A helyzet és a megoldás

1 tartalom / 0 új
admin
A helyzet és a megoldás

A jelenlegi helyzet

Valamennyi kormány, állami struktúra (egy ideje, nem történelmi hagyományokból) profittermelő vállalat (immár engedély nélkül). Az államadósság, a banki adósság stb. ténylegesen fikciók, melyeket az egyének és természetes közösségek jó szándékára, lelkiismeretére és arra a normális emberi gondolkodásra alapoztak, miszerint, ha tesznek értünk valamit, azt illik viszonozni, visszaadni stb. Az adósságok mögött a hitel igénylése pillanatában létrejött, azaz addig nem is létező, a látszólagossága ellenére nem létező érték elővarázslása áll – egyéni és országos szinten –, amelyet aztán a valódi értékek, azaz az imígyen összezavart és csapdába csalt egyének tényleges erőfeszítéssel, erőn felüli tehervállalással és abszolút jóhiszeműséggel próbálnak kiegyenlíteni. Így jönnek létre a kiegyenlíthetetlen kamatok, költségek, az irracionális, a társadalom valós fenntartási költségeivel köszönő viszonyt sem tápláló adók, járulékok, terhek stb.

A megoldás

Az egyéneknek egyénként, egyesével fel kell ismerniük, és deklarálniuk kell, hogy ők nem 'személyek' (ami csak egy jogi fogalom, amit rád aggattak), hanem természetes egyének, akik urai, tulajdonosai, őrzői a saját testüknek, munkájuknak, értékeiknek, hogy nem áll felettük senki (csak, ha ahhoz, ismert feltételek mellett tudatosan, szándékosan, akarattal, egyértelműen kifejezve ismert feltételek mellett hozzájárulnak). Ez nem a társadalmi renddel való szembefordulás, ez maga a természetes rend, létezés, a (ha úgy tekintjük, isteni eredetű) valódi jogaink gyakorlása, és megtagadása minden olyan, megtévesztő pénzügyi, irányítási, jogi (ami nem azonos az igazságszolgáltatással) játszmának, amelybe az egyént akarata, beleegyezése, jóváhagyása nélkül születése pillanatától, vagy akár azt megelőzően sodorták bele, puszta elbutított tulajdonná téve őt, amit (szándékosan nem 'akit') a haláláig látható vagy láthatatlan módon, hamis, de a közfelfogás szerint immár elfogadott indokokkal irányítani, ijesztgetni, szipolyozni lehet. Minden, ennél kisebb elszakadás, politikai állásfoglalás, vita, 'szembefordulás' a politikai, jogi stb. erőkkel értelmetlen és reménytelen erőfeszítés, és csupán elismerése és megerősítése annak, hogy a hamis játszmák valósak, létük törvényes (nem az). Az egyénnek ismernie kell, ki, mi ő valójában, és hogy mi nem. Az ember jóindulatú, a közösségért, társaiért önként is cselekvő teremtmény és teremtő erő, aki képes és hajlandó becsülettel betartani valós egyezségeit, vállalásait, mindenféle jogi, politikai, pénzügyi nyomás, fenyegetés nélkül is. A józan, mindenki számára élhető, bőséget és biztonságot biztosító társadalom felé vezető út a fenti dolgok megértéséből, gyakorlásából, valamint az egyének egyénként (de nem elkülönült, önző módon) való szellemi felemelkedéséből, valódi természetének, képességeinek felismeréséből, helyreállításából áll.

A megoldáshoz ajánlott a Döntés a szabadságról oldal, és az ott található Nyilatkozat az Abszolút Szabadságról.

Megjegyzés: a sorok megfogalmazója nem én vagyok, a gondolatokkal viszont egyetértek.

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap