Az emberiség, a polgári engedelmességgel tartja fenn a saját maga rabszolgaságát

Az emberiség, a polgári engedelmességgel tartja fenn a saját maga rabszolgaságát

Tudjuk, hogy első pillantásra, meghökkentő lehet ez a cím, mely szerint a „Az emberiség, a polgári engedelmességgel tartja fenn a saját maga rabszolgaságát”

Nézzük meg akkor ezt a kérdést kicsit tüzetesebben.

Matt Damon színész, forgatókönyvíró, az alábbi videóban idézi Howard Zinn történetíró gondolatait.

Megjegyzés: Köszönjük sevaster1-nek, hogy a videót lefordította és magyar felirattal tette közzé, amelyet alább, mi is megteszünk.

„Azzal kezdem, hogy a világ a feje tetejére állt, és a dolgok teljesen rosszul mennek.

Nem a megfelelő emberek vannak börtönben, és nem a megfelelő emberek vannak szabadon.

Nem azok vannak hatalmon, akiknek kell, és nem azok vannak hatalom nélkül, akiknek kell. A gazdagság olyan módon van felosztva ebben az országban és a világon, ami nem egyszerűen reformot kíván, hanem a gazdagság drasztikus újrafelosztását.

Abból a feltevésből indulok ki, hogy nem kell erről túl sokat mondanunk, hiszen csak el kell gondolkodnunk a mai világ helyzetén, és máris rájövünk, hogy a dolgok a fejük tetejére álltak.

Ha nem gondolkodunk, ha csak a tévét bámuljuk, és a statisztikát meg hasonlókat nézzük, akkor tényleg azt hihetjük, hogy nem mennek olyan rosszul a dolgok. Vagy csak egy picit mennek rosszul.

Csak egy picit kell magunkba vonulnunk, majd amikor visszajövünk, és ránézünk a világra, elborzadunk. Tehát abból a feltevésből kell kiindulnunk, hogy a dolgok valójában a fejük tetejére álltak; és mi most a felfordulásról beszélünk -- a polgári engedetlenségről. És amint kimondjuk, hogy a polgári engedetlenségről van szó, azzal azt mondjuk, hogy problémánk a polgári engedetlenség, de nem ez a problémánk.

Problémánk a polgári engedelmesség, problémánk az a sok-sok ember a világ minden részén, akik követik kormányuk vezetőinek parancsait, és háborúba mennek; és milliók haltak meg az engedelmesség miatt.

Láthatjuk, hogy ezt történt a náci Németországban, tudjuk, hogy a probléma az engedelmesség volt, az, hogy az emberek engedelmeskedtek Hitlernek. Az emberek engedelmeskedtek, - ez hiba volt. Szembe kellett volna szállniuk, ellenállást kellett volna kifejteniük, és ha ott lettünk volna, megmutathattuk volna nekik.

Sztálin Oroszországában is ez volt, tudjuk, hogy az emberek engedelmesek, az emberek olyanok, mint a birkák. Ne feledjük azokat a nehéz időket, amikor az embereket a feudalizmus zsákmányolta ki, minden borzalmas volt a középkorban.

De most nyugati civilizációban élünk, jogállamiságban.

Ez a jogállamiság törvényessé tette és végletekig fokozta azt az igazságtalanságot, ami a jogállamiság előtt létezett, ezt tette a jogállamiság.

Amikor a világon minden nemzet azt tapasztalja, hogy a jogállamiság a vezetőket szolgálja, és balsorsra ítéli az embereket, kezdjük ezt felismerni. Gondolkodásunkban felül kell emelkednünk e nemzeti határokon.

Nixon és Brezsnyev sokkal többet osztott meg egymással, mint amit Nixon velünk.

J. Edgar Hoover sokkalta többet osztott meg a szovjet titkosrendőrséggel, mint amennyit velünk.

Egy nemzetközi jogrend létezése az, ami az összes ország vezetőjét elvtársi viszonyban köti egymáshoz. Ezért lepődünk meg mindig, amikor találkoznak egymással, mosolyognak, kezet ráznak, együtt szivaroznak.

Valójában kedvelik egymást, nem számít, mit mondanak.

Azt próbáljuk elmondani, hogy valójában vissza kell térnünk a függetlenségi nyilatkozat alapelveihez, céljaihoz és szelleméhez.

Mert az azt mondja, hogy ellenállást kell kifejteni a jogtalan hatalommal és erőkkel szemben, amelyek megfosztják az embereket életüktől, szabadságuktól, boldogsághoz való joguktól. Ilyen feltételek között arra a jogunkra hívja fel a figyelmet, hogy a kormányt változtassuk meg vagy töröljük el jelenlegi formájában, a hangsúly pedig az eltörlésen van.

A függetlenségi nyilatkozat alapelveinek megállapításához azonban meg kell szegnünk a törvényt.

Nem szabad tovább engedelmeskednünk az olyan törvényeknek, amelyek gyilkolni küldenek, vagy a gazdagságot rosszul osztják fel, vagy bagatell vétségekért bebörtönöznek embereket, míg másokat súlyos bűnök esetén sem börtönöz be.

Remélem, hogy ez a szellemiség nemcsak a mi országunkban fog győzni, hanem más országokban is, mindenkinek szüksége van rá. Valamennyi országban az embereknek az engedetlenség szellemét kell követniük az állammal szemben, ami nem metafizikai dolog, hanem erő és gazdagság, és a világ valamennyi országában az emberek között egyfajta függetlenségi nyilatkozatra van szükség, mert mindenki ugyanarra törekszik.”

Az OP magyar nyelvű közösségének gondolatai az elhangzottak kapcsán

Szinte már „természetes”, hogy a sok-sok ezer év óta rabszolgasorban tartott emberiség, fejet hajt az éppen uralkodó réteg előtt, – ugyanis minden lehetséges eszközzel arra szocializálták, hogy elfogadja és a magáévá tegye az uralkodó világi és vallási réteg által hirdetett (tév)eszméket és az állítólagos jogokat, ha pedig felemelte a szavát ezek ellen és ellenállt, akkor kegyetlen megtorlást kellett elviselnie. Ennek a témakörnek a részletes kifejtését most mellőzzük, mert más forrásokban irdatlan információ áll már rendelkezésre. Alapvető tájékozódásnak pl. ezt a videó lejátszási listát is javasoljuk:

Háttér, háttérhatalom, az emberiség rabszolgasorban tartása

Napjainkban mi zajlik? – Jelenleg az eddig, sok ezer év óta működő rabszolgatartó-rendszer összeomlását éljük meg, mégha igen kevesek is azok, akiknek erről tudomásuk van.

A továbbiakban akkor néhány gondolat arról, ami napjainkban kérdéses, illetve felettébb elgondolkoztató.

Számtalan csoport, különféle módokon küzd a saját országában tapasztalható rendellenességek ellen. Mi az, amit nem vesznek észre ezek a csoportok? Nem az adott kormány a felelős az embertelen helyzetért, hanem az a globális irányító rendszer, amelyet az adott ország éppen „hatalmon” lévő kormánya teljes mértékben kiszolgál.

Nos, hogy ne csak kifogásoljunk, hanem utat is mutassunk, akkor erről a kérdésről kicsit bővebben.

Ismered a UCC-t (Uniform Commercial Code – Egységes Kereskedelmi Kódex, vagy: Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv)?

– Ha a válaszod igen, akkor az emberiség kb. 50-100/10 millomod részébe tartozol.

– Ha nem ismered a UCC-t, akkor emberiség kb. 99,9/millomod részébe tartozol.

Miért fontos a UCC?

Ez az a jogi alap, amely a földi kereskedelmi életet és az emberek jogi helyzetét szabályozza és ez az, amelyet a globális (háttér)hatalom, a modern kori rabszolgaság fenntartására használt eddig.

Van egy jó hírünk is!

Ha már valamennyire megismerted a UCC-t, akkor annak alapján már ismerheted, hogy

  1. Az OPPT helyretette az egyes ember jogát,
  2. Felszámolta az összes jogi entitást (vállalatot, strómant), ezzel pedig felszámolta a rabszolgatartási rendszert.

A jogok hatályosak, amelyek alapján Te is érvényesítheted a jogaidat!

Hol tudsz ezekről tájékozódni? Itt:

Tájékoztató a bankok, „kormányok” és a vállalatok felszámolásáról és

Hogyan érvényesítheted a UCC-ben rögzített jogaidat?

Zárszóként:

Tájékozódj, és tedd azt, amit felvilágosult emberként helyesnek tartasz!

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóság

OP magyar honlap