Bevezető az Udvarias értesítések használatához

Udvarias értesítés - bevezetés

Kérdés: Mi az az OPPT? - új vagyok a témában

Röviden: az OPPT (One People's Public Trust) egy nyilvános érdekképviselet, amely a Földön, magukat kormányként feltüntető nagyvállalatait azzal szembesítette, hogy semmi nem állhat a Teremtő és a Teremtő teremtményei közé, azaz senki nem rendelkezhet egy másik ember energiájával, életével, javaival annak közvetlen és személyes beleegyezése nélkül. Majd az OPPT jogi lehetőséget adott nekik, hogy megcáfolják a fenti állítást. Nem tudták, és nem is tették. Ezzel elismerték, hogy rabszolgatartó rendszert üzemeltettek. A vonatkozó értesítéseket regisztrálták a Nemzetközi Kereskedelmi Kódrendszerben (ez minden vállalat, bank létezését és működését engedélyező és szabályozó jogi platform). A bankokat kizárták, és minden nagyvállalati kormány kiváltságlevelét érvénytelenítették. A rabszolgatartó-rendszert felszámolták. Az erre vonatkozó dokumentumot (Declaration of Facts - Tények nyilatkozata) itt lehet megtekinteni: http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings. Kérjük, tanulmányozza az itt található 12 oldalnyi dokumentumot (egyelőre csak angolul elérhető). A freeman- és strawman- (emberi jogi) mozgalmak imigyen fölöslegessé váltak, a legtöbb, a témával foglalkozó honlap gyakorlatilag elavulttá, túlhaladottá vált. Sok kormány- és bank még nem értesült a változásokról, és folytatják a csalásra épülő tevékenységüket. Ez nem jelenti azt, hogy minden egykori kormánytag, vagy banki dolgozó csaló volna. Jó részük ugyanúgy a gépezet részei voltak, legtöbbjük fel sem fogta, hogy miben vesz részt. 

Jelenleg egy átmeneti időszakot élünk, amilyenre eddig nem volt példa a történelemben. Kérjük, hogy az http://i-uv.com/ anyagainak alapos tanulmányozása és megértése után alkalmazza az ún. Udvarias értesítéseket.

Mi az az Udvarias értesítés – ez is új nekem

Az Udvarias értesítés (Courtesy note, vagy CN), egy együttműködései ajánlat, amelyet Ön a bank vagy kormány egyik egyéne felé nyújt be (szándékosan nem írtunk „alkalmazottat”). Ezt válaszként küldjük egy követelésbehajtó levélre, egy idézésre, fenyegető akcióra, és egyéb törvénytelen követelésre, őrizetbevételre, letartóztatásra – minden olyan dologra, ami személyes kárt okoz Önnek. (A félreértések elkerülése végett: az Udvarias értesítés nem a személyes felelősségrevonás elkerülésének eszköze). Az Udvarias értesítés egyrészt egyszerűen informálja az adott illetőt, hogy az általa addig képviselt bank, nagyvállalat, kormány immár felszámolás alatt áll a nemzetközi kereskedelmi jog jogerős határozatai alapján. Másrészt informáljuk az illetőt, hogy innentől ő csakis és kizárólagosan teljes személyes számonkérhetőséggel cselekszik (azaz már nem áll mögötte jogi entitás).

A levél címzettje mindig egy egyén (soha nem egy bank, kormányhivatal, iroda, bíróság stb.), az az állítólagos/egykori/volt/visszavont működési engedélyű intézmény nevében őt a továbbiakban Címzettként tüntetjük fel, Ön pedig Indítványozó-ként szerepel.

Az Udvarias értesítés NEM követelés. Egy követelés benyújtásával az egykori rabszolgatartó rendszer szokásait követnénk, és ugye ezt a rendszert immár felszámolták, épp erről tájékoztatjuk az illetőt az Udvarias értesítésben.

Az Udvarias értesítés elrendeli, hogy az ellenünk irányuló kártékony cselekedetet, akciót hagyják abba, állítsák le, de alternatívaként feltételeket és kondíciókat is szab arra az esetre, ha a Címzett továbbra is folytatná azokat.

Ezekből látszik, hogy az Udvarias értesítés egy együttműködési ajánlat – a magunk feltételei szerint. A címzett választhat, hogy elfogadja, vagy elutasítja azt.

FIGYELMEZTETÉS

A következőben leírtak teljes harmóniában vannak a fennálló UCC (Nemzetközi Kereskedelmi Kódex) érvényes szabályaival. Első (és második) látásra is furcsának tűnhetnek, látszólag ellentmondanak a megszokott jogi és szokásjogra épülő eljárásoknak. Az Udvarias értesítések témája nem egyszerű, és az alábbi pár bekezdés tanulmányozása NEM elég a mechanizmus megértéséhez.

Mit jelent a számomra az Udvarias értesítés?

Azt jelenti, hogy elutasítjuk az akciót a fennálló törvények alapján, vagy elfogadjuk azt megfelelő mennyiségű/értékű ezüst ellenértékért cserében.

Ezt nagyon fontos, hogy megértsük.

A Címzettnek (csakis az egyénnek) felajánlunk egy szerződést, amit ő tudatosan és szándékosan elfogad vagy elutasít. Azzal fogadja el, hogy folytatja az általunk sérelmezett akciót. Mivel az Udvarias értesítés feltételei alapján a Címzett azért is felel, ha más egyéneket von bele az akcióba, bármiféle arra utaló jel, kommunikáció, hogy az akció folytatódik, akár egy harmadik személy által is (pl a „kollegája” is zaklató levelet küld), ez az Ön szerződésének elfogadását jelenti. Ekkor az illető „ügyféllé”, „vásárlóvá” lép elő, mint bármilyen más szolgáltatás vagy árucsere esetében, és rögtön ki is lehet számlázni az adott akció csereértékét (pl: egy beérkező zaklató telefon, kiszámlázunk 1000 dollár értékű ezüstöt) A számlát egy emlékeztető, majd egy végső feljegyzés követi, amennyiben nem történne meg a fizetés. Természetesen, minden további, az Ön ellen irányuló akció (megkeresés, levél, telefon a témában) újabb és újabb számlák kibocsátását vonja maga után. Az eljárás hetekig is eltarthat. Ne arra számítsunk, hogy az illető fizetni fog. Az akció leállítása, megszűnése jelenti a sikert.

MINDEN ÚTMUTATÁST ÉS SEGÉDLETET GONDOSAN TANULMÁNYOZZON ÁT.

Figyelem: egy Udvarias értesítés nem csak egy nyomtatvány, amit életünk során százával töltöttünk ki és nyújtottunk be ilyen-olyan hivataloknak (működésben tartva az erre a célra tervezett rendszert, ami elvárta, hogy Ön gépként/rabszolgaként tegye, amit tennie kell).

Az Udvarias értesítés használatával Ön elsőként teljes személyes felelősséget vállal. Innentől Ön felelős a tetteiért.

Ez egy elkötelezettség Önmagunk felé. Senki nem áll mögöttünk (bár sokan összefoghatunk, egyénként).

Előbb értse meg, ki Ön valójában, érezzen szándékot és energiát a feljegyzésében, és megértéssel, udvariassággal és tisztelettel bocsássa útjára.

Természetesen, választhatja a régi jogi utat is (aminek immár nincs alapja). Fordulhat ügyvédhez, bírósághoz, egyéb jogi intézményekhez, a saját döntése szerint.

Ez esetben viszont egy másik szabályrendszer szerint kell eljárnia, amit nem Ön hozott létre, és amiben Önt árucikként kezelik.

A fenti sorokkal semmilyen fennálló rendet nem támadunk.

A fenti néhány sort érdemes alaposan megérteni.

Mi legyen hát?

Egy kérdést mindenképp tisztázzon Önmaga előtt: kizárta (visszavonta működési jogokat, lefoglalva vagyonukat, azaz felszámolás alá helyezte őket) az OPPT az összes bankot és nagyvállalatot/kormányt, vagy nem? Az egykori hatalom egyes képviselői (power that were – PTW) személyesen részben nem értesültek a dologról, részben tagadják azt, de leginkább próbálnak mindent visszaterelni a régi állapotokba. Nem fognak hezitálni, hogy használják az erőiket. (Jó hír: szerencsére időközben igen komoly erők álltak az OPPT törvényei mögé, akik régóta látták, mi a helyzet, csak nem voltak meg a jogi alapjaik a cselekvésre – erről egy másik cikkben írunk. Az egykori hatalmasok erejük és erőforrásaik végén járnak.) Az OPPT felszámolás alá helyezte az összes nagyvállalatot, semmissé nyilvánította működésük alapjait. Az Udvarias értesítés erre a tényre mutat rá, de vajon elfogadják-e ezt a PTW emberei? A legtöbbször nem, úgyhogy könnyű meccsre ne számítsunk. Tudják, hogy a módszereik beváltak, hiszen évszázadokon át használták őket sikerrel.

Amíg Ön nincs 100% meggyőződve, hogy az OPPT valóban felszámolta a bankokat és a kormányokként tetszelgő vállalatokat, és amíg nincs felkészülve, hogy teljes személyes felelősséget vállaljon az akcióiért, kérjük, NE alkalmazza az Udvarias értesítést.

Igyekszünk mielőbb minél több magyar nyelvű anyagot megjeleníteni, de a jogerős UCC-rendeletek angol nyelvűek, és a jelzett helyeken bárki számára elérhetőek. A dokumentumok nem a nagyközönség tájékoztatására készültek, kötött nyelvezetűek, nem könnyen emészthetők. A teljes megértéshez tájékozódjon az UCC törvények rendszeréről és jelentőségéről.

Ha szerződési feltételek, számlázás, címzett, tanúk, stb. nélkül, de informálni akarja barátait, ismerőseit, az ún. hivatalokban, bíróságokon, rendőrségeken stb. dolgozó egyéneket, azt a Tájékoztató a bankok és kormányok felszámolásáról c. kiadvány postázásával, terjesztésével stb. korlátlanul megteheti, amelyet a Tájékozódj és tájékoztass az alapvető jogi változásokról! c. oldalon leírtak alapján javasoljuk használni.

Mire vállalkozik az Udvarias értesítés kibocsátásával?

Sokkal többre, mint aminek elsőre látszik. Érdemes pár kérdésre válaszolni.

Mennyire fél az adóhatóságtól, a banktól vagy a jogrendszertől, esetleg még a letartóztatás fenyegetését is beleszámítva? Mit kockáztat? Ha az Udvarias értesítés nem éri el a célját, mit veszíthet, és ez a veszteség mennyit jelent Önnek? Képes heti 5-10 órát szánni az OPPT-anyagok tanulmányozására és az Udvarias értesítések akcióinak nyomonkövetésére heti akár 5-10 órában is?

Őszinték vagyunk.

Az Udvarias értesítés használata „mindent vagy semmit” elkötelezettséget kíván – kivétel nélkül. Nagy nyomást helyezhet az emberre és előfordulhat, hogy előnytelenebb helyzetbe kerül, mint mielőtt belevágott volna. Ezért hangsúlyozzuk, hogy tanulmányozza a (fordítás alatt álló) Udvarias értesítést, a használati utasítását. Ne használja, ha nem száz százalékig magabiztos a dolgában, és hogy elviseli az esetleges következményeket.

Történetesen úgy fest, minden szabadságot csak így vívtak ki a múltban. Ésszel, felelősséggel, jó szándékkal. Ez ezután sem lesz, lehet másképp.

Ezek a szavak ijesztőnek tűnhetnek, de őszinték vagyunk. Beszélhetnénk mindenfélét, megsúghatnánk „trükköket” (ezt sokan megteszik helyettünk). Ígérhetnénk csupa szépet és jót, de mivel megtisztelt a figyelmével, ezért őszinték vagyunk és nem élünk vissza eddigi bizalmával. Nem vesszük rá semmire. Megmutatjuk, hol találja meg a stabil pontokat a jogai védelmében. De ez az Ön személyes küzdelme, ha vállalja.

A Földön több tízezren használják az Udvarias értesítéseket, meglepő sikerrel. Ha az OPPT rendelkezései nem volnának érvényesek, ez lehetetlen volna.

A következőkben bemutatjuk az Udvarias értesítések (öt változata van) pontos használatát, ügyünk nyomon követésének módjait.

Az Udvarias értesítések nem az OPPT egyetlen eszközei. A céljuk, hogy az egyén védelmet találjon jogainak aktuális ügyeiben addig, míg a régi, rabszolgatartó társadalmi rendszer – most már meglepően rövid időn belül – „beadja a kulcsot”.

Jogérvényesítés

A Hogyan érvényesítheted a UCC-ben rögzített jogaidat? oldalon foglaltuk össze, hogy a megváltozott jogi helyzetben, hogyan érvényesítheted a jogaidat.

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap