Az Univerzumok szabályai, avagy törvényei

Az Univerzumok szabályai, avagy törvényei

Vázlatos jelzést adunk arról, hogy tudomásunk szerint, az Univerzumokban milyen szabályok működnek, a magyar nyelvet használva, azok hogyan fogalmazhatók meg.

Sok forrás, az Univerzum törvényei kifejezéssel él, amikor A Teljesség szabályai-ra hívja fel a figyelmet. Mi nem törvényeknek, hanem „csak” szabályoknak nevezzük őket. Természetesen tudjuk, hogy egy adott bolygón élő összes lénynek, A Teljesség rendjéhez kellene igazodnia, mert ki-ki és együttesen mindenki szembesül a tettének, avagy nem tettének következményeivel…

Nézzük akkor sorjában az Univerzumok szabályait, persze csak erősen hézagos felsorolásként, mert a bővebb szabályok és azok részletes kifejtése már évezredek óta megtalálhatók sok más forrásban.

A helyes és a pontos megértést, avagy az alapos utánajárást a bölcs olvasóra bízzuk.

Az Univerzumok legfontosabb szabályai

A 12 fő szabály, avagy az univerzális törvények

 1. Az ember mikrokozmosz, a makrokozmosz pontos mása – ez a szabály az analógia kifejezéssel is jelezhető.

 2. A körforgás szabálya – természetesen fizikai és nem fizikai szinten is.

 3. A spiralitás szabálya – a felépítés és a lebontás szabálya.

 4. A dualitás (polaritás) szabálya – javasoljuk a Yin-Yang helyes és pontos megértését, bár ez elsősorban az alacsonyabb szintekre vonatkozik.

 5. A harmónia szabálya – Megjegyzés: minden, ami ettől eltér, annak előbb, vagy utóbb, de vissza kell térnie hozzá.

 6. A szabad akarat szabálya – Kérdés: vajon ki, mit teremt a szabad akaratával?

 7. Örökkévalóság – az élet végtelen körforgás, soha, semmi nem merül feledésbe. Másként fogalmazva: mindenki felelős a tetteiért, addig kell fáradoznia, amíg visszatalál a Teljesség Rend-jéhez.

 8. Ok és okozat szabálya – bármit teszel, avagy nem teszel, az mindenképpen következményekkel jár.

 9. Messiás (megváltó) – ha nagyon nagy a Teljesség Rend-jétől való eltérés, akkor ott mindenkor jelen van…
  Megjegyzés: A tévedések elkerülése végett, azonnal jelezzük, hogy a messiás nem vált meg téged, hanem próbatételeken keresztül, lehetősége(ke)t ad neked arra, hogy Te, saját magad térhess vissza a Teljesség Rendjéhez.

 10. Tetragrammoton szabálya (JOD-HE-VAU-HE) – magasiskola, nézz utána…

 11. A piramis szabálya – nem az, amire az első olvasatra gondolsz, hanem a gúla szabálya, amely szerint az adott Univerzumot hat dimenzió (kiterjedés), négy forgástengely és a szférák (gömbök) metszéspontjai határozzák meg.

 12. Az élet (létezés) szabálya – az Univerzumo(ka)t három Erő hozta létre és tartja fenn.

Alacsonyabb szintű szabályok

Néhány alacsonyabb szintű szabály, amelyek megismerése és helyes megvalósítása nagyon sokat segíthet neked abban, hogy az életedet helyes mederben tartsd.

 • A lehetségesség
 • A most fontossága
 • A tükör és a tükrözés működése
 • A vonzás
 • Adok-kapok
 • Alázat
 • Az Élet célja, avagy a „Dharma”
 • Cselekvés
 • Éberség
 • Egyensúly
 • Elkülönülés
 • Elvárások
 • Erőszak-mentesség
 • Felelősségvállalás
 • Intuíció
 • Ítélkezés-mentesség
 • Karma – amely az ok és okozaton alapul
 • Mértékletesség
 • Minták
 • Önbizalom
 • Önfegyelem
 • Őszinteség
 • Rugalmasság
 • Sorsszerűség
 • Szabad választás
 • Szándék és vágy
 • Tisztességesség
 • Tökéletesség
 • Türelem és időzítés

Miért tettük közzé az Univerzum(ok) szabályait?

Két oka is van:

 1. Az OPPT, a UCC-ben leírt rendeleteivel, a Földön helyreállította az egyes ember jogát, ekként fogalmazva:

„…senki nem állhat a Teremtő, és a Teremtő bármely teremtménye közé,”

Lásd: Tájékoztató a bankok, „kormányok” és a vállalatok felszámolásáról

 1. Az OP magyar nyelvű közösségének alapvetése:

„Az ember a Teremtővel, avagy Forrással egységben létezik,

ezért nem rendelkezhet senki más az ember jogaival, javaival, életével, csak ő maga vagy a Teremtő.

A Teremtőnél kisebb erő nem veheti el ezeket az alapjogokat.”

A fentiek alapján egyértelműen látható, hogy az embert Kozmikus Lény-nek tekintjük, ezért a magunk lehetőségeivel élve, messzemenően segítjük a földi életminőség alapvető megváltozását, az embereknek a Teljesség-hez való visszatérését.

Hozzászólások

Ez egy rövid változata a fenti cikk témájának : http://youtu.be/w39HKmRG83I

Kedves János! – Kösz' a jelzésedet!

Megtalálható ezen a honlapon is, a fontosak között, itt: http://op.harmoniaban.org/galaktikus-kodex

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap