Helyzetjelentés és a remény

„Lehetetlen nagyobb és gonoszabb változást bevezetni egy társadalomban annál, mint amikor a törvényt a fosztogatás eszközévé teszik.”

Frederick Bastiat (1801-1850).

Amikor egy kormány céggé változik, többé nincs kormány és nincs szabadság

Az úgynevezett „kormány” illegitim. Rutinszerűen és brutálisan tiporja meg polgárait, miközben ügyet sem vet az emberi jogaikra. A bizonyítékok nyilvánvalóak, a lista szinte végeláthatatlan. Az állam „adósságtörlesztés” és a „működés fenntartása” jogcímén kivonja az életet a kereskedelemből és a gazdaságból, lefoglalja a jogosan szerzett tulajdonokat és a magánmegtakarításokat, zaklatja az embereket, és akár kémkedik is utánuk. De ez csak a kezdet. Ez a vérszívó vállalat-szörny fosztogatja, terrorizálja, kirabolja polgárait, támogatja az egyenlőtlenséget, ellehetetleníti a javak szabad tulajdonlását, bünteti a termelést, uralma alá akarja hajtani az elméket, zavaros eszméket terjeszt, kicsavarja a nemzeti nyelvet, elfedi az igazságot, ártalmas anyagok testbe juttatását teszi kötelezővé, a sértett nélküli „szabálysértéseket” bünteti, miközben legalizál ténylegesen kárt okozó tevékenységeket, bármikor tulajdonjogot formál gyermekeinkre, elhülyítő oktatást tesz kötelezővé, terjeszti a sületlen propagandáját, ellenszegül a jobbító szándékoknak, monopolizálja hatalmát, ártalmas jogrendet tart fenn, miközben tiltja az alternatív – és valós – igazságszolgáltatást, önkényesen alkalmaz letartóztatást és fogvatartást, tönkreteszi az élet élhetőségét, a házasságokat, a fiatal elméket, a vállalkozásokat, és általában pusztítja az életet. Ez nem egy kormány. Ez egy obszcén és erkölcstelen korrupt vállalat.

– Ken Bartle,
aki természetesen csakis az ausztrál kormányról beszélt.(?) smiley

Élet szabadság és az igazságszolgáltatás

Az élet, a szabadság és a tulajdon nem azért létezik, mert az emberek törvényeket alkottak a védelmükben. Épp ellenkezőleg. Ezeknek a dolgoknak korábban létezniük kellett, hogy az ember egyáltalán törvényeket hozhasson létre.

Mi lehet társadalmi létezés törvényi alapja?

A szabad akarat szentségének elfogadása mellett egy ország törvényeinek egyetlen erkölcsi elvre szabad épülniük:

egyetlen ember vagy csoport sem alkalmazhat fizikai erőt, vagy annak csatlósát, csalást, bármilyen más ember vagy emberek csoportja ellen, mely alól csak és kizárólag az igazolható önvédelem esete jelent kivételt.

A szabad élet és a boldogságra való törekvés

Az Egyesült Államok Alkotmánya kudarcot vallott. Miért?

1948. december 10-én az Egyesült Nemzetek nagygyűlése elfogadta és kihirdette az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.

Ha összevetjük a Nyilatkozat fennkölt gondolatait a jelen korrupt (vállalati) kormányainak működésével, láthatjuk, hogy ez a törekvés is kudarcot vallott. Miért?

Mert különösen az elmúlt évszázad során a Föld valamennyi kormánya vállalattá alakult és a saját polgárait rabszolgaként használva, a sárba tiporta a legfőbb eszményeket néhány ezer kiváltságos meggazdagodásáért.

A One People Public Trust (OPPT)

A szellemi létező (emberi szellem) és e bolygó emberiségének a szárazföldek és vizek valamennyi területén törvénnyé vált, jogerős regisztrációjával, létük és minden teremtett javuk jogainak rögzítésével minden ügyvezető, hivatalnok és azok kedvezményezettjeinek valamennyi törvénytelen és illegális tulajdonjogi követelése és tevékenysége megalapozottan és jogerősen semmissé vált. Működésük törvényes alapjait, mivel képtelenek voltak helyrehozni az általuk eddig okozott károkat, a saját tudtukkal és jóváhagyásukkal visszavonták. A korábbi, bolygószintű állapotokra vonatkozó vizsgálati anyagot itt találod: PARADIGM DOCUMENT

Mit jelent a „felszámolás”?

Láthatjuk, hogy a kormányok többsége (sokan az OPPT lépéseinek hatására komplett kormányostól, bankvezérkarostól megfutamodtak), a bankok java ténylegesen még működik. Mi változott?

A legfontosabb, hogy a működési engedélyek visszavonásával az OPPT ideiglenesen visszavehette, majd az UCC jogrendszerben regisztrálva jogszerűen biztosította valamennyi embernek a saját függetlenségét. A strawman-rendszer alapja megszűnt. A nagy bankok, kormányok NEM tudnak a korábban birtokolt „emberi erőforrásfedezetekre” hitelt felvenni. Ez volt 1933-tól a végtelennek tűnő FED-es „pénznyomtatás” fedezete. Volt valódi fedezet, de ezt soha nem hozták nyilvánosságra. A FED 1933-ban ténylegesen elfogadta fedezetnek az USA kormánya által felajánlott „emberi erőforrások birtoklását” képviselő dokumentumokat. Az aranyfedezet kora lejárt (ami nem is akkora baj, de erről majd később).

A világ kormányai számára nyilvánvalóvá vált, hogy a dollár mögött tényleg nincs semmi. A Bank of International Settlement (minden bankok bankja) negyedéves jelentése a csődről beszél. Az USA mára teljesen tönkrement. Olyannyira, hogy október elsejére, kb. 60% esély van arra, hogy a Fehér Háznak leáll, ebben az esetben csak a törvényileg kötelező funkciókat kell fenntartani – Lásd: memorandum. A dollár összeomlása természetesen nem csak az USA-t, hanem a világ teljes gazdaságát érinti.

A szíriai háború egy eszköz lett volna az összeomlás elodázására (egyéb, tisztességtelen előnyök mellett). Vagyis inkább a figyelem elterelésére. A fiat-pénzgyártás korának legfeljebb hetei vannak. A FED leköszönő elnökének utolsó gesztusa, miszerint a FED még további pénzt „fecskendez” a gazdaságba (fedezet nélkül, régen túllépve a törvényesség keretét), csak annyi, mintha valaki a működőképesség illúzióját demonstrálva húzna még egy kövér gázt a szakadék felé száguldó Verhovinájának. Minden lap átlátszó.

Két út maradt

Az első

A Basel III program kereteiben „megregulázni” a bankokat, mondván, innen csak arany (és ezüst) fedezettel lehet pénzt forgalomba hozni. Amellett, hogy ez ismét egyenlőtlenséget okozna a világban, ahogy a történelem során számtalanszor már láthattuk, van még egy apró bibije a dolognak: A „nagyfiúknak” nincs aranya. már az OPPT fellépése előtt sem volt annyi, mint amennyivel szédítették a világot. (Kínának pár éve például arannyal bevont wolframrudakat adott vissza az amerikai kormány, mikor az, látva a válság elmélyülését, visszakövetelte korábbi betétjeit. A kínaiak nem hülyék, és hogy csökkentsék a kárukat, az UCC-n át jogot szereztek a tényleges dollár-papírpénznyomtatás felügyeletére. 2011. óta nincs új dollárbankjegy, csak a pótlás.) A megmaradt főbb aranykészletekhez a korábbi adósoknak nincs hozzáférésük.

Az arany-alapú pénzkibocsátás valójában arany-értékpapír alapú pénzkibocsátás volna. Azaz ismét csak papír, levegő. Ugyanaz, pepitában. Kb. két hét, mire az egész piac számára nyilvánvalóvá válik, hogy üres ígéretre épül az egész.

Nincs sem Yamashita-arany, sem St. Germain alapok, sem titkos kínai családok aranyai, sem a valuták újraértékelése, sem egyéb csodaszer a tarsolyukban. Sem nekik, sem másnak. Amihez hozzáférésük van, amögött nincs fedezet. Ami pedig elérhető volna, az nem elégséges. És ezt most már mindenki látja.

A második

A bankoknak világszerte új egyezséget kell kötniük az egyéni emberekkel (nem a kormányokkal!). Az egyéni ember volt, van és lesz mindig is minden érték forrása, így fedezete is. Ez a banki és kormányzati szinten tudott dolog volt, de egy bolygó népességét sikerült úgy átvágni, hogy az emberek azt higgyék, nekik nincs semmijük, és ha valamit akarnak a saját értékeikből, azt csak kölcsönbe, kamatokkal stb. megterhelve kaphatják meg átmenetileg azzal, hogy ha bárki felé (hamis) adósságuk keletkezne, a valódi értéktárgyaikat „jogszerűen” (de nem törvényesen) lefoglalhatja a rendszer.

Ennek, az OPPT-nek hála, immár vége. (A vállalatokként működő kormányokat, bankokat, bíróságokat felszámoló dokumentumok még mindig hatályban vannak annak ellenére, hogy az OPPT, a feladatát elvégezve, megszűnt. Az UCC rendszer „szétverése” pedig a hatalmasok vagyonának megmaradt elemeinek elvesztésével járna.)

A bankok ügyintézői szinten nem is hallottak ezekről a változásokról, középszinten tagadják, legfelső szinten tudomásul vették, és a normálisabbja megoldást keres.

Mit tehetnek a bankok?

NINCS alternatíva. A bankok, ha továbbra is működni szeretnének, akkor csak egy dolgot tehetnek:

szerződéseket kötnek az OPPT dokumentumai alapján, megjelölve az embereket az értékek forrásaként, és az ő beleegyezésükkel, az ő feltételeikkel (nem a bankokéval) kamatmentesen működő értékcsere rendszert üzemeltetnek. Az emberek visszakövetelhetik a korábban az engedélyük nélkül elvont értékeiket.

Az OPPT 2012. december 25-én nyilvánosságra hozott dokumentumai világszerte hatalmas, több százezer embert érintő mozgalmat indítottak el. Ezek az emberek valódi szabadságot akarnak a volt rabszolgatartó rendszer helyett, egy olyan életet, ahol szabad akarattal és felelősséggel dönthetnek életük valamennyi dolgáról.

Az eddigi időszakban az emberek udvariasan értesítették az immár állítólagos bankok, kormányhivatalokban állítólagosan alkalmazott egyéneket, hogy tudnak a változásokról, javasolják ez ügyben a tájékozódást, mert innentől csak az egyének közötti megállapodások vannak érvényben, és minden korábbi hivatalnok személy szerint felelős és elszámoltatható a vagyonával az általa okozott mérhető anyagi és egyéb károkért.

Az udvarias értesítésekkel sokan kiváló eredményeket értek el – néhányan sajnos nem...

A rendszer azonban mostanra szó szerint fuldoklik, és az új egyezség nem elodázható.

Neked egyénként fel kell ismerned a jogaidat, és új alapot kell teremtened önmagad, és szeretteid számára.

Senki nem fogja megtenni helyetted.

De sokan segíthetnek.

Hozzászólások

Bár az elme csak ezt tudja elképzelni.

A jövő olyan megoldást hoz, ami ma még teljesen elképzelhetetlen. Mondok egy példát erre:

A nyolcvanas években Magyarországon szinte alig létezett telefonhálózat. Még Budapestet is nehezen lehetett felhívni munkaidő alatt, annyira túlterhelt volt a vonal. Nekünk akkor telefonos lakásunk volt. A telefonos lakás többet ért, könnyebben el lehetett adni. Ha valaki akkor azt mondja, hogy a megoldás a rádiótelefon és 25-30 év múlva még a hajléktalan zsebében is lesz telefon, és internet -TV is lesz rajta....azt az embert elmegyógyintézetbe lehetett volna vinni.

Az ősi Kínában 5000 éven keresztül úgy kereskedtek, hogy nem volt pénz. Az elszámolásokat feljegyezték pl.: egy kőre. A mai világban, az internet korában ezek a nyilvántartások nem jelentenek problémát, csak ki kell dolgozni a rendszerét. Jelenleg az elszámolásokat pénzzel helyettesítik, ami olyan illúziót kelt bennünk, mint ha a pénznek értéke lenne. A következő sajnálatos lépés az lett, hogy a bankok a pénzt, ami a feljegyzéseket helyettesíti, előállítják a levegőből. Vagyis meghamisítják a feljegyzéseket.  Ez teljességgel csak az illúzió világa, az emberi elme becsapása. Nem létező dolog, létezőnek való feltüntetése. Ez a elme tudat nélküliségére épül. Ezt a rendszert nem lehet javítgatni, mert ez nem létezik, ez csak a tudattalan elme képzelete.

A sötétséget nem tudod legyőzni, a legjobb módszerekkel sem, mert a sötétség nem létezik, az csak a fény hiánya. 

A tudattalan elme által elfogadott bankrendszert, csak a tudat fénye teszi értelmezhetetlenné. Azt soha ember le nem győzi. Megszűnni sem fog, mert igazából soha nem létezett, az csak egy, vagy több illúzionista által kitalált dolog. Ez az illúzió arra jó, hogy rádöbbentse az emberiséget arra, hogy elméje mélyálom állapotában van, agyának 2,8 %-át használja.

A ma a világot "mozgató" legfontosabb alaptalálmányok szinte mind magyarok. Teljesen elképzelhető, hogy egy magyar találmány megoldja a kereskedelmi elszámolások új rendszerét.  

Pl.:

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap