Jogérvényesítés a UCC alapján

Jogérvényesítés a UCC alapján

A jog akkor válik élővé, ha jogérvényesítés követi.

A UCC alapján, Te is érvényesítheted a jogaidat!

Amennyiben a UCC alapján kívánsz eljárni, akkor alapos felkészültséggel és kellő gondossággal járj el!

Kérjük, hogy az ebben a rovatban közzé tett információkat a Tisztázás oldalon leírtak ismerete és helyes megértése alapján használd a saját, egyéni felelősségvállalásod alapján történő jogérvényesítésedre.


Értsd meg a szerződési jogot és nyersz

Értsd meg a szerződési jogot és nyersz

Az alábbi leírás A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat? 1. lépéséhez, a jogrendszer és a törvényesség tisztázásához illetve a 4. lépéséhez, a kártérítési igény benyújtásához ad további támpontokat.

Idézet a cikkből: „Minden válasz a 4 kategória egyikébe tartozik. Az első kettő tisztességben és irányításban tart. Az utolsó kettő tiszteletlenségben hagy és veszíteni fogsz.”

Ha tudni szeretnéd, hogyan csalnak jogi csapdába egy eljárásban, legyen az egy banki követelés vagy bármilyen „hivatali” ügy, és ha azt is tudni szeretnéd, mit és hogyan kell tenned, hogy nyerj minden ellened fellépővel szemben, akkor az alábbi cikk kötelező olvasmány.

UCC1 Financing Statement - a UCC Első Pénzügyi Nyilatkozat benyújtása

UCC1 Financing Statement - a UCC Első Pénzügyi Nyilatkozat benyújtása

Az alábbi leírás A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat? 4. lépéséhez, a kártérítési igény benyújtásához ad további támpontokat.

Alapinformációk

UCC TOOLBOX magyar

UCC TOOLBOX angol

Az oldal alján, a csatolt fájlokban találsz további útmutatásokat.

Ajánlott link az online regisztrációhoz: https://www.dos.ny.gov/corps/euccfiling.html – kattints a „Financing Statement”-re

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

 

A jog akkor válik élővé, ha jogérvényesítés követi.

A UCC alapján és a UCC-ben rögzített rendeletek figyelembe vételével, te, saját magad érvényesítheted a jogaidat, jogi képviselő nélkül is.

Mielőtt belefogsz a UCC alapján történő jogérvényesítésedbe, azt javasoljuk, hogy alaposan ismerd meg a leírtakat, a sorrend betartásával.

 

A UCC érvényessége

A UCC (Uniform Commercial Code – Egységes Kereskedelmi Kódex, vagy: Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv) az egész Földön, minden kereskedelmi ügyletre érvényes jogrendszer, – amely kevéssé ismert az átlagember számára.

A magyarokra is vonatkozó érvényesség megértése alapvetően fontos, ezért A UCC érvényessége oldalon fejtettük ki bővebben, – ezzel kezdd a tájékozódást.

Javasolt, hogy a UCC rovat összes tartalmát ismerd meg, mielőtt továbblépsz. A rovatból elengedhetetlenül fontos ennek az írásnak az ismerete: A UCC kapcsolat

Jogi változások

A Tájékoztató a bankok, „kormányok” és vállalatok felszámolásáról oldalon tettük közzé a jogi változásokról szóló hivatalos tájékoztatás magyar nyelvű fordítását.

Jogerős, tele van a rendeletekre való hivatkozásokkal. Alapvetően fontos, de ez a jogi tény részben figyelmen kivül is hagyható, mert a UCC alapján, akár enélkül is érvényesítheted a jogaidat.

Kinyilatkoztatások

Kinyilatkoztatás

Heather Ann Tucci-Jarraf, a már megszűnt OPPT volt képviselője, aki részt vett a UCC-ben deklarált rendeletek megfogalmazásában és jogerős érvényre juttatásában, kimunkálta az egyén valós lényiségére vonatkozó kinyilatkoztatásokat is, amelyeket eredetileg itt tett közzé: I AM DOCUMENTS

A kinyilatkoztatásokat a UCC-ben hozott rendeletek alapozzák meg. Egy részük azt szolgálja, hogy az adott egyén, saját maga számára határozza meg a valós lényiségét, más részük jognyilatkozatként is használható.

Használd őket belátásod szerint, a szabad akaratod alapján.

Tudnivalók harmadik fél bevonásáról - követelés esetén

Tudnivalók harmadik fél bevonásáról

A szerződés megköveteli a szerződő felek átláthatóságát és egyetértését. Te aláírtad a harmadik féllel kötött szerződésedet? Egészen biztosan: nem! Az a mód, ahogy erre ők sort kerítenek az, hogy megkérnek, küldj pénzt, még ha az csak egy csekély összeg is. Felajánljak a részletfizetés lehetőségét, ( miután vagy ezzel elismered FELÉJÜK) az adósságodat. Ez az, ami legális (de nem törvényes) alapot formál a szerződésre, melyet aztán ellened próbálnak fordítani, és sikeresen meg is teszik. Legális, de nem törvényes? Nézzük meg, hogy is van ez:

A legális alapot úgy hívják, hogy Tacit Procuration. A „tacit” azt jelenti, hogy: hallgatólagos, passzív, szótlan. A “procuration” az a tett, amely által valaki felruház egy másik személyt, hogy a nevében úgy járjon el, mintha ő tette volna. (Meghatalmazás). A prokurátorok (meghatalmazottak) vagy egyértelműek – vagyis akkor, ha a felek beleegyezésének kinyilvánításával válnak azzá; vagy pedig hallgatólagosak – vagyis abban az esetben, ha az egyén azt tapasztalja, hogy az ügyeit más kezeli, de nem tud beleavatkozni, hogy ezt megakadályozza.

OPPT UCC Toolbox, magyarul

OPPT UCC Toolbox, magyarul

 

Az OPPT UCC Toolbox, a UCC alapján történő jogérvényesítéshez egy nagyon fontos útmutató, amelyet alaposan tanulmányozz akkor, ha érvényesíteni akarod a jogaidat.

 

Miről van szó?

A Tájékoztató a bankok, „kormányok” és a vállalatok felszámolásáról oldalon adtunk tájékoztatást arról, hogy az OPPT, a UCC-ben

  • visszavonta az összes jogi entitás (bank, „kormány”, vállalat stb.) működési engedélyét,

  • eltörölte az adósságokat és

  • helyreállította az összes ember jogi alaphelyzetét,

Mi a szerződés és mi nem?

Szerződés

A kereskedelmi törvények (némely országban szerződési, partnerkötelezettségi stb. nevek alatt futnak) univerzálisak. Az országonkénti polgárjogi, büntetőjogi törvények eltérőek lehetnek, de a szerződéses ügyletekre vonatkozó (és jóval több szerződés létezik, mint gondolnád), minden ország által elfogadott kereskedelmi szabályok réges-régen kötöttek. Érdekes módon, ezek a józan észre alapoznak, semmilyen nyakatekert jogi háttérre nincs szükség az értelmezésükhöz. Épp ezért lehetnek univerzálisak. Nézzünk egy példát, az alapokból.

Mi minősül szerződésnek, és mi nem

A szerződés meghatározása: független felek egymással kicserélt ígérete, amelyet a törvény erejével lehet érvényesíteni.

Hogy egy szerződés a törvény által érvényesíthető legyen, bizonyos, a józan észen alapuló, világos feltételeknek kell megfelelnie. Négy ilyen feltétel van, és úgy határozták meg őket, hogy az ígéretek világosak legyenek, hogy később egyik fél se mondhassa: „Erről nem is volt szó!”

A négy feltétel:

Sophia levele

 

 

 

Az alábbiakban, egy, az OPPT ügyeiben jártas, amerikai egyetemista diákkölcsönt „folyósító” bankjához intézett leveléből idézünk.

Példalevél a Diákkölcsön Bankhoz (Student Loan Bank)

xxxxxBank
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RE: Acct. # xxxxx

Tisztelt ???? (Valójában nem tudom a nevet, hogy hova kell küldeni ezt a levelet, mivel egy levelet sem kaptam egy bizonyos személytől. Mindegyiket „xxxBank”-ként írták alá, ezért hasonlóan címzem én is ezt a levelet.)

Tulajdonképpen fogalmam sincs, vajon valaki elolvassa-e a soraim. A levelet kommunikációs gyakorlatként küldöm. Olvasnak az intézmények egyáltalán? Soha az életemben nem volt még beszélgetésem vagy levélváltásom még intézménnyel. Ez az első ilyen alkalom.

Miben segíthetünk?

Utólagos engedelmével, a név megváltoztatásával, idézünk egyik olvasónk hozzánk intézett levelére adott válaszunkból, némi kiegészítéssel:

Kedves Katalin!

Kérdésére válaszolva, a fennálló, a hitelezésre, a bankok működésére vonatkozó jogszabályokat a magyar jog még nem törölte el, ahogy bankok is be vannak jegyezve a magyar cégbíróságon, stb. A nemzetközi jogi rendszer (UCC) azonban, amire az egész banki rendszer léte és működése támaszkodott, kizárta őket. Egy ideig eltart, mire „leér” a jogi vonalon ez a hullám, és itt is átírják a törvényeket, ha egyáltalán lesz még rájuk szükség. Ettől függetlenül a nemzetközi törvények jogerősek, és vonatkoznak valamennyi, álltólagos magyarországi bankra.

Bevezető az Udvarias értesítések használatához

Udvarias értesítés - bevezetés

Kérdés: Mi az az OPPT? - új vagyok a témában

Röviden: az OPPT (One People's Public Trust) egy nyilvános érdekképviselet, amely a Földön, magukat kormányként feltüntető nagyvállalatait azzal szembesítette, hogy semmi nem állhat a Teremtő és a Teremtő teremtményei közé, azaz senki nem rendelkezhet egy másik ember energiájával, életével, javaival annak közvetlen és személyes beleegyezése nélkül. Majd az OPPT jogi lehetőséget adott nekik, hogy megcáfolják a fenti állítást. Nem tudták, és nem is tették. Ezzel elismerték, hogy rabszolgatartó rendszert üzemeltettek. A vonatkozó értesítéseket regisztrálták a Nemzetközi Kereskedelmi Kódrendszerben (ez minden vállalat, bank létezését és működését engedélyező és szabályozó jogi platform). A bankokat kizárták, és minden nagyvállalati kormány kiváltságlevelét érvénytelenítették. A rabszolgatartó-rendszert felszámolták. Az erre vonatkozó dokumentumot (Declaration of Facts - Tények nyilatkozata) itt lehet megtekinteni: http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings. Kérjük, tanulmányozza az itt található 12 oldalnyi dokumentumot (egyelőre csak angolul elérhető). A freeman- és strawman- (emberi jogi) mozgalmak imigyen fölöslegessé váltak, a legtöbb, a témával foglalkozó honlap gyakorlatilag elavulttá, túlhaladottá vált. Sok kormány- és bank még nem értesült a változásokról, és folytatják a csalásra épülő tevékenységüket. Ez nem jelenti azt, hogy minden egykori kormánytag, vagy banki dolgozó csaló volna. Jó részük ugyanúgy a gépezet részei voltak, legtöbbjük fel sem fogta, hogy miben vesz részt. 

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap