Az OPPT - II. rész

OPPT

A második részben azzal foglalkozunk, hogy megnézzük, milyen jelei vannak a változásoknak, hogyan vonatkozik mindez a saját életünkre, és mit tehet az ember, ha netán tenni akar valamit.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az OPPT megismerését a De mi a fene az az OPPT? oldalon kezdd el.

Az OPPT témája még akár az edzett „összeesküvéselmélet-hívők” (más néven azok, akik legalább is mernek feltételezni más igazságokat, mint amit a média elénk szór a nap 24 órájában) kemény magját is meglepi. De ez így normális. Ha neked az OPPT-események tanulmányozása során az az érzésed támad, hogy ez azért sok, lehetetlen, – akkor azt javasoljuk, hogy nyugodj meg, szedd össze a hidegvéredet és alaposan tájékozódj a témában. Lehet, hogy a környezetedben élők közül még senki sem hallott róla, akár a jogászod sem. Egy 2013. márciusi felmérés szerint, csak minden ezredik ember hallott egyáltalán valamit ezekről a dolgokról. A tömegmédia lesz az utolsó, ahonnan tájékozódhatsz erről a témáról, ám a tények ellenőrizhetőek.

Az OP magyar honlapot azért működtetjük, hogy az angolul nem értők is kapjanak alapinformációkat, az igazán komoly megértéshez viszont kitartás szükséges. Hosszabb ideig is eltarthat, mire az embernek leesik a tantusz, milyen nagyságrendű dologról van szó. A honlapon leírt gondolatok, néhány apró magyarítást és a magyarázatot leszámítva, nem ezen honlap szerkesztőitől származnak, hanem a http://i-uv.com honlapon megtalálható információk fordításai.

Folytassuk az OPPT megismerését

Az OPPT 2012. december 25-én bejelentette a kormányoknak álcázott vállalatok, a bankok és más, a rabszolgatartó társadalmi rend működtetéséért felelős szervezetek kizárását, felszámolását és vagyonuk lefoglalását. Egy következő cikkben erre majd kitérünk, mert ez a mutatvány szinte minden mérce szerint lehetetlennek tűnhet. Pedig megtörtént. Az egyik OPPT szakértő márciusban úgy nyilatkozott, jelenleg a rendszer olyan, mint egy autó, aminek elzárták az üzemanyagcsapját. Még van egy kevés a benzinvezetékben, és viszi a lendület – ne felejtsük el, egy komplett bolygó egészét érintő rendszerről van szó, de előbb-utóbb le fog állni, és összefogással, egyéni felelősséggel, helyreállíthatunk egy jóval emberibb, nem kizsákmányoló civilizációt, amelyben az ember végre az LEHET, ami igazán közel áll hozzá, és azt TEHETI, amiben a legjobb.

Persze ezek a gondolatok nagyon idealisztikusnak hangozhatnak egy lepusztulóban lévő bolygó, ezerszer becsapott, ezerszer kihasznált és felültetett lakói számára, ám most valóban eljutottunk egy hosszú korszak végére, és a dolgok innentől kezdve, pozitív fordulatot vesznek. Szerencsénk volt. Nemrég igen közel álltunk hozzá, hogy a harmadik világháború kitörésével, tragikus befejezéssel ér véget az emberi civilizáció.

Szerencsére, a világban (az OPPT megbízottjain kívül is) sokan dolgoznak azon, hogy az emberiség egy jobb irányba haladjon. Vannak rendőrök, akik valóban a közbiztonság fenntartásáért dolgoznak, katonák akik megvédeni akarják honfitársaikat, és vannak jogászok, bírók, akik tényleg az igazságszolgáltatásra tették fel az életüket. Most új korszak nyílt meg a számukra is.

Az OPPT

Egy ideig még alig látszik változás, bár a bankárok, kormányfők, uralkodók, szenátorok, stb. világszerte tapasztalható tömeges visszavonulása, lemondása, bárkinek szemet szúrhat. A nemzetközi tőzsdéken korábban soha nem tapasztalható események játszódnak le, pl: Az elmúlt 30 évben soha nem látott mértékben leesett az arany ára.

Mi a helyzet az állítólagos Magyarországgal?

Magyarország, mint vállalat, 2004.11.12-én lett regisztrálva az USA-ban.
(Forrás: U.S. Securities and Exchange Commission)

Egy, a témában jártas magyar szakértő szerint az UCC jogrendszer alkalmazása tette többek között lehetővé, hogy a nemzeti javainkat, a szuverenitás jogait megkerülve, eljelzálogosíthassák...

Az USA Magyarországot illető jelzálogjogaival kapcsolatban Prof. Harry C. Sigman 2004. novemberében immár második alkalommal tartott szemináriumot az USA hitelbiztosítékok jogáról az Igazságügyi Minisztériumban, méltatva az „UCC megoldásainak, különösen a dogmatikus megközelítés helyett a funkcionális személetének” alkalmazását. (Forrás: dr. Gárdos Péter, Szeminárium az USA hitelbiztosítéki jogáról az Igazságügyi Minisztériumban ).

Megjegyezzük, hogy a honlapunk nem bocsátkozik semmilyen lokálpolitikai elemzésbe, az elmúlt évtizedek magyar politikai élet mozgatórugóinak és eseményeinek megítélését illetően, különösen a korábbi cikkünkben már említett PARADIGM REPORT adatainak ismeretében, az eligazodást a bölcs Olvasóra bízzuk.

Vannak olyan játszmák, amikben a legjobb nem is részt venni, viszont célszerű a dolgok mögé tekinteni. A rendező tudásától függetlenül, nagyobb hatású, és valljuk be, érdekesebb esemény, hogy éppen összedőlőben van a színpad, mint hogy az aktuálisan futó sikerdarab egyik szereplője éppen mit vág a másik fejéhez…

A pozitív nemzetközi változások megindultak, – és mivel az OPPT a problémák gyökerét kezelte, ezek a változások igen nagy hatásúak és gyorsak lesznek.

De amíg odafent eldőlnek a dolgok, mit tehetünk magánemberként?

Az udvarias értesítések

Beszéljünk hát a korábbi cikkünkben említett Udvarias értesítésekről. Mik ezek, mire valók, hogyan lehet használni őket?

Az ember naponta ütközik olyan helyzetekbe, amikor a szabadságát korlátozzák (és gyakran már annyira megszokta, hogy észre sem veszi, „a dolgok már csak így vannak”). Ám most, hogy kezdünk tudatosabbá válni a dolgok okaival, összefüggéseivel kapcsolatban, egyre jobban látjuk a kerítéseket, amik behatárolják létezésünket, meghatározzák mindennapjainkat. Természetesen nem a minden kultúrában, közösségben, családban stb. jelenlévő erkölcsi normákról, szakmai sztenderdekről beszélünk, amelyek zöme tapasztalatokra épülve valóban segíti életünket. A tényleges, életellenes akadályokról van itt szó, olyan akadályokról, amelyekkel vívott küzdelmeink miatt sértve érezzük emberi méltóságunkat, feladjuk álmainkat, és megalázva érezzük magunkat. Legtöbbünk a fél életét a számlákkal való küzdelemben éli. Holott a legtöbb számla – ami mögött nincs tényleges szolgáltatás, vagy áru – csalás. Az adók legtöbbje csalás. Nem áll mögötte az egyének közötti közvetlen és tudatos megegyezés, hogy az egyik tartozik a másiknak. Csak erő, félelem, és persze magyarázat. A társadalom és a tagjainak szinte minden csoportja igenis, kényszer nélkül is hozzájárul önmaga fenntartásához, az értelmes dolgokhoz. Az emberek zöme jóindulatú. Tudják, hogy iskolákra, kórházakra stb szükségük van. De nagyon ritkán (ha egyáltalán bármikor) számoltak el feléjük, mit is támogatnak az adóikkal, járulékaikkal.

Kis kitérő

Az OPPT változásait követően elég pénz és számtalan, korábban titokban tartott technológia áll rendelkezésre a társadalmak működtetéséhez, „közös költségeinek” fedezéséhez. Pénz volt, van elég a Földön. Az elosztással akadtak apró-cseprő problémák. Ám látnunk kell, hogy a pénz, még akár ha aranyfedezettel is van megtámogatva, csupán szimbólum. A valódi értéket az emberek képviselik és teremtik meg, nap mint nap. Anyagi, szellemi, művészeti és egyéb értelemben. De erről egy következő cikkben, bővebben értekezünk.

Vissza az udvarias értesítésekhez

Kapaszkodj meg!

Bár a jogi személyeket, bankokat felszámolták, (természetesen nem a helyi cégbíróságnál, hanem létük valódi jogi alapjainak, kiváltságjogaik eltörlésével, jogerős nemzetközi rendelettel), az alkalmazottaknak csak nagyon kis hányada tud bármit is a történtekről, és hogy milyen következményekkel jár mindez. Természetesen, az uraik nem nagyon sietnek az informálásukkal. Amíg a rendszer mozog magától, addig hagyják mozogni. Az „alkalmazottak” nem tudják, hogy már nem áll mögöttük jogi személy („kormány”, bank, nagyvállalat), semmi olyan intézmény, aminek korábban tartoztunk. Ezeknek nincs hatalma senki felett. A legtöbb – ha nem az összes – magánbank által kibocsátott kölcsön (mivel ez nem kölcsön) eleve csalás volt. A szerződések aláírásával ténylegesen nem pénzhez jutottunk, hanem a levegőből teremtett szimbólumhoz, és mint valódi források, jelzálog-, stb terhek mellett, mi magunk vállaltuk egy bizonyos mennyiségű valós érték megteremtését. Ennek hátteréről szintén később.

Az Udvarias értesítések a régi rendszerből az újba történő békés átmeneti időszak alatt segítik az egyéneket jogaik védelmében, illetve új, valódi egyéni felelősségre épülő szabályok kialakításában, amelyeknek több formájuk is létezik. A magyarra történő fordításuk folyamatban van, a más nyelvekre már elkeszült fordítások itt találhatók: Translations of CNs and other OPPT documents, de csak alapos megértéssel, és teljes személyes felelősséggel használhatók. A Földön, februári megjelenésük óta, immár százezres nagyságrendben alkalmazzák őket.

Használatuk egyik jellemző esete, amikor mondjuk egy, immár a működési engedélyétől nemzetközileg megfosztott bank, vagy intézmény egyik képviselője egy  „tartozást” próbál behajtani rajtunk, vagy megfoszt egy olyan szolgáltatástól, amihez mint szuverén, szabad emberi lényeknek, alapvető jogunk volna (pl. igazságos bánásmód, védelem stb.). Ez esetben az Udvarias értesítés a következőket teszi:

  1. informálja az illető egyént az OPPT valamennyi jogi entitás felszámolását érintő rendeleteiről,

  2. udvariasan informálja az illetőt, hogy ő most teljes számonkérhetőséggel és kizárólag mint magánszemély követ el ártó tettet (zaklatást, hanyagságot, méltánytalanságot, stb.) egy másik magánszeméllyel szemben, és ezzel kapcsolatban került kibocsátásra az Udvarias értesítés,

  3. informálja az illető személyt a lehetőségeiről, illetve tettei lehetséges következményeiről.

A levél neve azért Udvarias értesítés, mivel (egy ideig még) feltételezhetjük, hogy az egykori jogi személyek rangsorának alsóbb szintjén lévő alkalmazottak nincsenek informálva a háttéreseményekről a főnökeik által, akik egy része ráadásul még mindig próbálja meg nem történté tenni a tényeket. Az Udvarias értesítés udvariasan figyelmezteti őket, hogy most már egyénként felelősek az esetlegesen okozott károkért, és nem tudnak eljárni a korábban mögöttük állt cégek nevében.

És immár olyan, az alapvető emberi létezést, jogokat, méltóságot érintő károkról is szó lehet, amelyeket évtizedeken át a beleegyezésünk, szándékunk, akaratunk nélkül semmibe vettek, miközben mi bénultan tűrtük, hogy valahogy létezhessünk egy „logikusnak tűnő”, de igencsak elnyomó világuralmi rendszer láthatatlan rácsai mögött.

Olyan jogokról, melyekről rég lemondtunk, feladva méltóságunkat.

Az OPPT által megteremtett új paradigmában szabadok vagyunk a régi rendszer nyűgeitől, ám mindenkinek meg kell tanulnia, hogy minden szabadság felelősséggel jár.

Minden szabadság azzal veszik el, ha nem vállalunk felelősséget!

Miután az Udvarias értesítést kiküldik, néha azonnal megoldódik a probléma, ám jellemzően néhány újabb levelet, sőt, számlát (!) is ki kell bocsátanunk, pontos eljárás szerint.

Az Udvarias értesítések, „használati utasításuk”, a javasolt kísérőlevelek fordítása, mint említettük, megkezdődött.

A továbbiakban:

Mik a tényleges eredmények a világban? Néha kissé misztikusnak tűnik az OPPT-anyagok némelyike. Mi csinálnak most az OPPT vezetői? Hogy tudták mindezt véghez vinni? Milyen mély volt a nyúl ürege?

És igen… még mindig görgetjük a kérdést: mit ér, ha igazunk van, de nincs mögöttünk erő? Hiszen, mint tudjuk, mindig az erősebb kutya… nos, van pár rossz hírünk annak az ominózus ebnek.

Folytatás következik, addig is javasoljuk a következő film megértését

A vállalat (The corporation) [magyar feliratos]

Forrás: http://i-uv.com/

 

Rovat: 

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap