Ismerd meg a STRÓMANODAT! – VI. rész – Rendőrség

Stróman - Rendőrség

Foglalkozzunk a Rendőrséggel

Évekkel ezelőtt, a rendőr még jó barátod és védelmeződ volt. A dolgok mostanra kissé megváltoztak azzal, hogy a rendfenntartó erők gazdasági szervezetekké váltak és elkötelezték magukat a profittermelés mellett, mely profitot a tőled beszedett pénzek jelentik büntető cédulák, gyorshajtási bírságok, parkolási bírságok formájában vagy bármilyen más módon. Ma reggel azt mondták be a nemzeti tévében (USA – a ford.), hogy az elmúlt tizenhárom évben (az eddigieken felül – a ford.) további háromezer törvénysértést találtak ki.

Mivel minden egyes rendőri szerv gazdasági szervezet és stratégiájában nem különbözik a McDonaldstól, nincs hatalma semminek a végrehajtására, ahogyan a McDonalds-nak sincs. Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik a helyi rendőri erők zászlója alatt dolgoznak, két különálló szerepük van. Amikor rendőrként elhelyezkednek, leteszik a hivatali esküt, melyben megfogadják, hogy fenntartják a szokásjogot. Az eskü az egyetlen és semmi más, ami felhatalmazza őket, hogy erőszakkal betartassák a törvényt – erről fel van sorolva néhány dolog a forrás „Legalese” részében (lásd a http://op.harmoniaban.org/ismerd-meg-stromanodat-ii-resz oldalon, A jogi nyelv szakaszban – a szerk.). Ez nem hatalmazza fel őket arra, hogy bármit is tegyenek az állítólagos „kormány” jogszabályainak betartatásáért, tehát külön kiképezték őket arra is, hogy a szabályzatot az informálatlan emberek félrevezetésére használják. A tisztesség kedvéért azért megjegyzem, hogy a karhatalom legtöbb tagja nincs tisztában tettével és nem érti a különbséget a „legális” jogszabályok – amelyek opcionálisak – (vagyis nem kötelezőek – a ford.) és a „törvényes” szokásjog követelményei között, melyek mindenkire egyformán érvényesek és nem opcionálisak.

Azért ne gondolj igazságtalannak. A legtöbb rendőr és rendőrnő csodás munkát végez és segít a társadalom tagjainak, gyakran a munkájuk követelményein túl is teljesítenek – fellépnek az erőszak, a megfélemlítés, a csalás stb. ellen és megnyugtatóan járnak el gyász vagy testi sérülés esetén. Bevallottan, a gazdasági szervezetek, akik a rendőri erők feletti ellenőrzést gyakorolják, keményen dolgoznak azon, hogy véget vessenek ennek az elég pozitív viselkedésnek, kifogásként az „Egészség és biztonság” előírásokat nevetségesen alkalmazva sőt, a rendőröket arra utasítják, hogy csak álljanak és nézzék végig az emberek fuldoklását és ne próbálják megmenteni őket. Ez nem a rendőr választása, hanem a cég tulajdonosainak utasítása. Mivel ez a több ezer kitalált törvénysértés senkire sem vonatkozik – hacsak egyet nem ért az ember azzal, hogy rávonatkoztassák – a rendőrség számára elsődlegessé válik (talán figyelmetlenség), hogy meggyőzze a társadalom tagjait, hogy azok kitegyék magukat ezeknek a teljesen felesleges megszorításoknak és egyezzenek bele, hogy fizetik a kitalált készpénzbüntetéseket a „karhatalomnak” vagy „rendőrségnek” nevezett helyi gazdasági társaságok részére. Az első mozzanata annak, hogy a rendőr hamis feletted-állását kinyilvánítsa az, amikor megkérdezi a neved. Ez ugyanis nem egy ártatlan kérdés a rendőr szájából, és nagyon lényeges, hogy légy óvatos abban, amit mondasz, mert tele van szóbeli szabály-csapdákkal az egész helyzet.

Egy nagyon kedves válasz lehet az, hogy „a törvény nem követeli meg tőlem, hogy átadjam ezt az információt”, és teljesen rendben is van, továbbá segít elkerülni a toplista élén álló első számú csapdát, és nem számít, hogy milyen gyakran hangzik el ez a kérdés, a válasz legyen mindig ugyan ez. Egy másik életbevágóan fontos dolog, hogy ne állj le vitatkozni a rendőrrel, mert ez egy másik szabály-csapda, mely segít téged a több ezer utálatos megszorítás alanyává tenni, hogy megszabadítsanak egy csomó pénzedtől. A legjobb, ha kérdéssel válaszolsz (persze nem agresszív kérdéssel) és nem adsz semmilyen információt.

Ha a rendőr azt mondja, hogy „Ön túllépte a megengedett sebességet”, azt válaszolhatnád erre, hogy „Én voltam?”, ezzel nem is vitatod, és nem is mutatsz rá (bár teljesen igaz), hogy a szokásjog nem követeli meg senkitől, hogy betartsa a sebességkorlátozásokat, vagy hogy engedelmeskedjen az útjelző tábláknak, vagy hogy csak ott parkoljon, ahol az engedélyezve van stb.

(A következő bekezdésben említett helyzet az angolszász nyelvterületeken érvényes, a magyarban egész máshogy csalják kelepcébe a gyanútlan embert – a ford.):

Ahogy fentebb említettem, ha a rendőr azt kérdezi, hogy „Megértett?” („Do you understand?” – vagyis átvitt értelemben „Aláveti magát az akaratomnak?”), azt kéne rá válaszolnod, hogy „Nem! Nem állok ön alatt ebben a dologban” ("No!   I do NOT stand under you in this matter" – vagyis átvitt értelemben „Nem! Nem vetem magam alá az ön akaratának”). Ahogy az előbb is, a kérdés egy szabály-csapda és egyáltalán nincs semmi olyan dolog, ami miatt kötelező lenne alávetnünk magunkat annak, amit mond.

A szokásjog alatt egy eljárás csak akkor lehetséges, ha szerepel a helyzetben egy áldozat is (valaki, akit megöltek, vagy megsérült, vagy megsebesítették, loptak tőle vagy becsapták). Tehát, ha a rendőr erőltetni akarja, hogy érts egyet azzal, hogy fizess a cégnek, amikor neked nem is kéne, az lenne a leghelyesebb, ha megkérdeznéd tőle, hogy „Ki az áldozat?”. Egy lehetséges kérdés az is, hogy „Vádolnak valamivel, vagy szabadon elmehetek?”. Ha ragaszkodsz ezekhez a dolgokhoz, akkor a rendőr nem tud semmit sem kezdeni veled, hiszen nem egyeztél bele, hogy érvényesítse rajtad a jogszabályokat, ugyanakkor nem adtad meg a neved és a címed sem, hogy az alapján számlát (vagy ahogy ők szeretik hívni „büntető cédulát”) állítson ki, valamint nem kezdtél el vele vitázni és nem hoztad őt „szégyenbe” azzal, hogy nyíltan elutasítottad.

Van még egy dolog. Anélkül, hogy sértő vagy agresszív lennél, nem szabad semmit sem megtenned, amire ő kér, hogy tedd meg. Ugyanis, ha megteszed, akkor ezek a tündéri, szabályimádó emberek ráutaló magatartásként úgy értelmezhetik, hogy „alárendeled” magad nekik és így a hatóság „jogalanyává” (ami ugyan nem „törvényes”) és egyben felelősségre vonhatóvá is válsz a több ezer ravasz terv alapján, melyeket „jogszabályoknak” neveznek, és amelyeket azért mesterkedtek ki gondosan, hogy tökéletesen „jogszerű” úton rabolhassanak ki téged.

Van valami, amire a rendőrnek különösen figyelnie kell, mégpedig az, hogy az őt alkalmazó karhatalom semmilyen biztonságot nem nyújt számára. Bármely helyzetben, amelyben a szokásjog nincs érintve, a rendőr csak a maga nevében van jelen, mint egyéni lény és az ellene irányuló intézkedések széles skálája áll rendelkezésre, akár a szokásjog alapján, ha törvénytelenül jár el, akár polgári bírósági intézkedés alapján, ha parancsot teljesít. Ha nem sikerül „bevonnia” vagy találóan elnevezve „belerángatnia” (vagyis ahol az ember önként beleegyezik, hogy a strómanját képviselje, így bevonhatóvá válik) az eljárásba, akkor a rendőrnek nincs semmilyen felhatalmazása semmilyen szempontból, és kizárólag, mint egyén cselekszik, akinek csakis a szokásjog betartatására van felhatalmazása, más egyébre nincs.

Forrás: Meet Your Strawman

(folytatjuk)

Rovat: 

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap