Ferenc pápa visszavonta a mentelmi jogokat

A mentelmi jog felfüggesztve

A Szentatya, Ferenc pápa 2013. július 11-én kelt, szeptember 1-től érvényes apostoli levelével lényegében eltávolította a védettséget (a mentelmi jogot) minden, a Kúria alá tartozó bíróról, ügyvédről és kormányképviselőről. (Megjegyzés: a kereskedelm/admiralitási/vatikáni jog szerint minden cég – és minden kormány, és valamennyi, alá tartozó intézmény VÁLLALAT – amely a Kúria alá tartozik.)

Ezeket a személyeket immár teljes szigorral felelősségre lehet vonni háborús bűnökért, az emberiség ellen elkövetett bűnökért, és a szabad szellem jogainak mindennemű törvénytelen korlátozásáért.

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/motu_proprio/index_en.htm

Feltételezhetően nem csak egy névleges gesztusról van szó. A Szentatya vagy tud készülő vizsgálatokról – és nem akar akadályt gördíteni az igazságszolgáltatás elé –, vagy maga rendeli el azokat.

Kérdés, melyik érintett fogja előbb felvenni a nyúlcipőt, amíg, és ahogy lehet…

És lám:

Ben Bernanke, a FED vezére valahogy éppen 2013. szeptember elsejétől távozik a posztjáról, sietve.

A FED egy másik vezetője szintén ráér aznap, és vele tart.

Janet Napolitano (a Homeland Security-től) egész véletlenül ugyanebben az időpontban távozik.

Gondoljuk, az időzítések tekintetében nincs összefüggés, nyilván csak egy taxit hívhattak, így olcsóbb.

De van egy gyanúnk, nem ők lesznek az utolsók...

„Ha három pontban leírhatnám a legfontosabb dolgokat, akkor ezek volnának:

  1. NINCS olyan, hogy kormány. A „kormányok” csupán vállalatok. Az, amit az emberek kormánynak hívnak, de facto egy vállalat.

  2. Pénz, mint olyan, NEM létezik. Csupán hitel és adósság van. Hitelünk nekünk van, adósságuk meg csak nekik. Amikor azt mondják, a „lakosság adóssága”, az alatt azt értsd: az, amivel ők tartoznak a lakosságnak, nekünk.

  3. A pápa apostoli levele… Mivel ezek a csalók tényleg elfogadják, hogy a Pápa a legfőbb főnökük, ha valaki mondjuk engem zargatna a pénzemért, küldenék egy levelet ennek az illetőnek/cégnek/’személynek’, javasolva, hogy álljon le, és persze mellé csatolnám Ferenc pápa 2013. július 11-i levelét is.

Tehát szeptember elsejétől minden adóhatóság, bíróság, bank, kormány, végrehajtó szerv, adóhatóság, végrehajtó cég VALAMENNYI ALKALMAZOTTJA számonkérhető lesz az emberiség elleni bűnökért, így a törvénytelen követelésekért is.”

Forrás: Mary-Elizabeth Croft, If I Could Tell the World Just 3 Things

És ez csak a kezdet...

Hozzászólások

Isten áldja meg a Pápa döntését!
Legyen végre felelősségre vonás az elkövetett bűnökért!

Gratulálni tudok a bölcs, okos döntésért.

De hol van az a rendőrség, amelyik letartóztatja, hol van az az ügyészség, amelyik vádat emel, és hol van az a bíróság, amelyik el tudja ítélni ezeket? Hol van az a börtön, ahova le tudják őket csukni?

Kedves ember!

A rabszolgatartó rendszer jogi és jogalkalmazási rendszere nem az átlagember számára készült...

A lényeg az, hogy az összes mentelmi jog visszavonva...

Megerősítem, hogy ez minden egyes emberre vonatkozik, akinek mentelmi joga volt eddig a Földön.

Tájékozódásként, http://op.harmoniaban.org/40-botranyos-teny - 28. pont:

A Pápai törvények mindenkire nézve kötelezőek. ( XIV Benedek., De Syn. Dioec, lib, ix., c. vii., n. 4. Prati, 1844) (Syllabus, prop 28, 29, 44)

Hany hadtesttel rendelkezik Oszentsege, hogy a cionista penzhatalom hadseregevel ( NATO -val)szembe tudna szallni ??

Kedves „Honfelto Hun”!

A jog alkalmazása nem erőszakkal történik.

A jog nem attól érvényes, hogy erőszakkal szereznek neki érvényt, hanem elvi jelentőségű egy ilyen kijelentés.

Mellesleg én sem tartom magamra érvényesnek a pápa döntéseit (lévén protestáns), de elvben egyetértek

Az is igaz viszont, hogy a Teremtő és az ember között Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró, tehát egyik egyház törvényei sem érnek semmit

A pápa kijelentése annyiban lehet fontos, amennyiben Bibliai alapon figyelmeztet, hogy minden bűnért mindenkinek számot kell adnia, s senkinek nem lehet mentelmi joga!

A mentelmi jog csak a bűnözők által kitalált ér kierőszakolt emberi jog, ami az ő védelmüket szolgálja, de Isten ítélő széke előtt semmiféle ilyen jogra nem hivatkozhatnak!

A vallásokat, egyházakat azért hozták létre, mert ezáltal látta biztosítva korlátlan hatalmát az a 6 főpap, akik a Teremtő alkotásából kiválva, önző érdekeik végrehajtásához az emberiséget rabszolgaságba taszította, átkódolta, lebutította. Ennek egy része a Biblia, amit szintén szándékosan meghamisítottak, fontos részeit megsemmisítettek, átkódoltak. A Vatikán is terveik része és a Pápa ennek szolgálója. Az emberiség származása, eredete olyan régi és hihetetlen, hogy a vallások, a történelem meghamisításával, a Darwini evolúciós viccel, a szándékos degradáció fenntartásával próbálja uralmát fenntartani. De már tényleg nem sokáig.

Annyiban egészíteném ki, hogy tudomásom szerint a "vallás" maga egy nagyon régi dolog. Meglátásom szerint bizonyos csoportok ki tudják használni, illetve ki tudták használni jószándékú, jóhiszemű embertársainkat gonosz céljaik eléréséhez. 
Vallás: A szellemi létezéssel kapcsolatos tanítás. Olyan elképzelések rendszere, amely azt hirdeti, hogy a szemünkkel látható világon túl létezik egy annál magasabb rendű is, ahol tiszta szellemi lények (például isten vagy istenek, angyalok) léteznek. E szerint az ember is több a testénél, és a halál csak a test pusztulását jelenti.
A vallás fontos az ember életében, mert a benne való hit átsegíti a nehéz helyzeteken. Minden ember megválaszthatja azt, melyik vallást követi, de azt is, hogy ne kövesse egyiket sem. Vannak olyan ázsiai vallások, amelyek szerint az ember halála után egy újabb testben születik meg újra.Eredet [vallás < ómagyar: vallás (hitvallás, világnézet) <ősmagyar: val (van neki, magáénak vall) < dravida: vala (állít, vall)]
http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/Vall%C3%A1s

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap