Hírek, cikkek

Az OP (One People – Egy Emberiség; Egységes Emberiség) hírei, vagy az OP-vel kapcsolatos cikkek

 

 

Gondolatok a „szabad”-piaci diktatúráról II.

Szabadpiaci diktatúra

Az alapjaiban hibás pénzfelfogásról

Mint előbbi cikkünkben is írtuk, most az ott feltett második kérdéssel foglalkozunk, ami így szól:

Önmagában van-e bármilyen értéke a pénznek, amelyről a költségvetési számháborúk szólnak, miközben figyelmen kívül hagyják annak forrását, vagyis a jelenlegi monetáris rendszert?

Egy gondolat erejéig visszakanyarodnánk az előbbi, szorosan kapcsolódó témánkhoz.

Gondolatok a „szabad”-piaci diktatúráról I.

Szabadpiaci diktatúra

A növekedés csapdájáról

Bár kétségtelenül és feltartóztathatatlanul erősödik a kollektív igény egy globális személetmód váltásra, és szerencsére egyre többen kezdik felismerni és megérteni a körvonalazódó új paradigma lényegét, egyelőre „hivatalos” körökben még tartja magát a gazdaságról, civilizációról és világról alkotott régi, mondhatni ortodox paradigma.

Ez a bizonyos régi paradigma egy tévesen eltorzított világképet igyekszik az egyes emberek szemléletmódjára erőszakolni, hogy ezáltal igazoljon egy valójában önmagában céltalan növekedési parancsot, amely legfeljebb egy nagyon szűk csoport rövid távú érdekeit szolgálhatja. Többféleképpen és (látszólag) különböző formákban nyilvánul ez meg, de napjainkban talán a legjellemzőbb példája ennek egy mesterségesen előidézett és valójában (természeténél fogva) nem létező piaci versenyre és az ún. GDP „mérőszámokra” történő hivatkozás.

Érdemes ezért két kérdésen jobban elgondolkozni:

Átlátszóság

Átlátszóság

Minden olyan gyorsasággal történik mostanában, hogy szinte hangrobbanást hagy maga után!

Őszintén szólva, alig bírom követni az információ áramlatot, amely a „sajtóból” most is folyik éppen. Még szerencse, hogy számíthatok a legjobb kutató csapatra és a férjemre, aki folyamatosan végignéz különböző oldalakat – mindannyian remekül informálnak engem.

Elképesztő az átlátszóság mértéke, amely a köz szeme láttára nyilvánul meg. Kiemelek néhány cikket, amelyek tényleg szöget ütöttek a fejemben. Szokás szerint most is kékkel vannak szedve a saját kiemeléseim és kommentjeim.

Obama’s call to close Vatican embassy is ‘slap in the face’ to Roman Catholics

O.P.A.L. Tour – Szabad energiát az embereknek!

O.P.A.L. Tour

Emberek – határok nélkül

Az O.P.A.L. Tour, emberek határok nélkül kezdeményezés Veled kezdődött. Azokkal az emberi hangokkal, akik egységért, közösségért és együtt létért kiáltottak.

Célkitűzése a manipulatív és bürokratikus rendszer felszámolása, mely kultúránkba, közénk, az egyének közé ékelődött.  Azon erők felszámolására jött létre, amelyek befolyásuk alatt tartják az elosztást, kreativitást és innovációt. Mindezt úgy kívánja elérni, hogy embertől-emberig, csoporttól csoportig, közösségtől közösségig KÖZVETLEN módon osztják meg a tudást, az információt.

Az emberiség, a polgári engedelmességgel tartja fenn a saját maga rabszolgaságát

Az emberiség, a polgári engedelmességgel tartja fenn a saját maga rabszolgaságát

Tudjuk, hogy első pillantásra, meghökkentő lehet ez a cím, mely szerint a „Az emberiség, a polgári engedelmességgel tartja fenn a saját maga rabszolgaságát”

Nézzük meg akkor ezt a kérdést kicsit tüzetesebben.

Matt Damon színész, forgatókönyvíró, az alábbi videóban idézi Howard Zinn történetíró gondolatait.

Megjegyzés: Köszönjük sevaster1-nek, hogy a videót lefordította és magyar felirattal tette közzé, amelyet alább, mi is megteszünk.

Pénz és politika: hibás diagnózis, rossz gyógymód

Pénz és politika

Újabban, a nyugat kilátástalan adósságba és pökhendi kleptomániába torkolló gyorsuló pénzügyi és politikai hanyatlásának köszönhetően, sokan kiáltanak alapvető pénzügyi és politikai reformokért. A legradikálisabbak gyakran a kamat vagy egyenesen a pénz eltörlésére és az emberek által irányított közvetlen demokrácia kiterjesztésére szólítanak fel.

De a tudatlan és elővigyázatlan emberek valószínűleg továbbra tudatlan vagy elővigyázatlan döntéseket hoznak majd, akármilyen demokratikus úton is. Nem így jutottunk el odáig ahol most vagyunk, sarkunkban a kihalással? Milyen okosnak kell lenned ahhoz, hogy megértsd, a véges erőforrások kifogynak? Minden bizonnyal okosabbnak az embernél. A több demokrácia önmagában soha nem lehet maga a megoldás. Ugye, amit valójában akarunk, az a bolygón lévő élet érdekeit hosszú távon a legjobban szolgáló tudatos (intelligens) döntéshozatal?

A pénzteremtés folyamata, avagy rablás a hitellel

Rablás a hitellel

A téma forró, mert a bankvilág egyik legnagyobb szereplője, a Deutsche Bundesbank már hivatalosan is elismerte ezt a pénzteremtési folyamatot.

A német nemzeti bank (Deutsche Bundesbank) először 2010-ben, a „Geld und Geldpolitik” című közlönyében reagált erre a „mesére”, amelynek 67. oldalán a központi jegybankpénz és a készpénz (papír és fémpénz) teremtéséről számol be. A 68. oldalon pedig leírja a számlapénz és a készpénz közti összefüggést, illetve a számlapénzteremtés módját.

Top Secret Banker's Manual

Top Secret Banker's Manual

 

 

Banki felső vezetők szigorúan titkos kézikönyve, amelyet az alacsonyabb beosztású alkalmazottak nem olvashatnak.

Az immár állítólagos bankoknak a UCC-vel való kapcsolatáról is szól, ezért tettük közzé.

Vajon miért titkos? Ha tudsz angolul, akkor megérted, hogy miért...

Forrás: Books

Szupermen, az arany meg a műanyag béka

Szupermen

Aki korábban elmélyedt az OPPT-s cikkek, hírek tanulmányozásában, emlékezhet, hogy tervben volt minden ország fizikai helyére egy ún. CVAC (Creator Value Assets Center – kb. Teremtő Érték Vagyon Központ létrehozása. A CVAC-ok szerepe – miután a vállalati struktúra teljesen összeomlik – az egyes országok kommunikációs, pénzügyi, jogi, technológiai, oktatási stb. feladatainak koordinálása, szigorúan ideiglenes szerződésekkel megbízott önkéntes egyének közreműködésével. A Föld összes országára kijelöltek egy-egy CVAC-ot, a Vatikán kivételével.

A CVAC-okban való munkára rengetegen jelentkeztek világszerte. Heather Ann Tucci-Jarraf azonban, az OPPT egykori „frontembere” azonban úgy látta, ahogy a dolgok alakulnak, a dolog átmenne (nem azonnal) egy újfajta hatalmi struktúrába. Lehetséges átváltani a „magánpénz közhasználatban” rendszerről (ez van most) a „közpénz magánhasználatban” rendszerre anélkül is, hogy akár egy jóindulatú csoport privilégiumot kapna a rendszer felügyelete fölött, előbb-utóbb megindulna az elitesedés. Arról nem is beszélve, hogy semmi garancia, hogy csakis jóindulatú emberek kerülnének a CVAC-ok gárdájába. És a legfontosabb: lehetséges a pénzügyeket teljesen (most a szó jó értelmében vett) demokráciával kezelni.

Helyzetjelentés és a remény

„Lehetetlen nagyobb és gonoszabb változást bevezetni egy társadalomban annál, mint amikor a törvényt a fosztogatás eszközévé teszik.”

Frederick Bastiat (1801-1850).

Amikor egy kormány céggé változik, többé nincs kormány és nincs szabadság

Az úgynevezett „kormány” illegitim. Rutinszerűen és brutálisan tiporja meg polgárait, miközben ügyet sem vet az emberi jogaikra. A bizonyítékok nyilvánvalóak, a lista szinte végeláthatatlan. Az állam „adósságtörlesztés” és a „működés fenntartása” jogcímén kivonja az életet a kereskedelemből és a gazdaságból, lefoglalja a jogosan szerzett tulajdonokat és a magánmegtakarításokat, zaklatja az embereket, és akár kémkedik is utánuk. De ez csak a kezdet. Ez a vérszívó vállalat-szörny fosztogatja, terrorizálja, kirabolja polgárait, támogatja az egyenlőtlenséget, ellehetetleníti a javak szabad tulajdonlását, bünteti a termelést, uralma alá akarja hajtani az elméket, zavaros eszméket terjeszt, kicsavarja a nemzeti nyelvet, elfedi az igazságot, ártalmas anyagok testbe juttatását teszi kötelezővé, a sértett nélküli „szabálysértéseket” bünteti, miközben legalizál ténylegesen kárt okozó tevékenységeket, bármikor tulajdonjogot formál gyermekeinkre, elhülyítő oktatást tesz kötelezővé, terjeszti a sületlen propagandáját, ellenszegül a jobbító szándékoknak, monopolizálja hatalmát, ártalmas jogrendet tart fenn, miközben tiltja az alternatív – és valós – igazságszolgáltatást, önkényesen alkalmaz letartóztatást és fogvatartást, tönkreteszi az élet élhetőségét, a házasságokat, a fiatal elméket, a vállalkozásokat, és általában pusztítja az életet. Ez nem egy kormány. Ez egy obszcén és erkölcstelen korrupt vállalat.

– Ken Bartle,
aki természetesen csakis az ausztrál kormányról beszélt.(?) smiley

Ferenc pápa visszavonta a mentelmi jogokat

A mentelmi jog felfüggesztve

A Szentatya, Ferenc pápa 2013. július 11-én kelt, szeptember 1-től érvényes apostoli levelével lényegében eltávolította a védettséget (a mentelmi jogot) minden, a Kúria alá tartozó bíróról, ügyvédről és kormányképviselőről. (Megjegyzés: a kereskedelm/admiralitási/vatikáni jog szerint minden cég – és minden kormány, és valamennyi, alá tartozó intézmény VÁLLALAT – amely a Kúria alá tartozik.)

Ezeket a személyeket immár teljes szigorral felelősségre lehet vonni háborús bűnökért, az emberiség ellen elkövetett bűnökért, és a szabad szellem jogainak mindennemű törvénytelen korlátozásáért.

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/motu_proprio/index_en.htm

Feltételezhetően nem csak egy névleges gesztusról van szó. A Szentatya vagy tud készülő vizsgálatokról – és nem akar akadályt gördíteni az igazságszolgáltatás elé –, vagy maga rendeli el azokat.

Hazaárulással vádolt kormánytagok Ausztráliában

Kormánytagok

Az Ausztrál Szövetségi Bíróság hazaárulással vádolja az ausztrál kormány magas rangú tagjait, – beleértve Kevin Rudd miniszterelnököt, Julia Gillard, 2 hónapja menesztett miniszterelnöknőt és Tony Abbott ellenzéki vezetőt.  Az ügyészség Brian William Show vezetésével vádat emelt Rudd és Abbott ellen ugyanúgy, mint az Ausztrál Választási Bizottság ellen, miután a Brit Koronához való hűségesküt megszegték, és az erre való hivatkozást eltávolították az ausztrál törvényekből.

„Mr. Kevin Ruddnak tényleges tudomása volt arról, hogy Koronát és a Monarchiát népszavazás nélkül távolították el, valamint arról, hogy Julia Gillardot és másokat is hazaárulással vádoltak.”

„Az alperes, John Haward, az Ausztrál Nemzetközösségben 2004. január 1-től a jelenlegi dátumig folyamatosan követte el a nemzet biztonsága elleni árulást.”

Két alkotmány az Egyesült Államokban

USA Alkotmány

Sok elmélet kering arról, hogy még az eredeti 1776-os alkotmány is az amerikai nép manipulációjára szolgált. Ez talán nagyon is igaz. Megosztom itt ezt a történetet, na nem az állítás megcáfolására, hanem arra, hogy további adatokat adjak arról, hogyan változtak meg drasztikusan a dolgok ebben az országban, 1871-ben, amikor a kormány csődbe ment, és megszületett az AMERIKA EGYESÜLT ÁLLAMOK Részvénytársaság. Ez az írás, referenciapontokat is tartalmaz arról is, hogy miként esik minden a Vatikán uralma alá. Továbbá ad néhány új információt arról, amit nem láttam az összeomlás előtt, hogy hogyan illeszkednek az Elnökök a kirakós-játékba.

1871 óta az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és az Egyesült Államok kongresszusának politikai játszmája más szabályok és politikák szerint zajlik. Az amerikai emberek nem tudják, hogy két alkotmány van az Egyesült Államokban. Az elsőt 1776. július 4-én foglalták írásba az újonnan függetlenné vált Egyesült Államok vezetői. 1776. július 4-én az emberek kijelentették a Britanniától való függetlenségüket, és a köztársaság megszületett. Innentől 95 évig az amerikai emberek valóban szabadok és függetlenek voltak. Ez a szabadság 1871-ben véget ért, amikor „Az Alkotmány az egyesült államok részére” nevű kiadványt felváltotta az „AMERIKA EGYESÜLT ÁLLAMOK ALKOTMÁNYA”.

Mi a szerződés és mi nem?

Szerződés

A kereskedelmi törvények (némely országban szerződési, partnerkötelezettségi stb. nevek alatt futnak) univerzálisak. Az országonkénti polgárjogi, büntetőjogi törvények eltérőek lehetnek, de a szerződéses ügyletekre vonatkozó (és jóval több szerződés létezik, mint gondolnád), minden ország által elfogadott kereskedelmi szabályok réges-régen kötöttek. Érdekes módon, ezek a józan észre alapoznak, semmilyen nyakatekert jogi háttérre nincs szükség az értelmezésükhöz. Épp ezért lehetnek univerzálisak. Nézzünk egy példát, az alapokból.

Mi minősül szerződésnek, és mi nem

A szerződés meghatározása: független felek egymással kicserélt ígérete, amelyet a törvény erejével lehet érvényesíteni.

Hogy egy szerződés a törvény által érvényesíthető legyen, bizonyos, a józan észen alapuló, világos feltételeknek kell megfelelnie. Négy ilyen feltétel van, és úgy határozták meg őket, hogy az ígéretek világosak legyenek, hogy később egyik fél se mondhassa: „Erről nem is volt szó!”

A négy feltétel:

Kiürült a bár... vége a bulinak

Vége a bulinak!

Részlet a Removing the shackles szerkesztőjének, D-nek 2013. aug 4-i cikkéből

Imádom a mostanában beérkező információkat! Épp a kellős közepén voltam egy cikknek, amely bemutatja az USA és a Vatikán közötti kapcsolatot… de ennek az infónak hamarabb kell kijönnie. A HSBC (Anglia legnagyobb bankja, a második legnagyobb értékű cég a tőzsdén) felszámolja a külképviseletek, de még a vatikáni képviselet számláit is. Az USA néhány napja bejelentette, hogy „biztonsági okokból” követségeket zár be az ún. „veszélyzónákban”... de ahogy azt korábban említettem egy skype-beszélgetésem során, a „biztonsági okok” valójában azt jelentik”: kifogytunk a pénzből, és nem tudjuk fizetni a számláinkat”, és ez így is van.

Oldalak

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap