Az összes bankhitel csalás

Az összes bankhitel csalás

 

 

 

 

Az összes bankhitel csalás és az emberiség kirablásának egyik fontos eszköze

 

TÉNYEK A GLOBÁLIS BANKI GÉPEZET MŰKÖDÉSÉRŐL

 1. A világ összes főbb bankját a „bankár-családok” birtokolják és irányítják.

 2. Ők irányítják a pénz létrehozásának, nyomtatásának és megfelelő helyre juttatásának folyamatát.

 3. Ebben a kartellben a három legnagyobb név: a Rothschildok, a Rockefellerek és a Morganek. Ők birtokolják és gyakorolják a világ összes bankja fölötti hatalmat, más kisebb bankár-családokkal, mint a Carnegie, a Harriman, a Schiff vagy a Warburg.

 4. Ők együttesen „bankszterek”-ként (bankár-gengszer összevonásából – a ford. megjegyzése) váltak ismerté azok körében, akik tudomást szereztek a körmönfont tevékenységeikről.

 5. A világ összes, legfontosabb központi bankja, – beleértve a Dél-Afrikai Tartalékbankot, éppúgy, mint az Egyesült Államok Központi Bankját, – magántulajdonban lévő nagyvállalat, mely teljes mértékben kontrol alatt tartja a pénzügyi piacot.

 6. Ezek a bank-családok és a központi bankok csak egyetlen törvényt fogadnak el magukra nézve, és senkinek sem kell számot adniuk. Például a Dél-Afrikai Tartalékbank törvénye lehetővé teszi számukra, hogy titokban maradjon a tevékenységük.

 7. A globális pénzügyi rendszer, mely a pénzkészlet körül kialakult, annyira nyakatekert és összetett, hogy nagyon kevés ember képes ezt teljesen átlátni. Így ezt mindig kifogásként lehet  használni, hogy kizárhassák a „kisembert”.

 8. Ugyanilyen módon használják a nagyon összetett jogrendszert, hogy manipulálhassanak és ezt a struktúrát támogassák, megtagadva azt, hogy a hétköznapi átlagember hozzájuthasson a törvényes igazságszolgáltatáshoz.

 9. Törvényes igazságszolgáltatás nem létezik olyan országban, ami nagyvállalat; az elnök nevezi ki a bírókat, ezért a bírók a nagyvállalatnak dolgoznak és a nagyvállalat jólétét kell kiszolgálniuk, nem pedig az emberek érdekeit. A bíróságok pusztán a bank-politika érvényre juttatását szolgálják.

 10. A bankok hivatalosan nem használnak pénzt. A csereforgalom számláival, forgatható értékpapírokkal, és saját váltókkal, fizetési ígérvényekkel dolgoznak.

 11. A „pénz” szóra még csak definíció sincsen a Dél-Afrikai Banki Törvényben, és a „fizetség” fogalma sincs meghatározva.

 12. A világ összes főbb pénze kreált pénz (FIAT-money) – ami alapvetően azt jelenti, hogy nem rendelkezik belső értékkel ÉS nincs már mögötte nemesfém-fedezet (például arany vagy ezüst), mint a múltban. Amikor Ön hitelt vesz fel, a bankok létrehozzák ezt az ál-pénzt, csak úgy, egyszerűen a semmiből. Valójában nem is létezik igazi „kölcsön” – mivel nincsen semmi valós fedezet – tehát pénzhamisítás az egész. Dél-Afrika pénzkészlete megnégyszereződött az elmúlt évtizedben, és ezzel párhuzamosan mégsem járt ez együtt arany-, ezüst- vagy más, igazi árutartalékok növekedésével.  

 13. Ez azt jelenti, hogy az a papírpénz, amit használunk, teljesen értéktelen.  Ezek pusztán csak csinos kis papírdarabkák, melyekre érdekes ábrákat nyomtattak, de egyébként teljesen hitvány fecnik. Az „értéke” pusztán abból ered, hogy az emberek tömege még mindig bizalmat szavaz ennek és továbbra is a csere eszközeként használja.

 14. Nagyon kevés ember tudja azt például, hogy a dél-afrikai kormány fizetséget / bizományi díjat / törvényes megvesztegetést szed minden alkalommal, amikor egy elhasználódott bankjegy vagy érme visszakerül a Dél-Afrikai Tartalékbankba. Ezt a fizetséget „hűbéri jog”-nak (seigniorage) hívják és lehetővé teszi, hogy a kormány az emberek kizsákmányolásából húzzon nyereséget azáltal, hogy a papírpénzt a Tartalékbank és végső soron a Nemzetközi Fizetések Bankja irányítja, amelytől a Tartalékbank kapja az utasításokat.

 15. Mégis, „illegális” tönkretenni ezeket az értéktelen papírdarabkákat, és azok az emberek, akik alternatív papírokkal, vagy ezeknek a papíroknak a másolatával állnak elő, börtönbe kerülnek, a copyright megsértése miatt.  

 16. Az egyetlen ok, amiért a pénzünknek értéke van, az, hogy mi adunk ennek értéket – a mi érték-érzékelésünk az az egyetlen szempont, amitől ez azzá is válik. Ha az emberek elvesztik a pénzükbe vetett hitüket, a pénz összeomlik, mert semmi sincs mögötte. Tulajdonképpen a „credit” (hitel) szó a latinból ered (credere), ami azt jelenti, hogy „hinni”. Ennek bizonyítékát szinte minden alkalommal tapasztalhatjuk, amikor egy központi bankigazgató nyilatkozik: hallhatjuk a „bizalom” szót újra és újra, mivel a központi bankigazgató elsődleges irányelve az, hogy fenntartsa a rendszerbe vetett bizalmat. Ha ez csorbul, a rendszer szétesik. Pontosan ez az, amiért Nelson Mandela arcképét rátették az új dél-afrikai címletekre, hogy belecsepegtessék és megújítsák a pénzbe vetett bizalmat és visszaéljenek az ember szabadság iránti elköteleződésével.

 17. A bankok a „SEMMIBŐL” csinálják a pénzt, pusztán csak azzal, hogy megterhelést és hitelt írnak be a számítógépes rendszer könyvelésébe. Ezt „Matching Principle”-nek (megegyező alapszabály) hívják és az Általánosan Elfogadott Számviteli Alapelvek (Generally Accepted Accounting Principles: GAAP) gyakorol felügyeletet efölött. A „hitel” nem hitel, a szó mindennapi értelmében, hanem egy utasítás, melyet Ön, a vásárló aláír, a folyamatban kötelezettséget vállalva, mely szerint Ön aláveti magát a bank fennhatóságának, és ezzel megadja az engedélyt a banknak, hogy cserébe Önre érvényes kötelezvényt bocsásson ki. A formája miatt ez a kötelezvény (mely egy számítógép-generált számlakivonat formájában jelenik meg) úgy néz ki, mint egy kölcsön. Itt van az, amit ők megígértek (cserébe az Ön ígéretéért): tehát folyósítják Önnek a hitelt. Valójában Ön volt az, aki arra utasította a bankot, hogy pusztán a semmiből kreáljon Önnek pénzt. Ám mivel Ön ezzel nincs tisztában, így egyetért a kizsákmányoló szerződési feltételekkel, amit, természetesen, a bíróság beis fog hajtani az ő érdekükben.  

 18. Bár legtöbben úgy gondolják, de bankoknak nincsen saját pénze, hogy kölcsönt folyósíthasson. Nem létezett az a pénz a rendszerben, mielőtt az úgy nevezett „hitel”-t Önnek megítélték.  

 19. A bank a klienseik aláírásából, valamint az úgynevezett szerződésekből és hitelekből csinál pénzt, melyen rajta van a vásárló aláírása. Ezeket a szerződéseket eladják egy harmadik félnek egy olyan eljárás során, melyet „szekuritizáció”-nak (securitisation)  hívnak, majd a harmadik fél eladja a szerződést a globális tőzsdepiacon. Ez egy teljes mértékben titkos és rejtett technika, melyben profithoz és jogtalan gazdagodáshoz jutnak. Ezt követően összenyalábolják ezeket a hiteleket, majd nyugdíj-alapként és biztosításként újból eladják az embereknek. Kellően össze van már Ön is zavarodva? Nem csoda, hiszen sok jogász és a legtöbb bíró nem is érti ezt az egészet, de épp ezért nekünk kell ezt tanulmányozni, hogy a bíróságon képesek legyünk megvédeni magunkat a „bankszterek”-kel, és azokkal szemben, akik jól értik, miről van szó. De ezt az embereknek is érteniük kell!

 20. Az Ön aláírásának, kötelezvényének, vagy jelzálog-szerződésének eladásával ők elvesztik az összes törvényes jogot bármilyen tulajdonra, amelyet ők finanszíroztak. Jogi értelemben ezt a „locus standi” elvesztésének hívják.

 21. Amikor egy bank „szekuritizálja” a hitelt, akkor a kölcsön összegének tőkéjét és a kamatráta teljes értékét előre megkapja. Ez azt jelenti, hogy az Ön hitelét már előre megszervezték egy harmadik féllel, aki persze be van biztosítva arra az esetre, ha Ön fizetésképtelenné válna – miközben persze Önnek fogalma sincs arról,  hogy mi folyik a háttérben.

 22. A bank azáltal szegi meg a szerződést, hogy követeli annak visszaadását (a pénzt), amit nem is birtokol. Pénzt kreálnak, legtöbb esetben számítógépen, és miután Ön aláírta az összes papírt, az Ön kötelezvényét eladják a harmadik félnek, aki aztán újra eladja, gyakran újabb feleknek, azáltal, hogy a globális tőzsdepiacon ezzel kereskedik. Ez az, amiért a szekuritizáció egy ponzi/piramisjáték, aminek tudatában kell lennünk. Árnyékbank (shadow banking) néven is ismert, melynek könnyű utánanézni online is.

 23. Ezt a területet teljes homály fedi, semmit sem fednek fel róla a klienseknek, vagyis nekünk. Ön azt hitte, hogy valódi pénzt adtak Önnek kölcsön, de ez hazugság. Soha, semmit sem adtak, mely mögött bármilyen érték lett volna, és így soha sem volt „kiegyenlített ellenszolgáltatás”,  melyben mind Önnek, mind a banknak egyforma vesztenivalója lett volna.  Ez már a szerződés alapjait is megtámadja, nem is beszélve az emberek közti moralitásról. De hát a bankok nem is emberek – hanem törvényesen megalkotott nagyvállalatok!

 24. Ön a saját elméjével hozta létre, és a saját aláírásával pecsételte meg mindazt az értéket, ami a harmadik féltől a pénz kibocsátását eredményezte, melyet a bank az Ön nevében átvett – csakhogy Önt erről sohasem tájékoztatták, ugye?

 25. A bankok közvetítőként járnak el, akárcsak az ingatlan-ügynökök, mivel nem az ő saját pénzüket adják oda. És mivel nem adnak nekünk semmit, csak szereznek az aláírásunk erején keresztül a harmadik féltől, bármilyen általuk követelt kamat egyszerűen csak uzsora és csalás. Minden érvényes megállapodásnak feltétele volna a teljes tisztánlátás.

 26. Dél-Afrikában a pénzt a magántulajdonban lévő vállalat, a South African Mint (pénzverde) nyomtatja, mely egyszerűen hasznot húz az emberek kemény munkájából. Ez azonban, most, nemrég átkerült Svédországba, mely hatalmas zavart okozott a Tartalékbanknál, miután több milliárd értékű rand-címletet rosszul nyomtattak, és meg kellett semmisíteni őket.  

 27. A szintén magántulajdonban lévő Dél-Afrikai Tartalékbank felelős a kinyomtatott pénzért, melyet elad vagy kölcsönad a bankoknak, a banki címletek névértékének töredékéért.

 28. Amikor a bankok visszaküldik a használt bankjegyeket a Tartalékbanknak, akkor megkapják azon címletek szinte teljes névértékét, így a maguk számára megint csak a semmiből kreált gazdagságot teremtenek a papírok tologatásán keresztül.

 29. A bankok a „részleges tartalékra épülő bankolás” gyakorlatát alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy bármilyen betétnek csupán csak kis töredékét kell visszatartaniuk, és a többiből további kölcsönöket folyósíthatnak, ezzel is fokozva az adósságspirált azon a pénzen, ami még csak nem is létezik.

 30. Például: Minden egyes 100 dollárért, amit Ön letesz, a bank körülbelül 900 dollár képzeletbeli pénzt bocsát a kliensei rendelkezésére. Az igazi csalás az, hogy összetett kamatot is felszámolnak a nem-létező pénzre. Az aránytalan árfolyam-különbséges praktikák csupán a habot jelentik a tortán. Ez égbekiáltó gaztett, amiért mindenki másnak börtön járna.

 31. A kamatot előlegben kérik. A kamatot a bank „valódi pénznek” számítja, és így még több hitelt nyújthat, megint csak a semmiből, azon kamat ellenében, ami korábban nem is létezett.

 32. A helyzet az, hogy a kamat létezése miatt ma nincs elég pénz a világban ahhoz, hogy minden adósságot ki lehessen fizetni.  Ez pontosan az, amit a bankszterek létre akartak hozni: mivel ez egy olyan helyzet, ami korlátlan hatalommal ruházza fel őket a tulajdon és más értékek fölött, melyeket a bankok eltulajdoníthatnak, azért, hogy újra eladják más, naiv embereknek, aki nagy valószínűséggel ugyanabban az adós-helyzetben kötnek ki.  

 33. A jogrendszer és a tudatlanságban lévő bírók – akik a világos bizonyítékok ellenére fenntartják a csalást – folyamatosan támogatják az összes ilyen cselekményt.

 34. Néhány országban, a keményen dolgozó embereket bebörtönzik, mivel nem tudják visszafizetni az adósságaikat.  Ez a szörnyű, emberiség elleni bűncselekmény az, amiért a bankárokat kéne börtönbe küldeni, és a bírókat felelősségre vonni azokkal az emberekkel szemben, akiket ők szolgálnak. Viszont ők nem az embereket szolgálják, hanem azokat a nagyvállalatokat, melyek foglalkoztatják őket: a Dél-Afrikai Köztársaságot és más nagyvállalatokat, melyek országoknak vannak álcázva.

 35. A nyomtatott bankjegy, melyet pénznek hívunk, az adósság valódi eszköze, és ezért törvénytelen. Az a pénz, melyet ma ismerünk, csak adósságként lehet kibocsátva. Valójában az USA adósságának körülbelül 40 %-a koholt, és hamis adósság, és a Központi Banknak (FED) köszönhető, amiért kezdetben elkezdte a semmiből kreálni, és aztán még kamatot is felszámolt arra az adósságra. Az összes jövedelemadót ma arra használják Amerikában, hogy kifizessék a adósság kamatait a Központi Bank tulajdonosainak.  

Ez csupán egy kis ízelítő a csalás tekervényes szövedékéből, melyet azért szőttek így, hogy a bankszterek globális irányítása alatt tudatlanságban és teljes rabszolgaságban maradjunk.

Nincs indok arra, hogy mi, emberek, miért ne hozhatnánk létre a pénz új formáját alternatívaként és miért ne használhatnánk az új pénzt úgy, mint ideiglenes eszközt a gazdasági krízis stabilizálására. Törvényes pénzre van szükségünk, ami az embereket szolgálja.

Forrás: Bryan Kelly, ALERT: All Loans Are Fraud

Megjegyzés

Amennyiben a jogaidat akarod érvényesíteni, akkor tanulmányozd ezt az oldalt:

Hogyan érvényesítheted a UCC-ben rögzített jogaidat?

Ajánlás

A bankrendszer és a hitel megértéséhez javasoljuk, hogy az OP könyvének ezt a fejezetét ismerd meg:

V. A hitel, mint rablás

Hozzászólások

Józan paraszti ésszel, számoljunk akkor egy kicsit, hogy a bankok mekkora rablást hajtanak végre az állítólagos hitellel.

A bank 2-10% saját tulajdon alapján, 90-98% virtuális, a „levegőből előállított” pénzt „ad” a hitelt felvevő személynek, vagy országnak.

Mennyit kér vissza? – Kamatosan, kb. 3-400%-ot!

Vagyis a bank, a kb. 5% saját pénze alapján, kb. 60-80 szoros, valós értéket/pénzt kasszíroz be a hitelt felvevőtől.

Látod már akkor, hogy mekkora rablás a hitel? – Hogyan fosztja ki a bankrendszer az embereket és az országokat?

Javaslom,hogy a devizahitel károsultak minden szervezetével fel kell venni a kapcsolatot és tájékoztatni kell őket az OP magyarország anyagairól.tájékoztatni kell a 4. köztársaság szervezetét is a tényekről. Tisztelettel: Farsang Tibor

Kedves Tibor!

Az általad jelzettek nagy része ismeri az OP magyar honlap tevékenységét.

Az OP magyar nem szervezeti alapon működik, hanem egyéneket tájékoztat.

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap