federal Reserve-nek.
Lényeges különbség mutatkozik aközött, hogy mit jelent „kifizetni” illetve „kiegyenlíteni” az adósságot. Ha kifizetni akarod az adósságod, akkor valódi értéket kell cserébe adnod (ez lehet arany, ezüst, barter, vagy valamilyen áru). A Federal Reserve által kibocsátott bankjegyekkel viszont csak „kiegyenlíteni” tudod az adósságod. Ugyanis nem tudsz kifizetni egy adósságot egy adósságalapú pénzrendszerben. Nem tudod végleg kifizetni az adósságot egy olyan valuta segítségével, amely mögött nem áll valamilyen valós érték vagy vagyon. A szokásjog alapján egy szerződés csak akkor érvényes, ha hasznos és értékes ellenszolgáltatások jelennek meg a cserefolyamat keretében. A kifizethetetlen adósság hatására a hatalom és az irányítás átkerül olyan független hatalmi struktúrák kezébe, akiket egyáltalán nem érdekel a pénz, a jog, a méltányosság, vagy az igazság eszméje, hiszen már eredendően hatalmas gazdagsággal rendelkeznek.

Őket pusztán az irányítás és a hataloméhség érdekli. Mióta a központi bankok megalakultak, ők döntenek a nemzetek sorsáról.

A Federal Reserve Rendszer a kánonjogon alapul és függetlenségének alapelveit az Alkotmány és a Bill of Rights is védi. Valójában a nemzetközi bankárok a kánonjogon alapul modellt (Canon Law Trust) használták fel, vagyis egyesítették alaptőkéiket és így egyfajta részvénytársaságot hoztak létre (Joint Stock Trust). Az Egyesült Államok Kongresszusa által 1873-ban elfogadott törvény alapján megtiltották minden más jogi „személynek” Joint Stock Trust létrehozását, így egyeduralomra tettek szert. A Federal Reserve törvényt 1870-ben utólagosan (postfacto) iktatták törvénybe, annak ellenére, hogy az Alkotmány szigorúan tiltja az utólagos törvényalkotást. (1:9:3)

A Federal Reserve rendszer egy szuverén hatalmi struktúra, ami az USA szövetségi kormányától leválasztva, attól elkülönülten működik. A Federal Reserve tulajdonképpen egy tengerészeti hitelező és/vagy a USA szövetségi kormányának tengerészeti hajóbiztosítója, amely kizárólagosan a Haditengerészeti Törvény hatálya alatt működik. A hitelező biztosító vállalja a kockázatot, és a Tengerészeti Törvény értemében sajátos végrehajtási formát kényszerít ki a kamat, illetve a prémium megfizetésére.

Az adós vagyonát biztosítékként ugyancsak elzálogosíthatja a hitelező vagy biztosító (ez azt jelenti, hogy zálogba veheti anélkül, hogy a tényleges birtokába átkerülne). A Federal Reserve törvény kikötötte, hogy az adósság után járó kamatot aranyban kell megfizetni. Ugyanakkor ez a törvény semmilyen feltételt nem tartalmazott a tőke visszafizetésére vonatkozóan.

1913, vagyis a Federal Reserve törvény hatályba lépése előtt a legtöbb amerikai lakosnak tiszta, allodiális (örök tulajdonban lévő) jogosultsága volt saját tulajdonára, mindenféle zálogtól, illetve jelzálogtól mentesen.
Az USA központilag „elzálogosított” minden tulajdont a Federal Reserve igazgatótanácsának részére – amelyben a megbízottak (vagyis a részvényesek) jogos tulajdonába átkerült amerikai polgárok  (lakosok és bérlők) regisztrálásra kerültek, olyan trösztök „kedvezményezettjeiként”, amelyeket a születési anyakönyvi kivonatok révén a bankárok hoztak létre. 1933-ban az Alkotmány 14-ik kiegészítése értelmében az USA szövetségi kormánya elzálogosította „alattvalóinak” (vagyis állampolgárainak) minden jelenlegi és jövőbeni tulajdonát, vagyontárgyát és munkaerejét – és kiszolgáltatta mindezt a Federal Reserve rendszernek.

Cserébe a Federal Reserve beleegyezett abba, hogy hitelt nyújt a központi Amerikai Egyesült Államok vállalatnak, és biztosítja számára a szükséges mennyiségű „pénzhelyettesítőt”. Mint minden adósnak, az Amerikai Egyesült Államok kormányának is fedezetet és biztosítékot kellett felmutatnia hitelezőinek a kapott kölcsön feltételeként. Mivel a kormánynak nem volt semmilyen vagyona, ezért a saját „gazdasági rabszolgái”, vagyis az amerikai polgárok magánvagyonát állította fel a soha ki nem fizethető központi adósság fedezeteként. Elzálogosította továbbá a bejegyzetlen szövetségi területeket, a nemzeti parkok erdősségeit, a születési anyakönyvi kivonatokat és non-profit szervezeteket. Mindezeket már régóta átengedte fizetségként a nemzetközi bankároknak.

Így aztán Amerika saját tudtán kívül mára visszajutott a függetlenségi háború előtti feudális gyökereihez, ahol minden föld egy szuverén uralkodó birtokában van, és az átlagembereknek nincs joga ahhoz, hogy allodiális, vagyis szabad, tehertől mentesen örökölt tulajdonnal rendelkezzen. Ismételten szólva mi, a nép vagyunk azok a bérlők, akik bérbe veszik saját tulajdonukat egy legfőbb Uralkodótól, aki ez esetben a Federal Reserve Bank képében jelenik meg. Mi, azaz a nép tehát lecseréltük régi urainkat egy újra.
Ez a folyamat több mint 80 éve zajlik anélkül, hogy igazából tudomásunk lenne róla, és anélkül, hogy akár csak egyetlen amerikai ember is tiltakozott és felemelte volna hangját ez ellen. Ennek alapján könnyen megérthető, hogy alapvetően miért is jutott csődbe Amerika.

Miért van az, hogy az emberek soha sem rendelkezhetnek teljesen a saját vagyonuk felett?

Miért van az, hogy az amerikaiak 90%-a a végletekig nyögi a jelzálogból származó terheket, és nem marad szinte semmi vagyona, miután minden adósságot és zálogot kifizetett? Miért érzed úgy, hogy egyre keményebben és keményebben dolgozol, és közben egyre kevesebb és kevesebb pénzed marad?

Azt aratjuk, amit korábban vetettünk, és a betakarítás eredménye egy fájdalmas csődbejutás és ingatlanárverés lesz, aminek keretében oda lesz Amerika vagyona, drágán kivívott előjogai és életmódja. A választott képviselőink igen kis része mer csak előállni Washington D.C-ben, hogy elmondja igazságot. Az Amerikai Egyesült Államok csődbe ment. Gyermekeink meg fogják örökölni ezt a megfizethetetlen mértékű adósságot és a zsarnokságot, mely arra kényszeríti majd őket, hogy kifizessék azt.

Amerika teljességgel csődöt mondott a világ vezetésében, a pénzügyi bizalom fenntartásában játszott szerepében, továbbá a bátorság, az éleslátás és az emberi jogok terén kivívott jó hírneve is semmivé lett. Valójában egy soha el nem ismert gazdasági háború folyik. Csőd és gazdasági rabszolgaság, mely a legkorruptabbak hasznáért zajlik! Ébredj Amerika! Foglald vissza saját országodat!

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap