De mi a fene az az OPPT?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

Az OPPT (One People’s Public Trust) megértéséhez előbb meg kell ismerned valamit

A UCC - Uniform Commercial Code

A UCC (Egységes Kereskedelmi Kódex) a Föld kereskedelmi életének meghatározó törvényrendszere. Ez szabályozza a vállalatok közötti kereskedelmet, és céges ügyeket szolgált eddig, nem a magánemberekét. Ezzel együtt az UCC önmagában nem rossz vagy ártalmas, de mint annyi más dolgot a Földön, ezt is elferdítve használták, hogy támogassák vele a rabszolgatartó rendszert, és segítsék uralkodó erők ügyeinek előmozdítását. Ne feledjétek, a földön minden kormány valójában vállalat.

Az UCC a kereskedelem bibliája (többek között a tengerészeti törvényre épül), pontosan egységesíti és meghatározza például a nemzetközi áru- és értékkereskedelem szabályait. A teljes kereskedelmi rendszer az UCC-re épül. Az UCC-ről nem nagyon tanulnak a jogi egyetemeken, csak a vállalatok és bankok tanítják meg alkalmazottjaikat a szabályaira – így, ez az igen fontos rendszer háttere „házon belül” marad. Ezért nem csoda, ha csak nagyon kevesen értik, hogyan működik az UCC (sokban eltér pl. a „közismert” polgári vagy büntetőjogtól), még kevesebben értik, hogyan használták fel csaló módon a Föld népességének leigázására.

És most az OPPT-ről és képviselőiről

Az OPPT (One People Public Trust - Egy Emberiség Nyilvános Érdekképviselet) azzal a céllal jött létre, hogy feltárja és érvényesített, törvényes jogi eszközökkel felszámolja az emberiség egészét érintő, csak nagyon kevesek érdekét támogató, az emberiséget kizsákmányoló rendszert.

A trustról: A trust egy jogi forma, amely természetes formájában bármely civilizációban, kultúrában, hivatalosan, vagy nem hivatalosan létezhet. Áll egy meghatalmazóból (de lehet ez egy adományozó, alapító, vagy mondjuk akár egy véradó is, a példa kedvéért), egy megbízottból, vagy meghatalmazottból, továbbá a kedvezményezettből. Egyszerűen, a megbízó megbízza a meghatalmazottat, hogy vagyoni, képviseleti és egyéb eszközökkel járjon el a kedvezményett javára. Pl. vért adsz a véradó állomáson, mint adományozó, azzal, hogy azt egy rászoruló részére (kedvezményezett) tárolják, használják fel a megbízottak, ez esetben a kórház. Megkéred a barátodat, vigye el a gyermekedet helyetted a zeneiskolába, mert elfoglalt vagy. A trust ilyen esetekben létrejön, és ahogy beteljesítette célját, megszűnik. Van úgy, hogy tovább létezik, pl. pénzt adományoz egy vállalkozó, hogy ezzel támogassa mondjuk a tehetséges falusi sportolókat. Rábízod a gyereked tanítását az iskolára. Számtalan kimondott és kimondatlan, hivatalos és természetes formája létezik.

Az OPPT esetében kissé speciális volt a helyzet, itt három érdekképviselő járt el az emberiség, mint kedvezményezett javára. És persze a játék is komolyabb volt.

Az OPPT nem a semmiből született, működésüknek alapját az eredeti Egyesült Államok számára íródott Alkotmány fektette le (nyugi, ettől függetlenül a magyarokra is vonatkozik a dolog, bármilyen valós jogunk csorbítása nélkül). Az eredeti alkotmány meghatározta, hogy ha a kormány az emberek ellen fordulna, ebben a rendszerben törvényesen fel lehessen lépni ellene, és érvényesíteni lehessen az emberek akaratát. Ezt az eredeti alkotmányt később a kormányzat, és az időközben létrejövő vállalatok elárulták, lecserélték, de ez egy másik történet, bár, sokaknak ismerős lehet a dolog…

Most vissza az OPPT-hez

AZ OPPT képviselői: Heather Tucci-Jarraf, Caleb Skinner és Hollis Hillner

Heather, az OPPT élharcosa is hivatásszerűen dolgozott az UCC rendszerén belül, és kitanulta, hogyan használják a „hatalmon lévő erők” az UCC-t a maguk érdekében, nagyon magas szinten. E három OPPT képviselő az elmúlt évek során, néhány „belső ember” támogatásával, de persze a „radarmagasság alatt” alapos vizsgálatba kezdett a rabszolgatartó rendszer titkainak feltárását illetően. A nyomozásról és annak kalandjairól egy másik cikkben emlékezünk meg. A feltárt tényeket a képviselők az ún. PARADIGM REPORT-ban dokumentálták. Erről később, minden, az OPPT létrejöttét, működését, kutatásait, és jogerős rendeleteit érintő fontosabb dokumentumot a http://i-uv.com/ honlapon találhattok meg. (Nem könnyű olvasmány, de megéri átrágni magunkat rajta, ha értünk angolul. )

Kis kitérő

A korábban is említett „rabszolgatartó” szó sokaknál kicsaphatja a biztosítékot, nekik javasoljuk, hogy találjanak más nevet egy olyan rendszernek, ami a születéstől a halálig rendelkezik a benne dolgozók energiájával, idejével, életével, vagyonával, hamis célokat vetít eléjük, s mindezt az emberek akarata, beleegyezése, tudta, érdeke és szándéka nélkül.

Ha valaki beleszületik a rabszolgaságba, ha soha nem is élt máshogy, és nem engedik neki, hogy lássa a rácsokat, fogvatartóit, és élete legfőbb nyűgeit már az élet természetes velejárójának gondolja, ráadásul a társaitól is visszhangzó sikeres propagandának és az elé vetített látszatnak köszönhetően még szabadnak is gondolja magát, nos, ez az illető nagyon nehezen ismeri fel, hogy nem szabad.

Az egykori amerikai, immár felszabadított rabszolgák jó része még egy évig dolgozott korábbi ura ültetvényén. Nem merte látni, nem fogta fel, hogy megváltoztak a szabályok, azt hitte, az egész csak az ura valamilyen trükkje, hogy megbüntesse, de ami a legrosszabb, mivel ő soha nem volt szabad, talán már nem is álmodott róla, hogy valaha az lehet. Ez az apátia állapota. A gépállapot. Az öntudat, az önrendelkezés halála.

Egy dolog valakit kihozni a rabszolgaságból, de hogyan tünteted el a rabszolgaságot belőle?

Mit talált a három képviselő, és mit tett?

Heather és csapata feltárta, hogy az uralkodó elit a kormányoknak álcázott vállalatok és a bankok segítségével, a kicsavart, gyakran többértelmű speciális jogi nyelvet használó rendszer használatával hogyan működteti a végső soron az emberek testi, szellemi és anyagi energiáit lecsapoló gépezetét. Jó ideig próbáltak megoldást találni a rendszer helyrehozatalára, ám az annyira korrupt és reménytelenül menthetetlen volt, hogy végül, jogerősen a „kizárása” (foreclose) mellett döntöttek. Ez azt jelenti, hogy a kiváltságjogaikat eltörölték, működésük jogi alapjait megsemmisítették. Minderre maga az UCC rendszere adott lehetőséget.

Az UCC sajátossága, hogy amennyiben egy abban regisztrált entitás állít valamit (nyíltan, és tényszerű dokumentumokkal igazoltan), úgy az érintett félnek azt adott időn belül cáfolnia KELL, ellenkező esetben az első entitás dönthet pl. a másik fél által okozott károk helyrehozataláról. Egy példa: az egyik cég a szállítóleveleivel igazolja, hogy leszállított 50.000 tonna szenet Katmanduba, és lejárt követelése van, amit eddig és eddig teljesítenie kellett volna a másik félnek. Ha a másik fél nem fizet (vagy nem igazolja a szén ellenértékének kifizetését), úgy az UCC rendszere szerint a szénszállító cég lefoglalhatja a másik vagyonát, stb. Ugye ismerős a dolog? Ez egy szabályos UCC eljárás. AZ UCC rendszerében nem feltétlenül kell bírósághoz fordulni, a meg nem cáfolt állítás jogerős törvénnyé válik. Csak így lehetséges az áruk, javak, pénzügyi eszközök szélsebes áramlási rendszere.

Az UCC rendszerén belül azonban nem csak közvetlen pénzügyi állításokat, igényeket lehet benyújtani. Ezzel a lehetőséggel élt az OPPT, amikor a következő két dologgal szembesítette a kormányokat és bankokat:

  1. „Az ember a Teremtővel, avagy Forrással egységben létezik, – ezért nem rendelkezhet senki más az ember jogaival, javaival, életével, csak ő maga vagy a Teremtő. A Teremtőnél kisebb erő nem veheti el ezeket az alapjogokat.
  2. A kormányoknak álcázott vállalatok és bankok (és más entitások) rabszolgatartó rendszert tartottak fenn, működtettek.

Ezt a két állítást ismertté tették a „címzettek” számára, és ők pontosan tudták, hogy milyen következményekkel jár, ha ezek jogerőre emelkednek. Ám ők úgy döntöttek – nem is tehettek mást –, hogy nem cáfolják meg a fentieket, így az OPPT a rendszer alapját adó UCC-eszközök birtokában dönthetett a sorsukról.

Az OPPT a rendszer menthetetlenül korrupt és kártékony jellege miatt úgy döntött, hogy a fenti entitásokat felszámolja. Ezt a hírt 2012 december 25-én tették közzé. Az ezzel kapcsolatos dokumentumok a http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings oldalon találhatóak. (Mi, magyar nyelven, a legfontosabbat itt tettük közzé: Tájékoztató a bankok és a kormányok felszámolásáról)

Hogy-hogy nem látod mindezen változások közvetlen jeleit? Vagy talán mégis? Mit számít, ha igazunk van, de nincs mögöttünk erő? Hogyan vonatkozik ez ránk? Mi a teendő most?

Megjegyzés: az OPPT rendeletei alapján, mostantól az egyes emberek is használhatják a UCC-t, az abban rögzített jogaik érvényesítésére. Lásd: Hogyan érvényesítheted a UCC-ben rögzített jogaidat?

Folytatás Az OPPT - II. rész oldalon.

Rovat: 

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap